Kvalitné tepelné čerpadlá vzduch-voda

Testovanie tepelných čerpadiel Vaillant Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda je podstatné, aby zariadenie spĺňalo všetky normy a požiadavky prostredia. Dôležité je zamerať sa na hlučnosť, odolnosť voči mrazu ale aj elektromagnetické ručenie okolia. Moderné tepelné čerpadlá sú navrhnuté, ale hlavne [...]