Fotovoltaika /fotovoltika/

Základom fotovoltaických systémov sú panely, ktoré premieňajú svetelnú energiu priamou premenou na energiu elektrickú. V súčasnosti dosahujú štandardne fotovoltické panely účinnosť do 15 – 17 % pri výkonoch 250 – 280 Watt peak na jeden panel. Trendom v technológií je zvyšovanie účinnosti pri súčasnom znižovaní nákladov za 1 Watt výkonu.

Z technických dôvodov až do odvolania nerobíme inštalácie fotovoltaických systémov a ani nespracovávame návrhy na fotovoltaické systémy. Ďakujeme za pochopenie.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaický panel – rozdelenie a podrobné info.

Fotovoltaika panelŠtandardný fotovoltaický panel má rozmery 1,6 x 1 m a maximálny výkon dosahuje za ideálnych podmienok (osvit 1000 W/m2, teplota článku 25 °C). Fotovoltaické panely prirodzene nepracujú v noci, ale časť výkonu dosahujú aj za nižšieho osvitu napr. pri zamračenom počasí. Ich účinnosť nekolíše tak prudko v závislosti od teploty, preto panely vyrábajú bez problémov aj počas chladnejších slnečných dní. Pre naše klimatické pásmo platí, že 1 inštalovaný kilowatt peak zariadenia (štandardne 4 panely) dokáže vyrobiť zhruba 1000-1150 kWh elektrickej energie za rok.

Typy fotovoltaických panelov:

 • Monokryštalické  fotovoltaické panely majú najlepšiu účinnosť /13 – 17%/.
 • Polykryštalické panely lepšie spracovávajú slnečné žiarenie aj pri väčšom odklone /10 – 14%/.
 • Amorfné fotovoltaické panely sú lacnejšie, ale ich účinnosť je najmenšia /6 – 10%/. Amorfné panely dokážu spracovávať aj difúzne svetlo.

V rámci aktuálne prebiehajúceho programu Zelená domácnostiam (http://zelenadomacnostiam.sk/) si môžu domácnosti požiadať o poukážku na dotáciu, ktorá pokryje inštalačné náklady na fotovoltaický systém až do maximálnej výšky 3450 EUR alebo 50% oprávnených nákladov. Všetky podporované fotovoltaické systémy slúžia na úspory energie, domácnosti nemajú možnosť predávať prebytočnú elektrinu do distribučnej sústavy. Zabezpečujeme vybavovanie poukážok ako aj kompletnú inštaláciu systémov.

Inteligentné energetické riadenie fotovoltaických systémov

Inteligentné energetické riadenie neustále naberá na význame. Inštalácia fotovoltaických zariadení je podporovaná štátom – projekt Zelená domácnostiam. Energetický manažment ponúka riešenie pre optimalizáciu vlastnej spotreby vyrobeného fotovoltaického prúdu. U kvalitných meničov  je možné konfigurovať hysteréziu výkonu. To znamená, že je možné nastaviť spínacie a vypínacie hranice na meniči podľa výkonu (watt). Ak menič dodáva viac, ako je nastavený výkon, výstupné relé sa aktivuje a vyrobeným fotovoltaickým prúdom je prevádzkovaný niektorý spotrebič, namiesto toho aby bol prúd dodávaný do verejnej siete. Ak energetický výkon klesne pod nastavenú hranicu, výstupné relé sa deaktivuje a dôjde k vypnutiu spotrebiča.

Ponúkané fotovoltaické systémy

ON-GRID sieťové fotovoltaické elektrárne

ON-GRID sieťové fotovoltaické elektrárne

 • slúžia na okamžité krytie spotreby elektriny v domácnosti v režime svieti – vyrába / nesvieti – nevyrába
 • principiálne sa jedná o najjednoduchšie zapojenie FV PANEL – STRIEDAČ DC/AC –HLAVNÝ ROZVOD DOMU
 • zapojenie na 1 alebo 3 fázy v závislosti na druhu spotrebičov v domácnosti
 • ideálne pre napájanie spotrebičov počas dňa
 • prebytky do distribučnej siete sú bezodplatné (0 EUR/kWh)
 • výkony od 0,75 kWp do 3 kWp (prípadne aj vyššie) v závislosti od požiadaviek domácnosti

OFF-GRID – ostrovný systém.

Elektrický rozvod je trvalo oddelený od verejnej elektrickej siete. Elektrinu vyrába fotovoltaická elektráreň. Energia je okamžite spotrebovávaná alebo ukladaná do akumulátora.
Pri návrhu fotovoltickej elektrárne /OFF-GRID/ je dôležité poznať spotrebu a rozloženie spotreby v priebehu dňa a roka. Podľa toho sa navrhuje počet fotovoltaických panelov, kapacita akumulátora, max. výkon meniča a iné parametre.

Zapojenie OFF-GRID je vhodné pre budovy mimo dosahu verejnej elektrickej siete (chaty a pod.), príp. pre zákazníkov, ktorí požadujú úplnú nezávislosť od verejnej elektrickej siete.

Výhody:

 • nezávislosť od verejnej elektrickej siete
 • nevyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej el. siete

HYBRID batériové elektrárne

HYBRID batériové elektrárne

 • slúžia na okamžité krytie spotreby elektriny v domácnosti s možnosťou ukladania prebytočnej energie do batérií, pričom v čase, keď slnko nesvieti, využíva domácnosť energiu z batérií
 • principiálne sa jedná o zapojenie FOTOVOLTAICKÝ PANEL – HYBRIDNÝ STRIEDAČ – BATÉRIE – HLAVNÝ ROZVOD DOMU
 • zapojenie na 1 alebo 3 fázy v závislosti na spotrebičoch v domácnosti
 • vyššia využiteľnosť energie
 • vyššia energetická nezávislosť domácnosti
 • využitie bezúdržbových gélových olovených alebo lítiových batérií
 • prebytky do distribučnej siete sú bezodplatné (0 EUR/kWh), alebo je možné ich presmerovať do ohrevu teplej vody, prípadne sú zakázané (záleží od distribučnej spoločnosti)
 • výkony od 0,5 kWp do 2,5 kWp (prípadne aj vyššie) v závislosti od požiadaviek domácnosti

Fotovoltaické systémy na ohrev vody

systém na ohrev vody

 • slúžia na celoročný ohrev teplej úžitkovej vody pre účely domácnosti
 • principiálne sa jedná o zapojenie FOTOVOLTAICKÝ PANEL – REGULÁTOR – BOJLER
 • štandardne je možné použiť elektrický bojler (aj existujúci), prípadne kombinovanú nádobu, alebo predohrievať vodu pre ďalší zdroj napr. kotol
 • vysoká využiteľnosť energie
 • nehrozí prehrievanie vody (regulátor pri dosiahnutej požadovanej teplote vody panely vypne)
 • bez solárnej kvapaliny, čerpadiel a ventilov
 • výkony od 1,5 do 1,75 kWp (prípadne aj vyššie) v závislosti od požiadaviek domácnosti

Z technických dôvodov až do odvolania nerobíme inštalácie fotovoltaických systémov a ani nespracovávame návrhy na fotovoltaické systémy. Ďakujeme za pochopenie.