Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody pre domácnosť ProMinent® pracuje na základe procesu výmeny iónov vo vode. Tvrdá voda prúdi cez vrstvu živice – katexu potravinárskej kvality. Živica extrahuje ióny vápnika a horčíka zo surovej vody a vymieňa ich za sodíkové ióny. Tvrdosť upravenej vody je možné regulovať. Pri úprave iónovou výmenou je voda mäkká natrvalo. Iónomeničová živica stráca svoju schopnosť zmäkčovať vodu po určitom prietoku vody. Zmäkčovač regeneruje vyčerpanú živicu pomocou automaticky dávkovaného roztoku NaCl.

Tabletovaná soľ sa nepridáva do vody, je používaná iba na prečistenie-regeneráciu živice zmäkčovača.

Regenerácia katexového zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody - tabletovaná soš na regeneráciuZmäkčovače vody sú vďaka svojmu dizajnu vhodné hlavne do oblastí s vyššou tvrdosťou vody a slúžia na jej automatické zmäkčovanie. Po spracovaní cca 100m3 /podľa zariadenia/ je potrebná regenerácia katexovej vrstvy,  regenerácia prebieha automaticky v nastavených nočných hodinách. Systém sa regeneruje chloridom sodným (NaCl – kuchynská soľ), ktorá sa pridáva do zásobníka zariadenia. Počas regenerácie katexový zmäkčovač vody neposkytuje mäkkú vodu. 

Tabletovaná soľ do úpravne vody – e-shop. /nakupujte z pohodlia domácnosti/

Regeneračná soľ pre zmäkčovače vody – tabletovaná

Pre zmäkčovače vody je najvhodnejšie použiť tabletovanú soľ, najlepšie s 99 % čistotou.

  • Obsah soli pravidelne kontrolujte /aspoň 1x do mesiaca/.
  • Obsah soli v nádobe udržujte minimálne nad 1/2 objemu nádoby. Pri nedostatku soli sa vytvorí nedostatočný roztok soli a regenerácia je menej účinná. Znižuje sa tým kvalita zmäkčenia vody.
  • Používajte vždy iba tabletovanú soľ. Nie sypkú ani kryštalickú . Pri sypkej soli sa nedokáže vytvoriť dostatočný slaný roztok, čo znižuje účinnosť regenerácie zmäkčovača.
  • Soľ udržujte v suchom prostredí a nad 5°C.

Sypká soľ sa ťažko rozpúšťa, je usadená na dne nádoby a voda cez ňu nevie dostatočne pretekať – nie je vhodná pre zmäkčovače vody. Cez tabletovanú soľ voda preteká a vytvára slaný roztok.

Katexová úprava vody

Zmäkčovač vody - katexová úpraav

Zmäkčovač vody ProMinent® DULCO®-SOFT

Pre kvapalinu: čistá voda
Použitie: domácnosť, bývanie
Typ: zmäkčovač vody
Zariadenie vyžaduje: regeneráciu chloridom sodným (NaCl – kuchynská soľ)

Zmäkčovací filter vody sa najčastejšie inštaluje na hlavný prívod studenej vody do objektu. Voda je zmäkčovaná automatickým ionexovým filtrom ProMinent® Ducemat®, kde je zbavovaná hydrouhličitanov vápnika a horčíka. Riadiaca jednotka na základe signálu z vodomera sníma množstvo upravenej vody. Po upravení nastaveného množstva sa automaticky spustí regenerácia. Regenerácia katexu prebieha soľným roztokom. Príprava soľného roztoku je automatická. Obsluha zariadenia spočíva v dosypaní soli do zásobníka. Regenerácia je nastavená na nočné hodiny.

– nominálny výkon: Q = 2 m3/hod
– základná kapacita zmäkčovača: 100 m3/°N
– objem náplne: 30 l
– spotreba soli: 4 kg/1 regeneráciu
– pripojovacie rozmery: 1“
– el. napájanie: 230 V, 50 Hz
– max. teplota vody: 30°C
– min/max. tlak surovej vody: 3 ÷ 8 bar
– d x š x v: 510 x 310 x 1200 mm

Pred zmäkčovaciu stanicu odporúčame inštalovať mechanický prietokový filter ProMinent® Dulcofilt®. Čistí prítok studenej vody od mechanických nečistôt a predlžuje životnosť  zariadenia.

Potrubný sedimentačný filter Dulcofilt 2000Ochranný filter ProMinent® Dulcofilt® 2000

– nominálny prietok: 2,5 m3/h
– pripojovacie rozmery: 3/4“
– materiál: mosadz/plast
– max. teplota surovej vody: 30°C
– jemnosť filtrácie: 95 mikrometrov
– prietok je stanovený pri tlakovej strate 0.2 bar
– inštalačná dĺžka: 128 mm, výška: 195 mm

Pitná voda

Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a základ zdravého bývania. Kvalita pitnej vody a rôznych produktov znej pripravovaných je dôležitým faktorom ochrany zdravia aj pracovnej výkonnosti.

Pitná voda je významným zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre život človeka nevyhnutné, pretože organizmus si ich sám nevie vytvoriť, musia byť prijímané potravou a vodou. V pitnej vode sú obvykle v iónovej forme, dokonale rozpustené a ľahko využiteľné pre organizmus. Medzi hlavné stopové prvky patria vápnik, horčík, fosfor, fluór (podieľajú sa na stavbe kostí, zubov a membránových štruktúr); sodík, draslík (ovplyvňujú reguláciu vodnej a elektrolytovej rovnováhy); zinok, meď, selén, mangán (enzýmové katalyzátory); železo (transport kyslíka), iód a chróm (hormonálne funkcie).

Stupnica tvrdosti vody:

  • veľmi mäkká voda (< 0,50 mmol/l)
  • mäkká voda (0,70 –1,25 mmol/l)
  • stredne tvrdá voda (1,26 –2,50 mmol/l)
  • tvrdá voda(2,51 –3,75 mmol/l)
  • veľmi tvrdá voda (>3,76 mmol/l)

Prepočet tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l

Výskum zatiaľ nepreukázal žeby tvrdosť pitnej vody v obvyklých hodnotách mala negatívny dopad na ľudské zdravie. Nežiadúcimi prejavmi zvýšenej tvrdosti pitnej vody v domácnostiach je tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trúbkach, ohrievačoch vody a kotloch, usadeniny na ohrievacích telesách, vyššia spotreba pracích prostriedkov. Tieto „technické“ problémy sú však riešiteľné a nemali by byť uprednostňované pred zdravotným benefitom a priaznivým vplyvom vápnika a horčíka vo vode na naše zdravie.

Zdroj: Informačný systém Pitná voda, prevádzkovaný ÚVZ SR a RÚVZ vSR

Mapa tvrdosti pitnej vody v SR:

Mapa tvrdosti pitnej vody