Výmena starého kotla za kondenzačný kotol

Kedy je čas na výmenu kotla:

  • kotol vydáva nezvyčajné zvuky
  • teplota vody počas sprchovania kolíše
  • často sa kazí
  • kotol má viac ako 8 rokov

Čo potrebuje kondenzačný kotol pre úspornú a bezproblémovú prevádzku:

Kotol VaillantOdvod kondenzátu cez sifón do kanalizácie. Ak bude kotol pod úrovňou kanalizácie, je možné použiť čerpadlo kondenzátu. Z jedného metra kubického plynu vznikne cca tri decilitre kondenzátu.

Filter vykurovacej vody slúži na zachytávanie nečistôt vo vykurovacom systéme.

Poistný ventil teplej vody odpúšťa havarijný pretlak v zásobníku teplej vody.

Pri viac ako päť radiátorov je potrebná uzavretá expanzná nádoba. kondenzačný kotol má zabudovanú cca sedem litrovú expanznú nádobu. Pôvodné otvorené expanzné nádoby nie je možné použiť s kondenzačným kotlom.

Koncentrický komín s nasávaním spaľovacieho vzduchu cez komínovú čiapku. Vzduch je vedený vonkajšou koncentrickou rúrou do kotla, kde sa po zhorení vracajú spaliny strednou rúrkou do komína. Takýmto koncentrickým riešením sa dosiahne vyššia celková účinnosť kotla, pretože nasávaný vzduch odoberá teplo spalinám už v komíne. Zároveň sa zlepšuje stupeň kondenzácie.

Revízne komínové koleno slúži na kontrolu komínového telesa pri pravidelnej ročnej prehliadke.

Úsporná prevádzka kondenzačného kotla – ako zvýšiť úsporu

Inštaláciou cirkulačného čerpadlo pri dlhých rozvodoch teplej vody. Cirkuláciou TÚV je možné zabezpečiť okamžitý komfort teplej vody aj na vzdialenejších vodovodných batériách. To platí hlavne pri dlhom rozvode teplej vody.

Ekvitermická regulácia je moderná, úsporná a presnejšia regulácia vykurovania. Pracuje s teplotou vykurovacej vody, vonkajšou teplotou a vnútornou teplotou. Ekvitermické regulátory upravujú teplotu vody vykurovania na základe vývoja vonkajšej teploty. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši a naopak.

Zásobník teplej vody. V akumulačnom zásobníku sa teplá voda zohrieva pomocou špirály, v ktorej prúdi vykurovacia voda. Ohrev vody v externom zásobníku je úspornejší ako prietokový ohrev teplej vody.

vaillant kondenzacny kotol

V prípade záujmu o výmenu plynového kotla nás neváhajte kontaktovať: geotherm@geotherm.sk, borcany@geotherm.sk, +421 915 800 915