Tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM exclusiv VWS ..3/3

Tepelné čerpadlo exclusiv 3.3

  • vykurovanie
  • ohrev teplej vody 175l
  • chladenie
  • vstavaná 6 kW vykurovacia špirála
  • môže pracovať s minimálnou teplotou až -10°C
  • má integrovaný 175 l nerezový zásobník na teplú vodu
  • egulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od vonkajšej teploty

Tepelné čerpadlo geoTHERM exclusiv VWS ..3/3 má zabudovaný 175 litrový zásobník na teplú vodu a integrované pasívne chladenie. Tepelné čerpadlo geoTHERM exclusiv VWS ..3/3, ako zdroj energie, môže využívať zemný kolektor alebo hlbinné vrty. Primárnym zdrojom by mohla byť aj teplota vody s použitím vŕtaných studní, kde by musel byť zapojený aj medzivýmenník tepla.

Výhody a nevýhody čerpadla geoTHERM exclusiv VWS ..3/3

Získavanie energie pomocou zemného plošného kolektora, ktorým prúdi teplonosná kvapalina a je uložený v nezamŕzajúcej hĺbke, hlavnou výhodou sú nižšie počiatočné náklady v porovnaní s vrtmi. Nevýhodou sú väčšie výkopové práce, nutnosť väčšieho pozemku a na mieste, kde je uložený kolektor nemožno stavať. Druhý spôsob je použitie hĺbkových vrtov, kde sa získava tepelná energia zo spodnej vody. Ide však o drahšie riešenie. Výhodou je stabilná teplota zdroja tepla a tým nižšie prevádzkové náklady. Taktiež ako primárny zdroj sa môže využívať spodná voda – vŕtané studne, ktoré musia byť zapojené aj s medzivýmenníkom tepla.

Technický pokrok čerpadla geoTHERM exclusiv VWS ..3/3

Tepelné čerpadlo geoTHERM exclusiv VWS ..3/3 má zabudovanú 6 kW vykurovaciu špirálu a pracuje aj pri teplote -10°C. Technický pokrok je aj v podobe scroll kompresora, ktorý predstavuje najmodernejšiu technológiu a záruka naň sa vzťahuje až na 10 rokov. Nájdete v ňom chladivo R 407C, ktoré je veľmi ekologické a priateľské k životnému prostrediu.

Tepelné čerpadlo geoTHERM exclusiv VWS 3/3 má zabudovaný 175 l nerezový zásobník na teplú vodu, regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od vonkajšej teploty, primárne čerpadlo, vykurovacie obehové čerpadlo, okruh pasívneho chladenia či pružné tlakové hadice. Spomenutá prídavná 6 kW špirála napomáha k funkčnosti aj v chladnom počasí. Technický pokrok je aj v podobe systému Pro E, snímačov vonkajšej teploty či prítomnosti akumulačnej nádrže, prívodnej teploty alebo zásobníkom teplej vody.

Technické údaje

geoTHERM plus VWS 62/3
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 5 K) 6,1 kW
Príkon elektrickej energie 1,3 kW
COP 4,7
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 10 K) 6,2 kW
Príkon elektrickej energie 1,3 kW
COP 5,0
Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
Objem zásobníka TV 175 l
Rozmery (vxšxh) 1800 x 600 x 840 mm
Hmotnosť 206 kg
geoTHERM plus VWS 82/3
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 5 K) 7,8 kW
Príkon elektrickej energie 1,7 kW
COP 4,7
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 10 K) 8,0 kW
Príkon elektrickej energie 1,6 kW
COP 5,0
Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
Objem zásobníka TV 175 l
Rozmery (vxšxh) 1800 x 600 x 840 mm
Hmotnosť 214 kg
geoTHERM plus VWS 102/3
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 5 K) 10,9 kW
Príkon elektrickej energie 2,2 kW
COP 4,9
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 10 K) 6,2 kW
Príkon elektrickej energie 10,8 kW
COP 5,1
Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
Objem zásobníka TV 175 l
Rozmery (vxšxh) 1800 x 600 x 840 mm
Hmotnosť 217 kg

Máte záujem vypracovať odborný návrh pre vykurovanie tepelným čerpadlom?
Využite možnosť návrhu a cenovej ponuky – ZDARMA.