Tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM plus VWS ..4/3

  • Tepelné čerpadlo vykurovanie a chladenievykurovanie
  • chladenie
  • má integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie
  • 3-cestný prepínací ventil na teplú vodu
  • primárne čerpadlo, okruh pasívneho chladenia

Tepelné čerpadlo „zem-voda“ geoTHERM plus VWS ..4/3 je určené na vykurovanie a pasívne chladenie. Na získanie tepelnej energie využíva teplotu pôdy, pričom v letných mesiacoch je energia využívaná na chladenie. Všetky tieto procesy sa dejú buď spôsobom plošného zemného kolektora alebo hlbinných vrtov. Primárnym zdrojom môže byť aj teplota vody, kde sa vyžadujú vŕtané studne s použitím  medzivýmenníka tepla.

Výhody a nevýhody čerpadla geoTHERM plus VWS ..4/3

Energia sa pre čerpadlo geoTHERM plus VWS ..4/3 získava pomocou plošného kolektora, ktorým prúdi nemrznúca zmes a je uložený v nezamŕzajúcej hĺbke. Výhodou sú nízke počiatočné náklady. Nevýhodou sú však výkopové práce, ktoré je nutné vykonať kvôli implementácií čerpadla geoTHERM plus VWS ..4/3. Kvôli čerpadlu je nutné mať aj väčší pozemok či nemožnosť stavať na mieste, kde je uložený kolektor.

Druhým spôsobom je získanie energie z hĺbkových vrtov. Toto síce drahšie riešenie je výhodné najmä pre stabilnú teplotu zdroja tepla, čím sa znižujú aj prevádzkové náklady. Ako primárny zdroj sa môže využiť spodná voda, teda vŕtané studne, kde je nutné zapojiť aj medzivýmenník tepla.

Technický pokrok čerpadla geoTHERM plus VWS ..4/3

Tepelné čerpadlo geoTHERM plus VWS ..4/3 má zabudovanú 6 kW vykurovaciu špirálu. Tepelné čerpadlo pracuje aj pri teplote -10°C. Toto tepelné čerpadlo je vybavené croll kompresorom, na ktorý je poskytovaná 10 – ročná záruka a v ktorom sa nachádza ekologické chladivo R 407C.

Samozrejmosťou pre tepelné čerpadlo geoTHERM plus VWS ..4/3 je integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od vonkajšej teploty. Jeho súčasťou je tiež vykurovacie obehové čerpadlo, 3-cestný prepínací ventil na teplú vodu, primárne čerpadlo, okruh pasívneho chladenia, pružné tlakové hadice, prídavná 6 kW špirála. Nachádza sa tu tiež systém Pro E, ale aj snímače vonkajšej teploty, akumulačnej nádrže, prívodnej teploty či zásobníka teplej vody.

Vyrovnávacia nádrž s bezpečnostným ventilom je súčasťou dodávky.

Technické údaje

geoTHERM plus VWS 64/3
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 5 K) 6,1 kW
Príkon elektrickej energie 1,3 kW
COP 4,7
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 10 K) 6,2 kW
Príkon elektrickej energie 1,3 kW
COP 5,0
Maximálny výkon chladenia pasívny (VL=18°C/RL=22°C) 3,8 kW
Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
Rozmery (vxšxh) 1200 x 600 x 840 mm
Hmotnosť 147 kg
geoTHERM plus VWS 84/3
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 5 K) 7,8 kW
Príkon elektrickej energie 1,7 kW
COP 4,7
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 10 K) 8,0 kW
Príkon elektrickej energie 1,6 kW
COP 5,0
Maximálny výkon chladenia pasívny (VL=18°C/RL=22°C) 5,0 kW
Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
Rozmery (vxšxh) 1200 x 600 x 840 mm
Hmotnosť 154 kg
geoTHERM plus VWS 104/3
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 5 K) 10,9 kW
Príkon elektrickej energie 2,2 kW
COP 4,9
Vykurovací výkon (B0W35 pri ΔT = 10 K) 10,8 kW
Príkon elektrickej energie 2,5 kW
COP 5,1
Maximálny výkon chladenia pasívny (VL=18°C/RL=22°C) 6,2 kW
Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
Rozmery (vxšxh) 1200 x 600 x 840 mm
Hmotnosť 158 kg

Máte záujem vypracovať odborný návrh pre vykurovanie tepelným čerpadlom?
Využite možnosť návrhu a cenovej ponuky – ZDARMA.