Tepelné čerpadlo / Centrálny vetrací prístroj Stiebel Eltron LWA 252 SOL

Tepelné čerpadlo-vetrací prístroj LWA 252 SOLSystém pre vetranie bytov a rodinných domov, ako aj centrálne zásobovanie teplou vodou. Prívod vzduchu sa uskutočňuje decentrálne; množstvá vzduchu sú plynule voliteľné. Spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu pomocou agregátu tepelného čerpadla; privádzanie rekuperovaného tepla do zásobníka teplej vody; voliteľne so solárnym výmenníkom tepla a integrovanou solárnou reguláciou Centrálny vetrací prístroj/tepelné čerpadlo je vhodný aj pre dodatočné zabudovanie. Inštaláciou zariadenia dosiahnete vytváranie mierneho podtlaku, čím je umožnené čerstvému vonkajšiemu vzduchu prúdiť decentrálne prostredníctvom vetracích otvorov.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla / centrálneho vetracieho prístroja Stiebel Eltron LWA 252 SOL

  • Kompaktný prístroj  na vetranie a prípravu teplej vody
  • Tepelná izolácia s nízkymi tepelnými stratami
  • Kombinovateľné so solárnym zariadením
  • Tepelné čerpadlo pre vetranie a prípravu TÚV

 

V prístroji sa nachádza tepelné čerpadlo s funkciou odoberania tepla z odpadového vzduchu. Toto teplo, ktoré by sa za normálnych okolností už nevyužilo, je postupne ukladané do integrovaného 300 – litrového zásobníka. Keďže v prípade tohto tepelného čerpadla / centrálneho vetracieho prístroja Stiebel Eltron LWA 252 SOL hovoríme o decentrálnom prívode vzduchu, nie je nutné realizovať väčšinu potrubí. Tým sa znižujú náklady na inštaláciu tohto prístroja. Výhodu predstavuje aj celková hospodárnosť prístroja, keďže teplo nachádzajúce sa v miestnosti je odvádzané do vetracieho prístroja  a je využité na zásobovanie teplou vodou. Ak máte už nainštalované solárne zariadenie alebo nad ním ešte len uvažujete, môžete ho skombinovať práve s prístrojom Stiebel Eltron LWA 252 SOL.