Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron (ventilačné)

Ventilačné tepelné čerpadlá

Ventilačné tepelné čerpadlá zabezpečujú rekuperáciu vzduchu pričom využívajú tepelnú energiu získanú z vypusteného ventilačného vzduchu na ohrev teplej vody a na vykurovanie.

  • Teplý odpadový vzduch sa privádza do výmenníka tepla, kde svoju tepelnú energiu odovzdá do okruhu chladiva. Ochladený odpadový vzduch sa odvádza z domu
  • Kompresor zvyšuje tlak chladiva, čo má z následok zvýšenie jeho teploty v tepelnom čerpadle.
  • Energia získaná z odpadového vzduchu sa odovzdá do vykurovacieho systému, ktorý zabezpečuje vykurovanie domu a ohrev teplej pitnej vody.
  • V kondenzátore sa chladivo zmení späť na kvapalinu, aby znovu mohlo prijať tepelnú energiu z odpadového vzduchu a cyklus sa opakuje.

Ventilačné tepelné čerpadlo v spojení s podlahovým vykurovacím systémom vám poskytne príjemnú vnútornú teplotu, nízke prevádzkové náklady, dlhú životnosť a minimálnu údržbu systému.

Ventilačné tepelné čerpadlá sú určené pre byty a pre nízkoenergetické a energeticky pasívne rodinné domy.

V interiéri budov rozlišujeme potenciálne rizikové faktory:

  1. Toxické znečistenie spôsobené nebezpečnými chemickými látkami a prachom.
  2. Vplyvy hluku, svetla, pachov, vlhkosti a vnútornej klímy.
  3. Hromadenie mikróbov (baktérií, vírov, pliesní), ktoré môžu spôsobovať infekcie.
  4. Pôsobenie alergénov.

Správna ventilácia,  hygienicky nezávadný vzduch vo vnútri budovy,  je základnou požiadavkou na zdravé prostredie vo vnútri budov.