Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú teplotu vzduchu v exteriéri, čím sa vyhnete zásahom do zeme /plošným zemným kolektorom a vrtom/. Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a pripravovať TÚV /teplú úžitkovú vodu/. Výkonnejšie varianty tepelných čerpadiel tohto typu môžete využiť aj pri riadenom vetraní obytných priestorov. Účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

Tepelné čerpadlá predstavujú moderný a efektívny spôsob zlepšenia energetickej účinnosti domu a šetrenia prevádzkové náklady. Budove zabezpečia vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a pasívne/aktívne chladenie.

Tepelné čerpadlo dokáže odoberať teplo z vonkajšieho prostredia a preniesť ho do vnútorného priestoru. V letnom období sa TČ prepne do aktívneho chladenia a odoberá teplo z vnútorného priestoru.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva okolitý vzduch z ktorého odoberá teplo a odovzdá ho do prostredia domu prostredníctvom vody, ktorá odovzdáva teplo do vykurovacieho systému.

Výhody:

  • nižšie zriaďovacie náklady
  •  nevyžaduje vrty ani kolektor
  • v našich podmienkach poskytuje dostatok energie