Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 13-23 E

Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 13_23ETepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 13-23 E je svojou veľkosťou a funkciami vhodné predovšetkým do novostavieb, ale aj do renovovaných budov. Tento typ tepelného čerpadla má funkciu postupného vstrekovania pary. Znamená to, že aj keď je vonku relatívne chladno, dosiahne sa vysoká teplota vstupnej strany a tým pádom sa docieli aj vysoký vykurovací výkon. Koeficient výkonu má teda veľmi vysokú hodnotu aj v prípade, že podmienky nie sú celkom ideálne. Tak napríklad ešte pri vonkajšej teplote -20°C dokáže systém v čerpadle Stiebel Eltron WPL 13-23 E dosiahnuť teplotu vstupnej strany až +60°C. Vzniká tým konkurenčná výhoda čerpadla, ktoré je tak schopné zabezpečovať efektívne vykurovanie a efektívnu prípravu teplej vody. Samozrejme, platí tu rovnica jeho efektivity: čím nižšia je potrebná vstupná teplota vykurovania, tým vyššia je účinnosť tepelného čerpadla. Optimálne rozmrazovanie a efektívna účinnosť je spôsobená taktiež veľkou vzdialenosťou lamiel výparníku, vyhrievaním vane na kondenzát prostredníctvom chladiaceho okruhu a riadením reverzácie okruhu.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPL 13-23 E

  • Optimálne na účely modernizácie
  • Vysoký výkon aj pri nízkej vonkajšej teplote
  • Ohrev chladiaceho okruhu odmrazovacej vane
  • Účinné odmrazovanie
  • Varianty pre vonkajšiu alebo vnútornú inštaláciu
  • Vysoká účinnosť