Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 34-57

Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 34-57Výkonné vykurovacie čerpadlo Stiebel Eltron WPL 34-57 vzduch-voda, pri kaskádovom zapojení sa tento zdroj energie ešte násobí. Pre objekty s vysokými požiadavkami na výkon. Veľkosť čerpadla je len približne 1,5 metra a je možné ho  inštalovať aj mimo budovy. Náklady na inštaláciu a aj prevádzkové náklady sú na nízkej úrovni. Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 34-57 je vhodné je pre väčšie budovy s vyššou tepelnou stratou /rekonštrukcie, modernizácie, väčšie objekty/, ktoré vyžadujú čerpadlo s vyšším výkonom.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPL 34-57

  • Výparník chránený zvonka pred poškodením
  • Minimálna konštrukčná výška 1,5 m
  • Možná bivalentná prevádzka
  • Teplota vykurovacej vody až +60 °C
  • Elektronický expanzný ventil
  • Vhodné na kaskádové zapojenia, pre vysoké požiadavky na výkonnosť
  • S integrovaným počítaním množstva tepla a prúdu
  • Kaskádovateľné