Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 10-16 M

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 10-16MTepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 10-16 M je čerpadlom so systémom zem-voda. Pri kombinácii až šiestich tepelných čerpadiel zaisťuje systém vysoký vykurovací výkon až 100 kW.  Vďaka tomu je vhodné aj pre vykurovanie veľkých budov, bytových domov alebo menších priemyselných budov.

Tepelné čerpadlo dosahuje skvelé parametre, pričom však výkon samotný je ovládaný pomocou maximálne dvoch regulátorov. Týmto spôsobom dokážete tepelné čerpadlo jednoducho regulovať a tak si prispôsobiť jeho výkon.

Výhodou tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPF 10-16 M je prispôsobenie sa konkrétnym potrebám, čím zákazník získa energetické riešenie na mieru. Teplo a teplá voda tak bude zabezpečované prostredníctvom veľmi kvalitnej techniky a hi-tech technológií. Vďaka postupnému prispôsobeniu konkrétnym potrebám dodávajú moduly energetické riešenie na mieru s prihliadnutím na ekologické a súčasne i ekonomické hľadiská zásobovania teplom a teplou vodou.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPF 10-16 M

  • Tri výkony
  • Modulárna konštrukcia
  • Teplota vykurovacej vody 60 °C
  • Tichá prevádzka
  • Vhodné na kaskádové zapojenia, pre vysoké požiadavky na výkonnosť