Tepelné čerpadlo NIBE F1145

Tepelné čerpadlo NIBE F1145Tepelné čerpadlo NIBE F1145 pracuje na systéme zem – voda alebo voda – voda, je určené pre vykurovanie rodinných a viacgeneračných domov i budov pre priemyselné využitie. NIBE F1145 je všestranne využiteľné zariadenie vybavené inteligentným riadiacim systémom. Vďaka účinnému kompresoru a dostatočne dimenzovanému okruhu chladiva dosahuje tepelné čerpadlo NIBE F1145 vysokú účinnosť. Vysoký vykurovací faktor (COP), dosahuje hodnoty 5,15 pri vstupnej teplote primárneho média 0°C a výstupnej teplote vykurovacieho média 35°C (bez obehových čerpadiel). NIBE F1145 má kompresor a okruh chladiva umiestnený v oddelenom module, čo uľahčuje ich servis. Kompresor je obklopený dvojitou protihlukovou bariérou, vďaka ktorej sa podarilo dosiahnuť veľmi nízke hodnoty hlučnosti. Tepelné čerpadlo je riadené mikroprocesorom, čo zaisťuje optimálnu a bezpečnú prevádzku. Na farebnom LCD displeji sa zobrazujú prehľadné informácie o aktuálnom stave tepelného čerpadla, dobe prevádzky i o všetkých dôležitých teplotách. Nie je potrebné používať externé teplotné senzory. Intuitívny ovládací panel, ktorý je súčasťou čerpadla, umožní užívateľovi dostatok komfortu pri ovládaní čerpadla – predovšetkým pri nastavení teploty v objekte. Čerpadlo NIBE F1145 je plne kompatibilné s NIBE Uplink, čím je možné čerpadlo ovládať prostredníctvom smartfónu, internetového prehliadača alebo SMS.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla NIBE F1145

 

 • Veľký farebný ovládací panel s prehľadnými symbolmi a ikonami
 • Zrozumiteľné ovládacie prvky uľahčujúce riadenie a ovládanie tepelného čerpadla
 • Ovládanie dvoch vykurovacích kriviek (radiátorové kúrenie a podlahové kúrenie)
 • Príprava chladenia (s príslušenstvom)
 • Zobrazenie teploty chladiva
 • Hodiny reálneho času
 • Časovač pre riadenie teploty
 • Časovač pre riadenie ohrevu teplej vody
 • Príprava pre komunikáciu a riadenie prostredníctvom mobilného telefónu či internetu
 • Ovládanie ohrevu bazénu
 • Záznam alarmov (poruchových stavov) pre uľahčenie servisu
 • Voľba jazyka