Tepelné čerpadlo NIBE F1145 PC

Tepelné čerpadlo NIBE F1145PCTepelné čerpadlo NIBE F1145 PC pracuje na systéme zem – voda, voda – voda. Svojím výkonom a stavbou je vhodné pre vykurovanie rodinných domov, ale aj väčších objektov. Nové technológie použité v čerpadle prispeli k jeho celkovej úspornosti, k lepšej efektivite a účinnosti. Vďaka vstavanému chladiacemu modulu, ktorý sa nachádza v rámci tepelného čerpadla, je možné aj pasívne chladenie a to s primárnym zdrojom energie z geotermálnych vrtov. Tepelné čerpadlo NIBE F1145 PC znižuje celkové náklady, odhadované zníženie je na úrovni až 80%.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla NIBE F1145 PC

 

 • Veľký farebný ovládací panel s prehľadnými symbolmi a ikonami
 • Zrozumiteľné ovládacie prvky uľahčujúce riadenie a ovládanie tepelného čerpadla
 • Ovládanie dvoch vykurovacích kriviek (radiátorové kúrenie a podlahové kúrenie)
 • Príprava chladenia (s príslušenstvom)
 • Hodiny reálneho času
 • Časovač pre riadenie teploty
 • Časovač pre riadenie ohrevu teplej vody
 • Príprava pre komunikáciu a riadenie prostredníctvom mobilného telefónu či internetu
 • Ovládanie ohrevu bazéna
 • Záznam alarmov (poruchových stavov) pre uľahčenie servisu
 • Zobrazenie teploty chladiva
 • Vstavaný modul pasívneho chladenia
 • Voľba jazyka