Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron (zem-voda | voda-voda)

Tepelné čerpadlá zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda využíva Tepelné čerpadlá zem vodaako zdroj energie teplo z povrchovej vrstvy pôdy. Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Tepelné čerpadlo dáva k dispozícii ako zdroj energie pôdu.
Teplo získané z energie okolitého prostredia sa podľa príslušného tepelného čerpadla môže využívať na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Okrem uvedeného sa chlad z pôdy môže v lete využívať na príjemné ochladzovanie obytných miestností.

Hlbinný vrt pre tepelné čerpadloHlbinný vrt – tepelné čerpadlá systému zem-voda môžu odoberať energiu aj z geotermálneho hlbinného vrtu, je to najúčinnejší spôsob získavania energie tepelnými čerpadlami.
Hlbinný vrt má konštantnú teplotu a hĺbku až 120 m. Vyžaduje minimum priestoru, hlbinný vrt je možno previesť aj na najmenších parcelách. Nevýhodou je jeho vyššia zriaďovacia cena.

Tepelné čerpadlá voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda Tepelné čerpadlo voda-vodavyužíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor.
Tepelné čerpadlo voda-voda využíva prakticky nezmenšujúci sa zdroj energie. Sprístupnenie zdroja je dvoma studňovými vrtmi. Keďže podzemná voda vykazuje po celý rok relatívne konštantné teploty, pracuje tepelné čerpadlo s nepretržito vysokým výkonnostným číslom.

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 04-16 / cool

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPC 04-16_coolNovým a optimalizovaným tepelným čerpadlom Stiebel Eltron WPF 04-16 / cool je možné dosiahnuť oveľa vyšší výkon a to až hodnotu COP 5,0. Môžeme tak práve tento typ zaradiť k tým najlepším medzi tepelnými čerpadlami, ktoré máte na trhu k dispozícií. Je veľmi praktické a jednoduché na obsluhu. Samotnú obsluhu realizujete prostredníctvom veľmi moderného manažéra tepelného čerpadla, ktoré má označenie WPM 3. Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 04-16 / cool sa veľmi ľahko inštaluje a integruje, čím si získava čoraz väčší počet spokojných zákazníkov. Obe tlakové expanzné nádoby a obehové čerpadlá pre vykurovanie aj pre soľankovú stranu sú takto obsiahnuté v rámci čerpadla.

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 04-16 je v ponuke v 6-tich vyhotoveniach s ohrievacím výkonom od 4,6 až do 16,8 kW. Tepelné čerpadlo má sériový počítač merajúci množstvo tepla a prúdu, ktorý predstavuje zvýšenie komfortu pri obsluhe pre samotných užívateľov. Ak by ste chceli čerpadlo kombinovať s niektorým zo zásobníkov z programu STIEBEL ELTRON – je to možné. V tomto prípade sa nemusíte absolútne obmedzovať a vybrať si tak môžete akýkoľvek zásobník z uvedeného programu. Slovíčko „cool“ na konci označenia tohto čerpadla znamená, že čerpadlo má možnosť nielen kúrenia, ale aj chladenia. To využijete najmä počas horúcich letných dní.

Najdôležitejšie znaky čerpadla Stiebel Eltron WPF 04-16 / cool

 • Šesť veľkostí výkonu
 • Vynikajúce výkonové číslo (COP) až 5,0
 • Maximálna teplota toku vykurovania až do +60 °C
 • Nový, integrovaný manažér tepelného čerpadla WPM 3
 • S počítačom množstva tepla a prúdu
 • Zvýšenie účinnosti vďaka zabudovaným vysoko efektívnym obehovým čerpadlám
 • Veľmi tichá prevádzka vďaka modernému akustickému oddeleniu
 • Energeticky účinné chladenie v lete (WPF cool)
 • Rýchla a bezpečná inštalácia

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 10-16 M

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 10-16MTepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 10-16 M je čerpadlom so systémom zem-voda. Pri kombinácii až šiestich tepelných čerpadiel zaisťuje systém vysoký vykurovací výkon až 100 kW.  Vďaka tomu je vhodné aj pre vykurovanie veľkých budov, bytových domov alebo menších priemyselných budov.

Tepelné čerpadlo dosahuje skvelé parametre, pričom však výkon samotný je ovládaný pomocou maximálne dvoch regulátorov. Týmto spôsobom dokážete tepelné čerpadlo jednoducho regulovať a tak si prispôsobiť jeho výkon.

Výhodou tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPF 10-16 M je prispôsobenie sa konkrétnym potrebám, čím zákazník získa energetické riešenie na mieru. Teplo a teplá voda tak bude zabezpečované prostredníctvom veľmi kvalitnej techniky a hi-tech technológií. Vďaka postupnému prispôsobeniu konkrétnym potrebám dodávajú moduly energetické riešenie na mieru s prihliadnutím na ekologické a súčasne i ekonomické hľadiská zásobovania teplom a teplou vodou.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPF 10-16 M

 • Tri výkony
 • Modulárna konštrukcia
 • Teplota vykurovacej vody 60 °C
 • Tichá prevádzka
 • Vhodné na kaskádové zapojenia, pre vysoké požiadavky na výkonnosť

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 27 HT

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF20-66Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPF 27 HT je čerpadlom určeným na vykurovanie veľkých budov, v kombinácii s kaskádovým zapojením to môžu byť budovy aj s veľkou tepelnou stratou. Vysoké prívodné teploty až do +75°C robia prídavný ohrev nadbytočným. Takáto teplota umožňuje aj zapojenie klasických radiátorov. Využitie tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPF 27 HT je predovšetkým v rôzne veľkých obytných komplexoch, v podnikateľských alebo priemyselných stavbách, ktoré je nutné vykúriť a menej výkonné čerpadlá na to nestačia.

Tento typ tepelného čerpadla nie je náročný na miesto a to vďaka jeho spôsobu zapojenia. Veľmi nízke priestorové nároky sú výsledkom kaskádového zapojenia – je možné umiestniť dve čerpadlá nad sebou. Nemusíte sa obávať ani hluku, ktorý je minimalizovaný a to vďaka skvelému odhlučneniu pomocou hlukovo – optimalizovaného krytu. Práve ten zabezpečuje „tichú prevádzku“ čerpadla. Aj keď je toto jednokompresorové tepelné čerpadlo robustné, dá sa bez väčších problémov nainštalovať aj bez zdvíhacej techniky /žeriava/.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPF 27 HT

 • Kaskádové zapojenie – možnosť umiestnenia dvoch prístrojov nad seba
 • Tichá prevádzka
 • Teplota toku vykurovania až +75°C
 • Vysoká spoľahlivosť vďaka robustnej jednokompresorovej konštrukcii
 • Hranica nasadenia WQA od -5°C do +20°C
 • S integrovaným počítaním množstva tepla a prúdu