Čerpanie dotácií OZE – aktuálny stav

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Uvedené kolá 29-32 sú odložené:

29. 24.3.2020 tepelné čerpadlo
30. 31.3.2020 kotol na biomasu
31. 14.4.2020 slnečný kolektor
32. 21.4.2020 fotovoltický panel

Kolo:Dátum ZariadeniaAlokácia SR mimo BSK (€)Odhad počtu poukážokHodnota vydaných poukážok (€)Počet vydaných poukážokTermín rezerváciePodanie žiadosti na preplatenie do 1
25.18.2.2020tepelné čerpadlo3 000 000 €1 0002 999 965 €101619.3.202018.7.20202
26.25.2.2020 -26.2.2020kotol na biomasu500 000 €333484 480 €32527.3.202026.7.20202
27.3.3.2020slnečný kolektor1 000 000 €571999 711 €6002.4.20203.8.20202
28.10.3.2020fotovoltický panel700 000 €467698 960 €4929.4.202010.8.20202
29.224.3.2020tepelné čerpadlo1 500 000 €50023.4.202024.6.2020
30.231.3.2020kotol na biomasu 400 000 €26730.4.202030.6.2020
31.214.4.2020slnečný kolektor700 000 €40014.5.202014.7.2020
32.221.4.2020fotovoltický panel500 000 €33321.5.202021.7.2020

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň. Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk

2 SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Čerpanie dotácií v roku 2019

Druhé kolo Zelená domácnostiam II

V 2. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 585 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.

Prvé kolo Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Prvé kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 800 000 €.

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II majú slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

Najprv sa budú vydávať poukážky prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, začne nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne.

Čerpanie dotácií v roku 2018

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 nainštalovaných v slovenských domácnostiach 18 501 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pritom využili poukážky v hodnote viac ako 41 miliónov €. Projekt umožnil zvýšiť celkový inštalovaný výkon obnoviteľných zdrojov energie o 141 MW. Spolu bolo počas trvania projektu vyhlásených 28 kôl. Domácnosti si mohli vybrať z 3 600 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. V rámci pilotného projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory pre 6 973 domácností, podporených bolo tiež viac ako 5 242 tepelných čerpadiel, 3 673 fotovoltických systémov a 2 613 kotlov na biomasu.

Posledné kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené.

K dispozícii bola suma vo výške viac ako 1 770 000 €.

26. KOLO ZELENEJ DOMÁCNOSTIAM BOLO UZATVORENÉ 8. augusta 2018

Dvadsiate šieste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 8.8. 2018 o 15. h. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 500 000 €

Čerpanie dotácií – 25. kolo 2019

V predposlednom 25. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1580 poukážok. Posledné kolo bude vyhlásené 7. augusta 2018.

Domácnosti získali poukážku v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu. Záujem prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 3 000 000 € o 10 % na druhý deň po otvorení. Kolo bolo uzatvorené 27. júna 2018 krátko pred 14. h.

Doteraz bolo v rámci pilotného projektu preplatených 13 795 poukážok v celkovej hodnote viac ako 30,5 milióna €. Vydaných je 2 750 ďalších poukážok v hodnote 6,7 milióna € k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €.

Čerpanie dotácií 18 – 25. kolo

KoloDátumZariadenieAlokácia BSK (€)Alokácia mimo BSK (€)Vydaný počet poukážokTermín rezerváciePodanie žiadosti o preplatenie do
18.23.1.2018elektrina1 650 00058822.2.201823.4.2018
19.6.2.2018teplo2 350 00010868.3.20186.5.2018
20.27.2.2018teplo770 00032529.3.201827.5.2018
21.13.3.2018kotly2 350 00039713.4.201814.6.2018
– 14.3.2018na biomasu1
22.10.4.2018elektrina21 650 00058410.5.201810.7.2018
23.17.4.2018teplo2,33 000 000137417.5.201817.7.2018
24.22.5.2018tepelné čerpadlá a kotly na biomasu44 000 000
25.26.6.2018teplo1 100 000
od 7/2018teplo5
Spolu770 00016 100 000

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

1 V kole s termínom vyhlásenia 13.3.2018 boli vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Hodnota vydaných poukážok v 21. kole bola 595 170 €, alokácia 2 350 000 € nebola vyčerpaná

2 Konkrétne informácie o aprílových kolách boli do harmonogramu doplnené 12.2.2018.

3 Alokácia kola s termínom vyhlásenia 17.4.2018 bola upravená podľa zverejnených osobitných podmienok.

4 V kole s termínom vyhlásenia od 22.5.2018 budú vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel v mimobratislavských regiónoch. Konkrétne informácie o kolách od mája boli do harmonogramu doplnené 12.4.2018.

5 Prípadné kolá v 2. polroku 2018 budú vyhlasované v závislosti od toho, koľko prostriedkov zostane nevyužitých z už vydaných poukážok.

Čerpanie dotácií – 18. kolo v prvom polroku 2018

Ďalšie kolá pre rok 2018 plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, nakoľko v roku 2018 pilotný projekt končí. Harmonogram kôl na rok 2018 SIEA zverejní do konca roku 2017.

SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

17. októbra 2017 prebehlo posledné tohtoročné kolo dotácií OZE

V poslednom tohtoročnom 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,25 milióna € o 10 % v siedmej minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Od začiatku projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 700 poukážok v celkovej hodnote viac ako 21,6 miliónov €. Ďalšie poukážky za vyše 4,7 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii.

Z celkového rozpočtu pilotného projektu  45 miliónov € aktuálne zostáva na budúcoročné kolá pre regióny mimo Bratislavského samosprávneho kraja takmer 12 miliónov €. Pre Bratislavský samosprávny kraj je k dispozícii 720-tisíc €, ktoré budú využité na inštaláciu zariadení na výrobu tepla.

Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.

Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážok. Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Plánovaný systém častejších kôl s nižšou alokáciou môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Kolá by však mali byť vyhlasované priebežne od apríla približne tak, aby každý mesiac bolo vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla.

Čerpanie dotácií 6.-16. kolo – časový harmonogram 2017.

Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami

KoloDátumZariadenieAlokácia BSK (€)Alokácia mimo BSK (€)Odhadovaný počet poukážok
6.4.4.2017teplo2 000 000980
7.18.4.2017elektrina800 000293
8.2.5.2017teplo1 500 000735
9.16.5.2017elektrina650 000238
10.23.5.2017teplo1 200 000588
11.30.5.2017teplo1 100 000539
12.13.6.2017elektrina450 000165
13.27.6.2017teplo1 100 000539
14.11.7.2017elektrina450 000165
15.8.8.2017teplo1 100 000539
 16.9.-11.2017teplo a elektrina4 650 0002 076
 Spolu1 200 00013 800 0006 857

Čerpanie dotácií – piate kolo (november 2016)

V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok.
Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

„Domácnosti, ktoré poukážky nezískali, budú môcť o príspevok požiadať v ďalších kolách v budúcom roku. Zostávajúcich prostriedkov v projekte je dostatok a uvoľňované sú postupne až do konca roku 2018 v závislosti od toho, ako sú preplácané poukážky z predchádzajúcich kôl. V nasledujúcich dvoch rokoch je ešte k dispozícii takmer 30 miliónov €,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aktuálne je preplatených 7,2 milióna €, vďaka čomu sa už nainštalovalo vyše 3300 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Spolu s poukážkami vydanými v predchádzajúcich kolách budú mať domácnosti k dispozícii podporu v hodnote viac ako 9 miliónov. Časti z nich končí platnosť o týždeň 6. decembra 2016. Poukážky z posledných dvoch kôl je možné využiť do marca 2017.

Čerpanie dotácií – štvrté kolo (november 2016)

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam bolo domácnostiam zaslaných 782 poukážok a zmlúv. Až 88 % úspešných domácností žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií.

Na inštalácie majú domácnosti 4 mesiace. Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné predložiť najneskôr do 21. marca 2017. Ďalšie kolo zamerané na podporu zariadení na výrobu elektriny bude vyhlásené po preplatení poukážok zo 4. kola a je predpoklad, že to môže byť už v apríli budúceho roka.

Čerpanie dotácií – tretie kolo (6. septembra 2016)

V treťom kole Zelenej domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na vydanie 1824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po pol hodine od spustenia.

Domácnostiam, ktoré o poukážku požiadali do uzatvorenia kola, už bola e-mailom zaslaná informácia, či poukážku získali alebo nie. Po doručení poukážok budú mať domácnosti 30 dní na to, aby ich odovzdali zhotoviteľom, ktorí ich zaregistrujú v informačnom systéme. Ak to nestihnú, poukážky stratia platnosť. SIEA všetkým odporúča, aby ešte pred podpisom zmluvy dôsledne skontrolovali údaje uvedené v zmluve a poukážke.

V 3. kole informačný systém eviduje 744 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov, 717 k tepelným čerpadlám, 263 ku kotlom na biomasu a 100 k fotovoltickým panelom.

Čerpanie dotácií – druhé kolo (február 2016)

Druhé kolo národného projektu Zelená domácnostiam bolo vyhlásené 1. februára 2016 a už je uzavreté. Vzhľadom na to, že záujem domácností  o podporu už v prvý deň spustenia 2. kola projektu Zelená domácnostiam významne presiahol  vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny €, navýšila Slovenská inovačná a energetická agentúra prostriedky pre 2. kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny € (na 7 miliónov €). V 2. kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3216 poukážok.

2. 2. 2016Celková suma pre 2. koloPočet vydaných poukážokRezervované pre vydané poukážkyVoľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj500 000 €247500 000 €0 €
Ostatné kraje6 500 000 €29696 500 000 €0 €
2. 2. 2016Fotovoltické panelySlnečné kolektoryTepelné čerpadláKotly na biomasu
Počet vydaných poukážok11291316540231

Prehľad poukážok vydaných v 2. kole podľa zariadení a krajov

2. 2. 2016
BATTTNNRZABBPOKE
Fotovoltický panel01742391972189712084
Kotol na biomasu06421067425212
Slnečný kolektor16513520714019221618378
Tepelné čerpadlo82605234143595060

Čerpanie dotácií – prvé kolo ( december 2015)

Domácnosti/súkromné osoby/mohli od 1. decembra 2015 posielať žiadosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prvé kolo malo trvať až do konca marca 2016. Ale už po štyroch dňoch bolo uzatvorené, pretože suma, ktorá bola naň vyčlenená, sa vyčerpala.

V rámci prvého kola bolo k dispozícii 7 percent z celkovej sumy 45 miliónov eur. Domácnosti v Bratislavskom kraji požiadali o 470 000 eur a mimo Bratislavského kraja využili 2 780 000 eur. Domácnosti požiadali o poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Čerpanie dotácií – prvé kolo:

4. 12. 2015Celková suma pre 1. koloPočet vydaných poukážokRezervované pre vydané poukážkyVoľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj470 000 €195470 000 €0 €
Ostatné kraje2 780 000 €14532 780 000 €0 €

Zariadenia na ktoré boli žiadané dotácie:

4. 12. 2015Fotovoltické panelySolárne kolektoryTepelné čerpadláKotly na biomasu
Bratislavský samosprávny kraj9041613
Ostatné kraje48443124697

Zdroj: SIEA