Plynový kotol, kondenzačný kotol, elektrický kotol

Plynový kotol

Účinnosť moderných kondenzačných plynových kotlov je až 109% (pri plnom využití odpadového tepla). Kondenzačný kotol pracuje s  teplotou spalín približne 40 až 90°C. Pri vykurovaní dochádza ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách. Teplovýmenná plocha je vyrobená z nerezovej ocele, alebo zo zliatiny hliníka a horčíka, aby nekorodovala. Efektívne typy kotlov využijú aj skondenzovanú vodu na vykurovanie. 

Plynovy kotol Buderus

Kondenzacny plynovy kotol

Výhody plynových kondenzačných kotlov:

 • Zvýšenie účinnosti vykurovania (až 109%)
 • Zníženie obsahu škodlivín a CO2
 • Zníženie spotreby energie
 • Zníženie teploty spalín
 • návratnosť investície
 • čistá a pohodlná prevádzka
 • nepotrebnosť skladovacích priestorov
 • kompaktné rozmery
 • tichá prevádzka

Kondenzačný kotol ponúka zníženie nákladov na energie a napĺňa požiadavku na zvýšenie ochrany životného prostredia. Výmenou klasického kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu 8-20 % ročnej spotreby plynu.

Plynový kondenzačný kotol – kondenzácia

V kondenzačnom kotly, ale dochádza ku kondenzácii vlhkosti zo spalín, treba rátať približne s 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemného plynu. Odpadové potrubie na kondenzát musí odolať agresívnym látkam (najlepšie tvrdený plast), kondenzát môže staré liatinové či hliníkové potrubia poškodiť.

Plynový kondenzačný kotol v pasívnom dome

Nízkoenergetické a pasívne domy majú malú potrebu tepla na vykurovanie, ale potreba teplej vody zostáva porovnateľná s potrebou v bežnom dome. Aby plynový kondenzačný kotol dokázal zabezpečiť tieto protichodné nároky, musí spĺňať dve hlavné požiadavky: aby mal veľký výkonový rozsah a zároveň nízky minimálny výkon. Na tieto parametre treba prihliadať už pri jeho výbere. Iba takýto kotol totiž dokáže zabezpečiť komfortnú prípravu teplej vody a zároveň pokryť potrebu tepla na vykurovanie bez toho, aby sa často vypínal a znova zapínal  – čo výrazne skracuje životnosť zariadenia.

Staršie plynové kotly

Klasický plynový kotol (tzv. kotol prvej generácie) pracuje s teplotou spalín väčšou ako 120°C. Voda privádzaná do kotla nemôže mať nižšiu teplotu ako 60 °C. Inak by vnútri kotla kondenzovala vodná para, ktorá by mohla spôsobovať koróziu teplovýmennej plochy. Dnes sa pre nízku účinnosť (okolo 80%) neponúkajú a montujú sa už len zriedka.

Nízkoteplotný  plynový kotol pracuje taktiež so suchými spalinami, no je schopný pracovať aj so vstupnou vodou s nižšou teplotou (35 až 40°C). Teplota spalín sa pohybuje na úrovni 90-120°C. Rozdiel oproti klasickému plynovému plynovému kotlu je v tom, že teplovýmenná plocha je vyhotovená z antikorózneho (nehrdzavejúceho) materiálu a nevadí mu skondenzovaná voda. Účinnosť nízkoteplotných plynových kotlov sa pohybuje na úrovni 85%. V porovnaní s klasickým kotlom produkujú menej emisií.

Výmenou zastaraného kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu cca 8-20 % spotreby plynu. Modernizáciou kotolne získate aj kvalitnejšie ovládanie a menšiu poruchovosť systému.

Plynové kotly

Plynové kotly sú obľúbené zdroje tepla pre vykurovanie rodinných domov, bytov aj veľkých objektov. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a úsporné. Inštalujú sa na stenu alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe). 

Plynové kotly

Z nekondenzačného na kondenzačný kotol – výmena kotla

Kondenzačné kotly využívajú energiu uvoľnenú počas spaľovania plynu aj energiu  obsiahnutú v spalinách. Efektívnejšie kondenzačné kotly vďaka kondenzačnej technológii dokážu zredukovať náklady na energie a emisie až o 8-20%.

Spolu s inštaláciou kondenzačného kotla je potrebné doplniť:

 • Do komína sa doplní plastové potrubie tzv. dymovod, ktorý je vhodný pre kondenzačné kotly. Chráni komín od vlhkosti v spalinách.
 • Kondenzačné vykurovanie potrebuje aj odtokové potrubie na odvod kondenzovanej vody.

Nové plynové kotle ponúkame už len kondenzačné a pri výmene starého kotla, vám technik odporučí nový kondenzačný kotol.

Elektrický kotol

Elektrický kotol nevytvára spaliny, čiže nepotrebuje komín. Nevyžaduje zložitú údržbu a ľahko sa reguluje. Má menšie rozmery ako iné druhy kotlov. Prednosťou je aj dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Nevýhodou sú najvyššie prevádzkové náklady. Prijateľným riešením môže byť prechod na špeciálnu tarifu, ale aj v tomto prípade sú prevádzkové náklady vysoké oproti iným typom kúrenia. Elektrický kotol ponúka bezpečné a pohodlné vykurovanie s vysokou účinnosťou (99,9%) a moderný systém regulácie. Môže sa použiť pri nízkoenergetickej stavbe.

Elektrické kotly

Elektrické kotly sú obľúbené zdroje tepla pre jednoduché a lacné riešnia. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a nenáročné na priestor. Inštalujú sa na stenu a je možné ich neskôr vymeniť za iný typ teplovodného vykurovania.

Získavanie energie pre budovu je komplexná záležitosť o ktorej rozhodujú danosti budovy, lokalizácia a potreby a požiadavky ľudí, ktorí budovu využívajú. Naši odborníci vám navrhnú najvhodnejší zdroj vykurovania, ponúknu vám obnoviteľné zdroje energie, vypočítajú návratnosť, zriaďovacie a prevádzkové náklady.

Plynové kotle

Kondenzačné plynové kotly Buderus pre obytné budovy a komerčné stavby sú výkonné a priestorovo úsporné. Ich technika je mimoriadne efektívna a dá sa ľahko spájať s obnoviteľnými zdrojmi energie do spoľahlivého systémového celku.

Kondenzačné kotly Vaillant

Kondenzačné kotly Buderus

NOVINKA – plynový kotol Logamax plus GB192i

Buderus kondenzačný kotolKompaktné rozmery, najmodernejší dizajn, komfort pri zabezpečení teplej vody a modulačný výkon prináša Logamax plus GB192i.

Vďaka nízkej spotrebe a vysokej energetickej účinnosti Logamax plus GB192i výrazne znižuje CO2 emisie.

Logamax plus GB192i má integrované internetové rozhranie a je ho možné automaticky pripojiť na internet.

 • Osvedčený liatinový hliníkový výmenník tepla s technológiou ALU plus proti tvorbe usadenín.
 • Úsporná prevádzka.
 • Dizajnový čelný kryt z titánového skla s dotykovým displejom.
 • Rýchla montáž vďaka kompatibilite s predchádzajúcimi modelmi Logamax plus GB112, GB142, GB162.
 • Plynové kotle pracujú spoľahlivo s dlhodobo.

Plynový kotol, kondenzačný kotol, plynové kotle, kondenzačné kotle, elektrické kotle, elektrické kotly . . .

Odborný návrh a cenová ponuka zdarma

Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia. Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.