Plynový kotol, kondenzačný kotol, elektrický kotol

Plynový kotol – kondenzačný kotol

Účinnosť moderných kondenzačných plynových kotlov je až 109% (pri plnom využití odpadového tepla). Kondenzačný kotol pracuje s  teplotou spalín približne 40 až 90°C. Pri vykurovaní dochádza ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách. Teplovýmenná plocha je vyrobená z nerezovej ocele, alebo zo zliatiny hliníka a horčíka, aby nekorodovala. Efektívne typy kotlov využijú aj skondenzovanú vodu na vykurovanie. 

Plynovy kotol Buderus

Kondenzacny plynovy kotol

Výhody plynových kondenzačných kotlov:

 • Zvýšenie účinnosti vykurovania (až 109%)
 • Zníženie obsahu škodlivín a CO2
 • Zníženie spotreby energie
 • Zníženie teploty spalín
 • návratnosť investície
 • čistá a pohodlná prevádzka
 • nepotrebnosť skladovacích priestorov
 • kompaktné rozmery
 • tichá prevádzka

Kondenzačný kotol ponúka zníženie nákladov na energie a napĺňa požiadavku na zvýšenie ochrany životného prostredia. Výmenou klasického kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu 8-20 % ročnej spotreby plynu.

Plynový kondenzačný kotol – kondenzácia

V kondenzačnom kotly, ale dochádza ku kondenzácii vlhkosti zo spalín, treba rátať približne s 1,6 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemného plynu. Odpadové potrubie na kondenzát musí odolať agresívnym látkam (najlepšie tvrdený plast), kondenzát môže staré liatinové či hliníkové potrubia poškodiť.

Na 1 m3 spáleného zemného plynu skondenzuje cca 1,6 l vody

Kondenzát je stredne silná kyselina, ktorú v rodinných domoch netreba neutralizovať. Urobia to zásadité odpady z domu, ako sú napríklad mydlá, šampóny, pracie prášky.  Ale aj tak je potrebná odolná kanalizácia na báze PVC (kamenina a iné materiály nemusia odolávať tejto záťaži).

V budovách, ktoré majú prípojku plynu, môže byť kondenzačný kotol jednou z ekonomicky najvýhodnejších možností. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu cenu plynu je dobré investíciu do plynového kondenzačného kotla dobre zvážiť. Pri novostavbe je potrebné započítať do investičných nákladov okrem projektu plynofikácie aj samotnú prípojku plynu a komín.

Oproti novšiemu klasickému plynovému kotlu spáli kondenzačný kotol približne o 15 % menej plynu.

Plynový kondenzačný kotol v pasívnom dome

Nízkoenergetické a pasívne domy majú malú potrebu tepla na vykurovanie, ale potreba teplej vody zostáva porovnateľná s potrebou v bežnom dome. Aby plynový kondenzačný kotol dokázal zabezpečiť tieto protichodné nároky, musí spĺňať dve hlavné požiadavky: aby mal veľký výkonový rozsah a zároveň nízky minimálny výkon. Na tieto parametre treba prihliadať už pri jeho výbere. Iba takýto kotol totiž dokáže zabezpečiť komfortnú prípravu teplej vody a zároveň pokryť potrebu tepla na vykurovanie bez toho, aby sa často vypínal a znova zapínal  – čo výrazne skracuje životnosť zariadenia.

Činnosť plynového kotla a ekológia

V plynových kotloch spaľujeme hlavne zemný plyn (menej často propán, bután). Zemný plyn tvorí takmer úplne metán CH4 (96 až 98 %). Pri spaľovaní plynu sa metán zlučuje so vzdušným kyslíkom.

Vzorec spaľovania plynu:

Spaľovanie plynu

Pri spaľovaní plynu vznikajú dve hlavné zložky:

 • oxid uhličitý CO2, ktorý prispieva k skleníkovému efektu v atmosfére
 • voda H2O, ktorá je úplne ekologická, v horúcich spalinách je vo forme vodnej pary

Z molekuly metánu vznikne jedna molekula CO2, ale až dve molekuly vody, čo nezaťažuje životné prostredie. Metán je preto šetrnejší ako ostatné uhlíkové palivá, má najlepší pomer atómov uhlíka a vodíka (1:4). Každé palivo s dlhším uhlíkovým reťazcom (propán, bután, kvapalné palivá) má menší pomerný obsah vodíka, preto produkujú viac CO2.

Staršie plynové kotly

Klasický plynový kotol (tzv. kotol prvej generácie) pracuje s teplotou spalín väčšou ako 120°C. Voda privádzaná do kotla nemôže mať nižšiu teplotu ako 60 °C. Inak by vnútri kotla kondenzovala vodná para, ktorá by mohla spôsobovať koróziu teplovýmennej plochy. Dnes sa pre nízku účinnosť (okolo 80%) neponúkajú a montujú sa už len zriedka.

Nízkoteplotný  plynový kotol pracuje taktiež so suchými spalinami, no je schopný pracovať aj so vstupnou vodou s nižšou teplotou (35 až 40°C). Teplota spalín sa pohybuje na úrovni 90-120°C. Rozdiel oproti klasickému plynovému plynovému kotlu je v tom, že teplovýmenná plocha je vyhotovená z antikorózneho (nehrdzavejúceho) materiálu a nevadí mu skondenzovaná voda. Účinnosť nízkoteplotných plynových kotlov sa pohybuje na úrovni 85%. V porovnaní s klasickým kotlom produkujú menej emisií.

Výmenou zastaraného kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu cca 8-20 % spotreby plynu. Modernizáciou kotolne získate aj kvalitnejšie ovládanie a menšiu poruchovosť systému.

Plynové kondenzačné kotly

Plynové kotly sú obľúbené zdroje tepla pre vykurovanie rodinných domov, bytov aj veľkých objektov. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a úsporné. Inštalujú sa na stenu alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe). 

Plynové kotly

Z nekondenzačného na kondenzačný kotol – výmena kotla

Kondenzačné kotly využívajú energiu uvoľnenú počas spaľovania plynu aj energiu  obsiahnutú v spalinách. Efektívnejšie kondenzačné kotly vďaka kondenzačnej technológii dokážu zredukovať náklady na energie a emisie až o 8-20%.

Spolu s inštaláciou kondenzačného kotla je potrebné doplniť:

 • Do komína sa doplní plastové potrubie tzv. dymovod, ktorý je vhodný pre kondenzačné kotly. Chráni komín od vlhkosti v spalinách.
 • Kondenzačné vykurovanie potrebuje aj odtokové potrubie na odvod kondenzovanej vody.

Nové plynové kotle ponúkame už len kondenzačné a pri výmene starého kotla, vám technik odporučí nový kondenzačný kotol.

Elektrický kotol

Elektrický kotol nevytvára spaliny, čiže nepotrebuje komín. Nevyžaduje zložitú údržbu a ľahko sa reguluje. Má menšie rozmery ako iné druhy kotlov. Prednosťou je aj dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Nevýhodou sú najvyššie prevádzkové náklady. Prijateľným riešením môže byť prechod na špeciálnu tarifu, ale aj v tomto prípade sú prevádzkové náklady vysoké oproti iným typom kúrenia. Elektrický kotol ponúka bezpečné a pohodlné vykurovanie s vysokou účinnosťou (99,9%) a moderný systém regulácie. Môže sa použiť pri nízkoenergetickej stavbe.

Elektrické kotly

Elektrické kotly sú obľúbené zdroje tepla pre jednoduché a lacné riešenia. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a nenáročné na priestor. Inštalujú sa na stenu a je možné ich neskôr vymeniť za iný typ teplovodného vykurovania. Pre vysoké prevádzkové náklady je elektrický kotol inštalovaný hlavne do budov s veľmi nízkou potrebou tepla.

Získavanie energie pre budovu je komplexná záležitosť o ktorej rozhodujú danosti budovy, lokalizácia a potreby a požiadavky ľudí, ktorí budovu využívajú. Naši odborníci vám navrhnú najvhodnejší zdroj vykurovania, ponúknu vám obnoviteľné zdroje energie, vypočítajú návratnosť, zriaďovacie a prevádzkové náklady.

Plynové kotle

Kondenzačné plynové kotly Buderus pre obytné budovy a komerčné stavby sú výkonné a priestorovo úsporné. Ich technika je mimoriadne efektívna a dá sa ľahko spájať s obnoviteľnými zdrojmi energie do spoľahlivého systémového celku.

Kondenzačné kotly Vaillant

Kondenzačné kotly Buderus

NOVINKA – plynový kotol Logamax plus GB192i

Buderus kondenzačný kotolKompaktné rozmery, najmodernejší dizajn, komfort pri zabezpečení teplej vody a modulačný výkon prináša Logamax plus GB192i.

Vďaka nízkej spotrebe a vysokej energetickej účinnosti Logamax plus GB192i výrazne znižuje CO2 emisie.

Logamax plus GB192i má integrované internetové rozhranie a je ho možné automaticky pripojiť na internet.

 • Osvedčený liatinový hliníkový výmenník tepla s technológiou ALU plus proti tvorbe usadenín.
 • Úsporná prevádzka.
 • Dizajnový čelný kryt z titánového skla s dotykovým displejom.
 • Rýchla montáž vďaka kompatibilite s predchádzajúcimi modelmi Logamax plus GB112, GB142, GB162.
 • Plynové kotle pracujú spoľahlivo s dlhodobo.

Plynový kotol, kondenzačný kotol, plynové kotle, kondenzačné kotle, elektrické kotle, elektrické kotly . . .

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …

Kondenzácia vody v kondenzačnom kotli

Moderné kondenzačné kotly majú výmenník z ušľachtilej ocele alebo zliatiny hliníka a kremíka. Vykurovacia voda ich ochladzuje pod teplotu tzv. rosného bodu, ktorá je pri zemnom plyne približne 57 °C. Pod touto teplotou para kondenzuje na vodu a odovzdáva pritom do vykurovacej vody kondenzačné teplo. Čím je nižšia teplota vykurovacej vody na vstupe do kotla, tým sú vhodnejšie podmienky na kondenzáciu.

Kondenzačné teplo vodnej pary je rovnako veľké ako výparné teplo vody potrebné na jej vyparenie. Spálením 1 m3 zemného plynu sa vytvorí 1,6 kg vodnej pary (zodpovedá 1,6 l vody). Kondenzačný kotol v rodinnom dome vytvorí za rok aj viac než 1 000 l vody.

Kondenzát kotla je stredne silná kyselina

Bežne v rodinných domoch netreba kyslý kondenzát neutralizovať. Urobia to zásadité odpady z domu, ako sú napríklad mydlá, šampóny, pracie prášky. Predpokladom je odolná kanalizácia na báze PVC, ktorá sa bežne používa a má dlhú životnosť.

Ak je kyslý kondenzát odvádzaný nevhodnou kanalizáciou, ktorú kyselina poškodzuje (napríklad kameninovým kanálom), musí byť neutralizovaný ešte pred vstupom do odpadu.

Kondenzačný kotol je „turbokotol“

Každý kondenzačný kotol musí mať vždy ventilátor. Vyplýva to z princípu jeho činnosti:

Kondenzát v spaľovacej komore steká nadol, horák preto musí byť na rozdiel od bežných kotlov umiestnený nad spaľovacou komorou. Spaliny teda prúdia v spaľovacej komore nelogicky nadol oproti prirodzenému stúpaniu horúcich plynov. Ťah komína je slabý, lebo spaliny majú nízku teplotu.

Komín kondenzačných kotlov

Úlohou spalinových systémov je odvádzať spaliny vzniknuté spaľovaním plynu do vonkajšieho prostredia. Väčšinou je nimi súčasne privádzať do kotla vzduch potrebný na spaľovanie. V novostavbe sa môže typ a trasa odvodu spalín prispôsobiť architektúre stavby. Pri výmene starého kotla ide najčastejšie o výmenu jestvujúceho spalinového potrubia, lebo jeho materiál nie je vhodný na odvod mokrých spalín z kondenzačného kotla.

Komín kondenzačného kotla musí odolávať agresívnemu kondenzátu, ktorý sa tvorí ďalej aj mimo kotla, na chladnejších stenách spalinového potrubia. Na spalinovod sa môžu používať len materiály, ktoré majú vhodné vlastnosti, napríklad:  Ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ alebo plast s odolnosťou do teploty 120 °C (čomu vyhovuje bežne používaný polypropylén).

Spoje spalinovodu musia byť tesné, aby unikajúci kondenzát nepoškodzoval stavebné konštrukcie.

Prívod spaľovacieho vzduchu do kotla

Kotol nasáva okolitý vzduch, preto musí byť do miestnosti zabezpečený prívod vonkajšieho vzduchu cez neuzatvárateľný otvor predpísaného prierezu.

V zime nasávaný studený vzduch ochladzuje interiér, čo je nevhodné napr: v kúpeľni.

Väčšinou sa vzduch privádza do kotla koncentrickým potrubím. Vnútorná rúra odvádza spaliny, vonkajšia rúra privádza vzduch na spaľovanie. Výhodou je, že sa miestnosť neochladzuje vzduchom nasávaným zvonka. Okrem toho získame vyššiu účinnosť kotla, lebo spaliny zohrievajú nasávaný vzduch pozdĺž celej dĺžky spalinovodu.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …