Plynové a elektrické kotly2018-10-23T11:23:29+00:00

Plynový kotol, kondenzačný kotol, elektrický kotol

Plynovy kotol BuderusPlynový kotol

Kondenzačný kotol pracuje s teplotou spalín približne 40 až 90°C. Pri vykurovaní dochádza ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách. Teplovýmenná plocha je vyrobená z nerezovej ocele, alebo zo zliatiny hliníka a horčíka, aby nekorodovala. Efektívnejšie typy kotlov využijú aj skondenzovanú vodu na vykurovanie. Účinnosť kondenzačných plynových kotlov sa pohybuje na úrovni 95 až 109% (pri plnom využití odpadového tepla).

Výhody plynových kondenzačných kotlov:

  • Zvýšenie účinnosti vykurovania (až 109%)
  • Zníženie obsahu škodlivín a CO2
  • Zníženie spotreby energie
  • Zníženie teploty spalín

plynovy kotolKondenzačný kotol ponúka zníženie nákladov na energie a napĺňa požiadavku na zvýšenie ochrany životného prostredia. Výmenou klasického kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu 10 % ročnej spotreby plynu. V kondenzačnom kotly ale dochádza ku kondenzácii vlhkosti zo spalín, treba rátať približne s 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemného plynu. Odpadové potrubie na kondenzát musí odolať agresívnym látkam (najlepšie tvrdený plast), kondenzát môže staré liatinové či hliníkové potrubia poškodiť.

Nízkoenergetické a pasívne domy majú malú potrebu tepla na vykurovanie, ale potreba teplej vody zostáva porovnateľná s potrebou v bežnom dome. Aby plynový kondenzačný kotol dokázal zabezpečiť tieto protichodné nároky, musí spĺňať dve hlavné požiadavky: aby mal veľký výkonový rozsah a zároveň nízky minimálny výkon. Na tieto parametre treba prihliadať už pri jeho výbere. Iba takýto kotol totiž dokáže zabezpečiť komfortnú prípravu teplej vody a zároveň pokryť potrebu tepla na vykurovanie bez toho, aby sa často vypínal a znova zapínal  – čo výrazne skracuje životnosť zariadenia.

Klasický plynový kotol (tzv. kotol prvej generácie) pracuje s teplotou spalín väčšou ako 120°C. Voda privádzaná do kotla nemôže mať nižšiu teplotu ako 60 °C. Inak by vnútri kotla kondenzovala vodná para, ktorá by mohla spôsobovať koróziu teplovýmennej plochy. Dnes sa pre nízku účinnosť (okolo 80%) neponúkajú a montujú sa už len zriedka.

Nízkoteplotný  plynový kotol pracuje taktiež so suchými spalinami, no je schopný pracovať aj so vstupnou vodou s nižšou teplotou (35 až 40°C). Teplota spalín sa pohybuje na úrovni 90-120°C. Rozdiel oproti klasickému plynovému plynovému kotlu je v tom, že teplovýmenná plocha je vyhotovená z antikorózneho (nehrdzavejúceho) materiálu a nevadí mu skondenzovaná voda. Účinnosť nízkoteplotných plynových kotlov sa pohybuje na úrovni 85%. V porovnaní s klasickým kotlom produkujú menej emisií.

Plynové kotly

Plynové kotly sú obľúbené zdroje tepla pre vykurovanie rodinných domov, bytov aj veľkých objektov. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a úsporné. Inštalujú sa na stenu alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe).

Elektrický kotol

Elektrický kotol nevytvára spaliny, čiže nepotrebuje komín. Nevyžaduje zložitú údržbu a ľahko sa reguluje. Má menšie rozmery ako iné druhy kotlov. Prednosťou je aj dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Nevýhodou sú najvyššie prevádzkové náklady. Prijateľným riešením môže byť prechod na špeciálnu tarifu, ale aj v tomto prípade sú prevádzkové náklady vysoké oproti iným typom kúrenia. Elektrický kotol ponúka bezpečné a pohodlné vykurovanie s vysokou účinnosťou (99,9%) a moderný systém regulácie.

Elektrické kotly

Elektrické kotly sú obľúbené zdroje tepla pre jednoduché a lacné riešnia. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a nenáročné na priestor. Inštalujú sa na stenu a je možné ich neskôr vymeniť za iný typ teplovodného vykurovania.

Získavanie energie pre budovu je komplexná záležitosť o ktorej rozhodujú danosti budovy, lokalizácia a potreby a požiadavky ľudí, ktorí budovu využívajú. Naši odborníci vám navrhnú najvhodnejší zdroj vykurovania, ponúknu vám obnoviteľné zdroje energie, vypočítajú návratnosť, zriaďovacie a prevádzkové náklady.

Plynové kotle

Plynový kotol, kondenzačný kotol, plynové kotle, kondenzačné kotle, elektrické kotle, elektrické kotly . . .