Záhradný nezámrzný ventil

Záhradný nezámrzný ventil je vďaka automatickému vypúšťaniu Nezámrzný ventil do exteriéru po každom použití mrazuvzdorný a pripravený k použitiu po celý rok. V zimnom období nevyžaduje žiadnu starostlivosť. Teleso ventilu je umiestnené v hĺbke steny a je chránené proti mrazu. Ventily sú vhodné pre všetky stavebné materiály s rôznymi hrúbkami /možnosť skrátenia alebo predĺženia ventilu/.

Výhody záhradného nezamŕzajúceho ventilu

– celoročná istota proti zamrznutiu
– ľahká a rýchla montáž
– nadpriemerný výkon 40 l vody za minútu
– 2 otočenia k otvoreniu / zatvoreniu
– nová konštrukcia s povrchom z matného chrómu odolnému voči poveternostným vplyvom

1. otvorený ventil    2. uzavretý ventil – armatúra sa vyprázdňuje (cca 10 sek.)   3. ochrana pred mrazom

Nezamŕzajúci ventil do exteriéru

Mrazuvzdorný /nezámrzný ventil/ funguje celoročne a nevyžaduje žiadnu špecifickú údržbu. Jediná podmienka nezámrznosti ventilu je odpojená hadica na polievanie. Ventil sa uzatvára v hĺbke a voda z ventilu musí odtiecť. Armatúra s nadpriemerným výtokovým výkonom 40 l za minútu (pri tlaku 1 bar). Certifikované už podľa novej skúšobnej normy VP 648 DVGW.

nezámrzný ventil

Mrazuvzdorný /nezámrzný ventil

Mrazuvzdorný ventil je odolný voči mrazu. Nečakaný mráz nepoškodí stavbu ventilu ani tesnenie vnútri kohúta. Počas silného mrazu musíte uzavrieť a vypustiť prívodné potrubie ku kohútiku, aby vám mráz nepoškodil prívodné potrubie. Toto pri nezámrznom ventile neplatí.

Nezámrzný (nezamŕzajúci) ventil nemusíte uzatvárať ani v treskúcich mrazoch. Ventil funguje celoročne. Uzatváranie vody je posunuté do hĺbky muriva a ventil je navrhnutý tak aby voda z kohútika vždy vytiekla.

Nezamŕzajúci ventil
Nezámrzný ventil sa pri každom uzavretí kompletne zbaví vody. Toto riešenie umožňuje používať ventil počas celého roku. Zabudovanie za stenu do vnútornej časti stavebnej konštrukcie. Vďaka úplnému automatickému vypustenie vody po každom uzatvorení ventilu nedochádza v armatúre k stagnácii vody.

Vonkajší nezamŕzajúci ventil na vodu

  • min. Stavebná hĺbka 150 mm
  • max. Stavebná hĺbka 415 mm
  • hladina tlaku PN 16 max.
  • prevádzková teplota 90 ° C

Ventilové sedlo je mrazuvzdorné umiestnené v murive. Ventilová sada je pre hrúbku muriva 150 – 415 mm. K automatickému vyprázdneniu armatúry prichádza  pri každom uzavretí. Dodatočné skrátenie na presný konštrukčný rozmer prebieha pri inštalácii počas hrubej stavby.

Odborný návrh

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie.