Kvalitné betónové potery

Vybudujeme vám kvalitné podlahové vykurovanie s podkladovou izoláciou a betónovým poterom s presnosťou pod 1% (max. nerovnosť). Tento poter je po vyzretí pripravený na pokládku dlažby, parkiet, PVC či plávajúcej podlahy. stroj pre výrobu poterovPrísady PP vlákna a plastifikátor zvyšujú pevnosť (B-20) a súdržnosť poteru (poter nepraská).

Betónová zmes – poter:

  • zmes cementu a štrku frakcie 0 – 4 mm
  • PP vlákna (zvyšujú súdržnosť)
  • plastifikátor (zlepšuje tepelnú vodivosť betónu)
  • max. odchýlka 2mm/2m
  • pevnosť B-20

Betónová zmes (potery) z polosuchej zmesi cementov a štrkov frakcie 0 – 4 mm. Upravená je prísadami zlepšujúcimi spracovateľnosť a kvalitu (PP vlákna, plastifikátor). Pevnosť betónových poterov je B-20 (v prípade požiadavky odberateľa je možná aj vyššia pevnosť). Betón sa mieša priamo na stavbe pomocou pneumatického stroja BRINKMANN – Estrich Boy. Transportuje sa tlakom vzduchu, hadicami o priemere 10 cm, maximálne do vzdialenosti 150 m horizontálne a 90 m vertikálne. Maximálny výkon spracovateľného poteru je do 250 m2 za deň. Vyhotovenie je možné aj v zateplenom priestore do min nočnej teploty -10°C. Na miesto určenia je dopravená homogénna poterová zmes, ktorá je pripravená na aplikáciu za približne 90 až 120 sekúnd miešania o objeme cca 220 litrov/min..

poter, podlahové vykurovanieSpracovanie vykonáva vyškolený personál, ktorí dokáže uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky. Výsledkom je rovný povrch (max. odchýlka 2mm/2m) 100% pripravený na kladenie dlažby, parkiet, PVC, plávajúcej podlahy rovno na poter.

Do betónovej zmesi (poteru) sa pridávajú PP vlákna ktoré sa rozptýlia rovnomerne a vytvorením hustej priestorovej siete významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku rozťažnosti betónu. PP vlákno je odolné voči chemikáliám, zlepšuje bezprašnosť podlahy, pevnosť, odolnosť voči nárazom a oteruvzdornosť.

Plastifikátorsa dávkuje do čerpadla, čím sa docieli rovnomerné rozptýlenie zmesi v betóne. Plastifikátor vytláča vzduchové bubliny z poteru a zlepšuje tepelnú vodivosť betónu /dôležité pri podlahovom vykurovaní/. V miestnostiach s podlahovým vykurovaním sú dilatačné pásy neoddeliteľnou súčasťou realizácie.

Potery a podlahové vykurovanie – naše realizácie /viac ako 150 000 m2/

Betónové potery musia spĺňať pevnostné podmienky, musia mať rovný povrch pripravený na pokládku dlažby alebo inej krytiny. A pri podlahovom vykurovaní musia veľmi dobre viesť teplo/aby nedochádzalo k tepelným stratám/.

Potery - podlahové vykurovanie

Na základe dodaných podkladov vypracujeme cenovú ponuku na podlahové kúrenie a výrobu poteru. Robíme kompletnú inštaláciu rozvodov, vzduchotechniky, vykurovania s dodaním zdroja vykurovania (kotol, tepelné čerpadlo, solárne zariadenia …), záručným i pozáručným servisom.  Cenová ponuka zdarma.

Cenová ponuka na vykurovanie

Potery, podlahové vykurovanie inštalujeme vo vysokej kvalite s minimálnymi odchýlkami nerovností max. odchýlka 2mm/2m s prípravou na zapojenie vykurovania.

Štrk pre výrobu kvalitného poteru, frakcia 0-4 mm. Do poteru sa pridáva zmes cementov a prísady zlepšujúce spracovateľnosť a kvalitu (PP vlákna, plastifikátor). 

štrk pre poter

Podlahové vykurovanie

Podlahové kúreniePodlahové vykurovanie patrí medzi nízkoteplotné vykurovacie systémy a tomu by mal zodpovedať aj zdroj tepla, aby vytvorili nízkoteplotnú zostavu vykurovania.

Tepelné čerpadlo a kondenzačný kotol pracujú najúspornejšie /najefektívnejšie/ v nízkoteplotnom režime (35 – 45°C). Nízkoteplotné – podlahové kúrenie dokáže ušetriť až 15% vykurovacích nákladov oproti vysokoteplotnému (radiátory). Veľká plocha podlahy zabezpečuje dostatok tepla aj pri nižšej teplote. Podlaha odovzdáva teplo sálaním a nie prúdením vzduchu ako radiátory.

Prevádzka podlahového kúrenia je hygienická, nevíri vzduch a vykurovacie plochy neznečisťuje unášaný prach. Nižšia vlhkosť stien bráni vzniku plesní a mikroorganizmov, čo znižuje riziko vzniku alergií.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať – kontakt.