Zmäkčovač vody – katexová úprava vody

Vodný kameň sa tvorí v dôsledku prítomnosti vápnika a horčíka vo vode. Vytvára pevné usadeniny na rozvodoch a znižuje prietok vody. Vodný kameň výrazne zvyšuje náklady na energiu. Už 3 mm vrstva vodného kameňa na teplovýmenných plochách znižuje účinnosť prestupu tepla o 20%. Tvrdá voda výrazne zvyšuje spotrebu pracích a čistiacich prostriedkov.

Katexová úpravňa vody (zmäkčovač vody) sa inštaluje na hlavný prívod studenej vody do objektu. Vodu zmäkčuje na princípe iónovej výmeny. Voda prúdi cez vrstvu katexu potravinárskej kvality, kde dochádza k odstráneniu vápnika a horčíka z vody /extrahuje ióny vápnika a horčíka z vody a vymieňa ich za ióny sodíka/. Tvrdosť upravenej vody je možné regulovať. Pri úprave iónovou výmenou je voda mäkká natrvalo, a nie dočasne, ako pri iných technológiách používaných na zabránenie tvorby vodného kameňa.

Výhody mäkkej vody upravenej katexom:

  • ochrana rozvodov vody, vodovodných batérií, kuchynských drezov, umývadiel, sprchovacích kútov, hydromasážnych boxov a obkladov pred usadzovaním vodného kameňa
  • ušetríte náklady za opravy a výmeny kotlov, bojlerov, automatických pračiek, umývačiek riadu z dôvodu poškodenia vodným kameňom
  • ušetríte náklady za energie, ktoré vznikajú z dôvodu zanášania teplovýmenných plôch vodným kameňom
  • predídete nákladom na výmenu rozvodov vody a kúrenia z dôvodu zanesenia potrubí
  • až o 50% znížite spotrebu pracích a čistiacich prostriedkov, mydiel a šampónov

Zmäkčovač vody Honeywell KaltecSoft

Zariadenie na zmäkčovanie vody pracuje na princípe iónovej výmeny. V iontovom výmenníku dochádza k absorpcii v pitnej vode voľne rozpustených iónov vápnika a horčíka a na každý takýto jeden ión sú uvoľnené vždy dva ióny sodíka. Výstupnú tvrdosť vody si môže užívateľ nastaviť podľa vlastných potrieb. Riadiaca jednotka zmäkčovacej stanice KS30 sa sama učí. Pokiaľ dôjde k dlhodobejšej zmene odberu, stanica sama zníži alebo zvýši nastavenie výkonu.

Zmäkčovacia stanica Honeywell KalteSoft je vyrábaná vo viacerých prevedeniach pre rôzne aplikácie od malých domácností až po bytové domy.

Prečo používať zmäkčovač vody Honeywell KaltecSoft?

Predĺženie životnosti domácich spotrebičov
Pri používaní mäkkej vody sa na spotrebičoch neusadzuje vodný kameň, ktorý môže spôsobiť ich poškodenie.

Ochrana potrubia
Mäkká voda zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a tým chráni potrubie pred možným znížením prietoku alebo upchatím.

Nadýchaná bielizeň
Pri užívaní mäkkej vody pre pranie je vaša bielizeň po vypraní mäkká a nadýchaná. A to bez nutnosti pridania aviváže.

Starostlivosť o zdravie
Mäkká voda je vhodnejšia pre vašu pokožku, pleť a vlasy.

Hlavné znaky zmäkčovača vody Honeywell

Primeraná spotreba soli – pred každou regeneráciou odpočíta úpravňa pretečené množstvo vody, a intenzita regenerácie je úmerná spotrebe tejto upravenej vody
Automatické prispôsobenie kapacity
Jednoduchá obsluha
Jednoduchá inštalácia

Zmäkčovač vody - katexová úpravaAutomatický zmäkčovací filter ProMinent® DULCO®-SOFT

Zmäkčovací filter vody sa najčastejšie inštaluje na hlavný prívod studenej vody do objektu. Voda je zmäkčovaná automatickým ionexovým filtrom ProMinent® Ducemat®, kde je zbavovaná hydrouhličitanov vápnika a horčíka. Riadiaca jednotka na základe signálu z vodomera sníma množstvo upravenej vody. Po upravení nastaveného množstva sa automaticky spustí regenerácia. Regenerácia katexu prebieha soľným roztokom. Príprava soľného roztoku je automatická. Obsluha zariadenia spočíva v dosypaní soli do zásobníka. Regenerácia je nastavená na nočné hodiny.

Zmäkčovač vody ProMinent® DULCO®-SOFT

– nominálny výkon: Q = 2 m3/hod
– základná kapacita zmäkčovača: 100 m3/°N
– objem náplne: 30 l
– spotreba soli: 4 kg/1 regeneráciu
– pripojovacie rozmery: 1“
– el. napájanie: 230 V, 50 Hz
– max. teplota vody: 30°C
– min/max. tlak surovej vody: 3 ÷ 8 bar
– d x š x v: 510 x 310 x 1200 mm

Typ kvapaliny: čistá voda
Použitie: domácnosť, bývanie
Typ: zmäkčovač vody
Zariadenie vyžaduje: regeneráciu chloridom sodným (NaCl – kuchynská soľ)

Pred zmäkčovaciu stanicu odporúčame inštalovať mechanický prietokový filter ProMinent® Dulcofilt®. Čistí prítok studenej vody od mechanických nečistôt a predlžuje životnosť  zariadenia.

Potrubný sedimentačný filter Dulcofilt 2000Ochranný filter ProMinent® Dulcofilt® 2000

– nominálny prietok: 2,5 m3/h
– pripojovacie rozmery: 3/4“
– materiál: mosadz/plast
– max. teplota surovej vody: 30°C
– inštalačná dĺžka: 128 mm, výška: 195 mm
– jemnosť filtrácie: 95 mikrometrov
– prietok je stanovený pri tlakovej strate 0.2 bar

Systém nevyžaduje nepretržitý dohľad. Do nádrže na soľanku by sa mali pridávať dodatočné zásoby soľných tabliet na regeneráciu /minimálne nad 1/2 objemu nádoby/. Zmäkčovač vody pracuje automaticky. Je vhodný na úpravu mestskej, aj studničnej vody. Voda zo studne môže obsahovať mechanické nečistoty, preto doporučujeme pred centrálny zmäkčovač vody inštalovať mechanický filter. Zmäkčovač vody k svojej činnosti potrebuje iba dopĺňanie tabletovanej soli. Soľ je potrebná na regeneráciu – prečistenie zmäkčovača vody. Regenerácia je nastavená po pretečení určitého množstva vody, čo sa nastavuje podľa nameranej tvrdosti vody. Tabletovaná soľ sa nepridáva do vody, je používaná iba na prečistenie živice zmäkčovača.

Zmäkčovače vody pomôžu zmäkčiť tvrdú vodu a predlžujú funkčnosť zariadení v domácnosti. Zmäkčovač vám zaručí: zmäkčenie – zníženie tvrdosti vody, dobrú kvalitu vody, vyššiu životnosť spotrebičov a úsporu nákladov na ich údržbu, servis a výmenu.

V tvrdej vode sa zle rozpúšťa prací prášok, prádlo je nedokonale očistené, riad sa ťažšie umýva, čistiace prostriedky zle penia, prádlo obsahuje zvyšky tvrdosti vody čo spôsobuje rýchlejšie opotrebenie. Upravená, zmäkčená voda je ideálna pre prietokové ohrievače teplej vody, kávovary, el. bojlery. Už malá vrstva vodného kameňa značne zvyšuje náročnosť na ohrev vody.

Mäkká voda je vynikajúce rozpúšťadlo. V mäkkej vode sa výborne rozpúšťa mydlo – lepšie sa umýva. Lepšie sa rozpúšťa prací prášok – stačí menšie dávkovanie, prádlo je prevoňané samotným pracím práškom alebo gélom. Vlasy sú po umývaní jemnejšie a pokožka nie je tak suchá ako po umytí tvrdou vodou.

Zmäkčovač vody znižuje náklady a chráni vaše investície do rozvodov vody a technológií čo prichádzajú do styku s vodou. Je ideálnou ochranou pred vodným kameňom.

Zmäkčovač vody pre domácnosť ProMinent® pracuje na základe procesu výmeny iónov vo vode. Tvrdá voda prúdi cez vrstvu živice – katexu potravinárskej kvality. Živica extrahuje ióny vápnika a horčíka zo surovej vody a vymieňa ich za sodíkové ióny. Tvrdosť upravenej vody je možné regulovať. Pri úprave iónovou výmenou je voda mäkká natrvalo. Iónomeničová živica stráca svoju schopnosť zmäkčovať vodu po určitom prietoku vody. Zmäkčovač regeneruje vyčerpanú živicu pomocou automaticky dávkovaného roztoku NaCl.

Tabletovaná soľ sa nepridáva do vody, je používaná iba na prečistenie-regeneráciu živice zmäkčovača.

Regenerácia katexového zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody - tabletovaná soš na regeneráciuZmäkčovače vody sú vďaka svojmu dizajnu vhodné hlavne do oblastí s vyššou tvrdosťou vody a slúžia na jej automatické zmäkčovanie. Po spracovaní cca 100m3 /podľa zariadenia/ je potrebná regenerácia katexovej vrstvy,  regenerácia prebieha automaticky v nastavených nočných hodinách. Systém sa regeneruje chloridom sodným (NaCl – kuchynská soľ), ktorá sa pridáva do zásobníka zariadenia. Počas regenerácie katexový zmäkčovač vody neposkytuje mäkkú vodu. 

Tabletovaná soľ do úpravne vody – e-shop. /nakupujte z pohodlia domácnosti/

Regeneračná soľ pre zmäkčovače vody – tabletovaná

Pre zmäkčovače vody je najvhodnejšie použiť tabletovanú soľ, najlepšie s 99 % čistotou.

  • Obsah soli pravidelne kontrolujte /aspoň 1x do mesiaca/.
  • Obsah soli v nádobe udržujte minimálne nad 1/2 objemu nádoby. Pri nedostatku soli sa vytvorí nedostatočný roztok soli a regenerácia je menej účinná. Znižuje sa tým kvalita zmäkčenia vody.
  • Používajte vždy iba tabletovanú soľ. Nie sypkú ani kryštalickú . Pri sypkej soli sa nedokáže vytvoriť dostatočný slaný roztok, čo znižuje účinnosť regenerácie zmäkčovača.
  • Soľ udržujte v suchom prostredí a nad 5°C.

Sypká soľ sa ťažko rozpúšťa, je usadená na dne nádoby a voda cez ňu nevie dostatočne pretekať – nie je vhodná pre zmäkčovače vody. Cez tabletovanú soľ voda preteká a vytvára slaný roztok.

Katexová úprava vody

Zmäkčovač vody - katexová úpraav

Zmäkčovač vody ProMinent® DULCO®-SOFT

Pre kvapalinu: čistá voda
Použitie: domácnosť, bývanie
Typ: zmäkčovač vody
Zariadenie vyžaduje: regeneráciu chloridom sodným (NaCl – kuchynská soľ)

Zmäkčovací filter vody sa najčastejšie inštaluje na hlavný prívod studenej vody do objektu. Voda je zmäkčovaná automatickým ionexovým filtrom ProMinent® Ducemat®, kde je zbavovaná hydrouhličitanov vápnika a horčíka. Riadiaca jednotka na základe signálu z vodomera sníma množstvo upravenej vody. Po upravení nastaveného množstva sa automaticky spustí regenerácia. Regenerácia katexu prebieha soľným roztokom. Príprava soľného roztoku je automatická. Obsluha zariadenia spočíva v dosypaní soli do zásobníka. Regenerácia je nastavená na nočné hodiny.

– nominálny výkon: Q = 2 m3/hod
– základná kapacita zmäkčovača: 100 m3/°N
– objem náplne: 30 l
– spotreba soli: 4 kg/1 regeneráciu
– pripojovacie rozmery: 1“
– el. napájanie: 230 V, 50 Hz
– max. teplota vody: 30°C
– min/max. tlak surovej vody: 3 ÷ 8 bar
– d x š x v: 510 x 310 x 1200 mm

Pred zmäkčovaciu stanicu odporúčame inštalovať mechanický prietokový filter ProMinent® Dulcofilt®. Čistí prítok studenej vody od mechanických nečistôt a predlžuje životnosť  zariadenia.

Potrubný sedimentačný filter Dulcofilt 2000Ochranný filter ProMinent® Dulcofilt® 2000

– nominálny prietok: 2,5 m3/h
– pripojovacie rozmery: 3/4“
– materiál: mosadz/plast
– max. teplota surovej vody: 30°C
– jemnosť filtrácie: 95 mikrometrov
– prietok je stanovený pri tlakovej strate 0.2 bar
– inštalačná dĺžka: 128 mm, výška: 195 mm