Rozvody pitnej vody

Rozvody pitnej vody vyžadujú zvýšenú pozornosť. Pitná voda je veľmi cenná a ako dokáže nášmu zdraviu prospievať, tak dokáže aj ublížiť nevhodnou kvalitou. Aj preto musia byť rozvody pitnej vody v súlade so všetkými normami, aby pitná voda zostala pitnou aj do budúcna.

Rozvody pitnej vodyREHAU ponúka systém, ktorý eliminuje všetky neduhy plastových vodoinštalácií. Základným materiálom je zosieťovaný polyetylén PEXa, z ktorého sú vyrábané vodovodné rúrky RAUTITAN. Na rozdiel od štandardného plastu sú rúry RAUTITAN spájané metódou násuvnej objímky.

Spojenie sa uskutoční mechanickým nasunutím objímky (plastovej alebo mosadznej) na spojovací Fiting. Spojovač/kolienko má podobný vnútorný priemer ako samotná rúrka, ktorá sa v mieste spoja pomocou expandéra rozšíri a tesniacim prostriedkom sa stáva samotný materiál rúrky s tvarovou pamäťou. Rýchlosť a jednoduchosť montáže výrazne obmedzuje možnosť vzniku chýb.

Systémy REHAU – rozvody pitnej vody

REHAU ponúka komplexné riešenie rozvodov vody. Technika pevných spojov pomocou násuvnej objímky umožňuje rýchlu a bezchybnú montáž od domovej prípojky až po miesta odberu. Tento systém je vhodný pre domácnosti, hotely, kancelárske priestory, školy aj viacpodlažné obytné domy.

Výhody rozvodov pitnej vody od REHAU:

 • Dlhá životnosť a robustnosť – vhodné pre stavebné prostredie
 • Univerzálne rúrky na inštalácie pitnej vody, vykurovania a sprinklerov
 • Spojovacia technika pomocou násuvnej objímky bez O-krúžkov
 • Minimálne straty tlaku vďaka spojom bez zmenšeniu prierezu
 • Spoj možno okamžite vystaviť tlaku
 • Jednoduchá, bezpečná a rýchla inštalácia
 • Vynikajúci pomer cena-výkon

Domový inštalačný systém RAUTITAN

Rozvody vody rautitan flex stabil

Systém na inštaláciu pitnej vody RAUTITAN od REHAU ponúka ideálne riešenie vysokokvalitných rúr a fitingov. Tvarovo stabilné a pružné rúry RAUTITAN v kombinácii s vynikajúcou spojovacou technikou ponúkajú správne riešenie v každej náročnej situácii. Systém RAUTITAN je osvedčený v oblasti inštalácií pitnej vody svojou spoľahlivosťou, hygienickosťou a jednoduchou montážou. Inštalačný systém RAUTITAN je svojou univerzálnosťou vhodný v sanitárnej oblasti a aj pre vykurovanie.

RAUTITAN flex: Plastová spojovacia rúra (PE-Xa) na inštalácie pitnej vody a vykurovania

 • Univerzálne použiteľná v rozvodoch pitnej vody a vykurovania
 • Povrch odolný voči difúzii kyslíku (ochranná vrstva proti difúzii kyslíka DIN 4726)
 • Spĺňa slovenské aj nemecké hygienické normy
 • Rúrka zo zosieťovaného polyetylénu (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892
 • Jednoduchá manipulácia, dlhá životnosť a odolnosť proti korózii
 • Optimálna flexibilita – aj pri nízkych teplotách

RAUTITAN stabil: Kovo-plastová spojovacia rúra (PE-Xa) na inštalácie pitnej vody a vykurovania

 • Univerzálne použiteľná v rozvodoch pitnej vody a vykurovania
 • Hliníková vrstva odolná voči difúzii kyslíku
 • Spĺňa slovenské aj nemecké hygienické normy
 • Tuhá v ohybe a tvarovo stabilná

Rozvody vody bez zníženého prietoku v kolienkach a spojoch

REHAU RAUTITAN ponúka až o 50 % väčší vnútorný priemer: v kolienkach a spojoch neprichádza k zúženiu potrubia.

V porovnaní s inými potrubiami umožňuje RAUTITAN aj v oblasti spojov prietok takmer bez prekážok. Vďaka rozširovacej technike spájania sú zúženia minimálne.

Prietok vody v rozvodoch

Hygienicky optimalizované rozvody vody

Pri systéme RAUTITAN bránia usadeninám hladké povrchy rúrok. Vnútorné kontúry tvaroviek sú hydraulicky optimalizované a zabezpečujú nízku stratu tlaku.

Ak sa odberné miesta alebo dokonca celé užívateľské jednotky dočasne nepoužívajú, zostáva voda napriek tomu vo vedeniach – treba preto zabrániť mikrobiologickému zaťaženiu, napr. baktériou Legionella.

REHAU RAUTITAN rozvody vody

REHAU RAUTITAN vytvorí trvalo tesný spoj iba pomocou rúrky, tvarovky a násuvnej objímky, bez gumenných O-krúžkov. Samotná rúra predstavuje tesniaci prostriedok a inštaláciu je okamžite možné zaťažiť tlakom. Robustné materiály umožňujú teploty spracovania do -10 °C.

Rozvody REHAU spĺňajú najprísnejšie kritériá na zdravotnú nezávadnosť, v kombinácii materiálu plastovej rúrky PE-Xa a spojov pomocou násuvnej objímky Vám prinášajú celý rad výhod – žiadna korózia, žiadne usadeniny, dlhodobá životnosť a veľmi nízka hlučnosť.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …

Kvalita pitnej vody v potrubiach

Nariadenie o pitnej vode pre Slovensko reguluje štandardy kvality vody,  ktorá je určená na ľudskú spotrebu. Napájanie pitnou vodou pritom kladie presne určené požiadavky. Predovšetkým by mala byť voda bez baktérií a zárodkov.

Pri podozrení na kontamináciu je možná tepelná dezinfekcia podľa pracovného listu DVGW W 551 ako okamžité opatrenie. Pri teplotách vody minimálne 70 °C treba podľa aktuálneho stavu techniky vychádzať z toho, že dôjde k zničeniu zárodkov a baktérií, aj legionel, ktoré sa nachádzajú voľne vo vode. Dôležité je, aby sa pomocou vhodných bezpečnostných opatrení zabránilo obareniu personálu.

Všetky rúrky univerzálneho systému RAUTITAN pre pitnú vodu a vykurovanie sú vhodné pre viacnásobnú tepelnú dezinfekciu podľa pracovného listu DVGW W 551 pri 70 °C. Treba zabezpečiť, aby počas tepelnej dezinfekcie neboli prekročené dovolené prevádzkové tlaky.

Dezinfekcia inštalácie pitnej vody je nutná iba vo výnimočných prípadoch  (prípad kontaminácie) a v prvom rade treba odstrániť všetky prevádzkové a stavebno-technické nedostatky systému. Opakované alebo neustále zaťaženie vody v domovej inštalácii zárodkami má svoju príčinu často v spôsobe inštalácie (napr. slepé potrubia), resp. v spôsobe prevádzky (napr. dlhé časy stagnácie) ako takej a nie je dôvodom na nepretržitú dezinfekciu.

Vykonávajúce osoby musia zabezpečiť, aby sa počas dezinfekčnej fázy vrátane  následnej vyplachovacej fázy neodoberala žiadna voda pre používanie ľuďmi
(napr. pitná voda).

Ako zabrániť stagnácii vody vo vodovodnom potrubí na miestach s malým alebo nepravideľným odberom.

Stagnácia vody v potrubí

Najjednoduchšie riešenie, ako zabrániť stagnujúcej pitnej vode, predstavujú systémy okružného potrubia. Pokiaľ sa na jednom spotrebiči odoberá voda, voda sa pohybuje v okruhu. Napriek okružnému potrubiu môže dôjsť k stagnácii, keď sa v rámci okruhu neuskutočňuje žiadny alebo žiadny pravidelný odber. Napríklad pri záhradnej prípojke vody v zimnom polroku alebo pri doplňovacom zariadení vykurovacieho zariadenia.

V okružnom potrubí sa smú nachádzať maximálne dva spotrebiče.

V malých inštaláciách tomu môže zabrániť špeciálne napojenie okružného po trubia na rozvody studenej vody. Pre toto riešenie budú potrebné iba dva T-kusy RAUTITAN, buď kolenové Tkusy RAUTITAN RX alebo T-kusy RAUTITAN PX.

Pri inštaláciách pitnej vody je dôležité vyhnúť sa slepím potrubiam.

Čistota a hygiena vody

Voda hrá významnú úlohu pri udržaní čistoty v domácnosti. Ak je systém pitnej vody nainštalovaný nesprávne, sú jeho potrubia živnou pôdou pre choroboplodné zárodky či iné baktérie. Teplota a stagnácia vody v potrubí umožňujú rozmnožovanie choroboplodných zárodkov.

Pohyb – obeh vody
Odporúčame obehové potrubie: keď otvoríte vodovodný kohútik, pohne sa tým celý obsah potrubia a každá časť sa prepláchne.

Izolácia potrubia
Potrubia RAUTITAN sú efektívne izolované. V potrubí sú udržované teploty, ktoré v podstatne menšej miere podporujú choroboplodné zárodky.

Utesnenie rozvodov vody
Spojovacia technika RAUTITAN je mimoriadne tesná a zabraňuje prenikaniu kyslíka do vody a tvorbe choroboplodných zárodkov.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …