Solárne panely

Ročne dopadne zo Slnka na Zem asi desaťtisíckrát viac energie, ako ľudstvo za 1 rok spotrebuje. Slnečná energia, ktorá dopadne na územie Slovenska, je asi 200-krát väčšia oproti spotrebe všetkých primárnych energetických zdrojov u nás.

solarne panely

Slnečná energia, ktorá v našich zemepisných podmienkach dopadá na plochu 3 x 3,3 metra, by pri 100-percentnej účinnosti pokryla celú ročnú spotrebu tepla a teplej vody priemernej domácnosti na Slovensku. Aj keď sa takáto absolútna účinnosť nedá dosiahnuť, uvedené čísla presvedčivo naznačuje potenciál ukrytý v slnečnej energii.

Solárne panely – základné rozdelenie

  • ploché solárne panely /najpoužívanejšie – vysoká odolnosť /
  • trubicové solárne panely /vyšší výkon – vákuové trubice sú krehkejšie/

Plochý kolektor – skladba

  • krycie solárne sklo – mechanicky chráni kolektor a obmedzuje tepelné straty
  • kovový absorbér a trubkový register povrch absorbéra premieňa slnečnú energiu na teplo, ktoré je odvedené teplonosnou kvapalinou do zásobníka
  • tepelná izolácia a kolektorová vaňa tvoria spodnú časť kolektoru, tepelne izolujú kolektor a chránia ho pred vlhkosťou

Trubicový kolektor – skladba

  • vákuová trubica – odvádza teplo do výmenníka v hornej časti zariadenia
  • výmenník tepla – odvádza energiu do zásobníka
  • hlava kolektora – chráni a izoluje výmenník

Plochý solárny kolektor má v lete vyšší energetický zisk /absorbčná plocha je cca 90% plochy kolektora/.
Trubicový solárny kolektor má lepší energetický zisk v chladnejšom období vďaka lepšej izolačnej vlastnosti vákua v trubiciach /absorbčná plocha cca 60%/.

Solárne kolektory

Solárne systémy zachytávajú energiu slnka a umožňujú ju využiť

Solárna technológia BUDERUS sa vyznačuje špičkovou kvalitou, efektívnosťou a rafinovanými detailmi. Zariadenia možno použiť jednak na ohrev teplej vody vášho domu či bazénu, rovnako aj na celoročnú podporu vykurovania. Obzvlášť efektívne sú solárne systémy pre hotely, rôzne prevádzky alebo bytové domy, teda tam, kde je teplá voda potrebná celý deň. V týchto prípadoch je pri správnom výbere zostavy návratnosť investície až prekvapivo rýchla (8 rokov). Od požiadavky využitia závisí aj optimálny výber solárneho zásobníka zo širokého sortimentu BUDERUS zahrňujúci konštrukčné varianty 300-1500l.

Výrazné úspory už za relatívne krátky čas môžete dosiahnuť kombináciou vykurovacieho kotla a solárnej techniky. Solárne zariadenie vám v jarných a letných mesiacoch zabezpečí dostatok TÚV. V zimnom období bez slnka sa o ohrev vody postará vykurovací kotol.

Energia slnkasolarny system Vaillant MSS

Slnko je náš najväčší dodávateľ energie. Nielen v zahraničí, ale aj u nás sa stále viac kladie dôraz na ochranu prírody a ekologické vykurovanie bez emisií. Inými slovami, využívanie slnka ako zdroja energie sa stalo bežnou záležitosťou. Dostatok teplej vody a tepla je už dnes považovaný za všeobecný štandard bývania. Komfort mať v každej dennej aj nočnej hodine dostatok tepla a teplej vody je vykúpený znečisťovaním životného prostredia a zvyšujúcimi sa cenami energie. Kúpa solárnej zostavy je dlhodobá investícia. Ak chceme solárnu energiu optimálne využívať, musia byť všetky komponenty správne zvolené a nainštalované.

Uložiť

Uložiť

intenzita slnecneho ziarenia v zavislosti na svetovej strane

Intenzita slnečného žiarenia / postavenie kolektorov voči svetovým stranám

Správnym výberom všetkých komponentov systému dosiahnete optimálny výkon, ktorý Vám prinesie aj žiadaný finančný efekt: so solárnou technológiou môžete ušetriť až 60% nákladov za energiu pri príprave TÚV, pri podpore vykurovania je to až 30% celoročných nákladov za energiu na teplú vodu a kúrenie.

Poradíme a navrhneme vykurovanie, tepelne cerpadla, vetranie.Využívajte teplú vodu, ktorú nám zohrialo slnko, ušetríte a budete ekologickí.