Solárne panely

Slnečné žiarenie, ktoré na zem dopadne za 2 hodiny, by pokrylo spotrebu energie celej planéty na 1 rok. Slnečná energia, ktorá dopadne na územie Slovenska, je asi 200-krát väčšia oproti spotrebe všetkých primárnych energetických zdrojov u nás.

Solárne panely

Slnečná energia, ktorá v našich zemepisných podmienkach dopadá na plochu 3 x 3,3 metra, by pri 100-percentnej účinnosti pokryla celú ročnú spotrebu tepla a teplej vody priemernej domácnosti na Slovensku. Aj keď sa takáto absolútna účinnosť nedá dosiahnuť, uvedené čísla presvedčivo naznačuje potenciál ukrytý v slnečnej energii.

Solárne systémy Vaillant

Využívajme energiu slnka – solárne systémy Vaillant

Už mnoho domácností využíva slnko ako zdroj bezplatnej energie. A to na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Jednoducho a efektívne to umožňujú unikátne solárne systémy so solárnymi kolektormi typu drain-back značky Vaillant. Stačí, ak ich doplníte k svojmu súčasnému plynovému kotlu či elektrokotlu. Takéto solárne kolektory pracujú na jedinečnom beztlakovom princípe s názvom drain-back, ktorý umožňuje voľné stečenie solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka (zásobníka). Oproti iným typom solárnych kolektorov je to veľká výhoda, pretože sa tým zvyšuje ich životnosť a odpadajú problémy s prehrievaním kolektorov aj s protimrazovou ochranou. Kolektory sa dajú umiestniť na plochú alebo šikmú strechu alebo na fasádu, a to najlepšie v smere najväčšieho slnečného žiarenia.

intenzita slnecneho ziarenia v zavislosti na svetovej strane

Intenzita slnečného žiarenia / postavenie kolektorov voči svetovým stranám

Solárne zostavy s kolektormi typu drain-back môžete kombinovať so všetkými závesnými kondenzačnými kotlami značky Vaillant. Solárny systém predlžuje životnosť kotla viac než dvojnásobne, vďaka čomu môžete ušetriť isté financie.

Kolektory typu drain-back sa takisto dajú pohodlne skombinovať napríklad so stacionárnym kondenzačným kotlom auroCOMPACT. Ten možno prevádzkovať ako samostatný kondenzačný kotol, pričom solárne panely sa dajú k nemu pripojiť aj neskôr. Tento kotol patrí k najkompaktnejším a najúčinnejším kombináciám stacionárneho kondenzačného kotla so vstavaným 190-litrovým solárnym vrstveným zásobníkom teplej vody.

Sklon solárnych panelov – uhol dopadu slnečných lúčov

Ak chcete zo solárnych panelov získať čo najviac energie, je potrebné nasmerovať solárny panel správnom smere a uhle. Tak aby zachytávali čo najviac slnečného svetla. Správny uhol solárnych panelov, vám môže pomôcť získať z vašich panelov najvyššiu účinnosť.

Ak sa nachádzate na severnej pologuli, mali by ste montovať panely priamo na juh. Ak na južnej pologuli, mali by ste panely nasmerovať na sever. Väčšina majiteľov domov so solárnymi systémami montuje panely na pevné miesto bez možnosti nakláňať panely. Preto je počiatočný smer a sklon dôležitý pri výkone zariadenia.

Solárne panely – základné rozdelenie

 • ploché solárne panely /najpoužívanejšie – vysoká odolnosť /
 • trubicové solárne panely /vyšší výkon v chladnejšom období – vákuové trubice sú krehkejšie/

Solárny kolektorPlochý kolektor – skladba

 • krycie solárne sklo – mechanicky chráni kolektor a obmedzuje tepelné straty
 • kovový absorbér a trubkový register povrch absorbéra premieňa slnečnú energiu na teplo, ktoré je odvedené teplonosnou kvapalinou do zásobníka
 • tepelná izolácia a kolektorová vaňa tvoria spodnú časť kolektoru, tepelne izolujú kolektor a chránia ho pred vlhkosťou

Plochý solárny kolektor má v lete vyšší energetický zisk /absorbčná plocha je cca 90% plochy kolektora/.

Trubicový kolektor – skladba

 • vákuová trubica – odvádza teplo do výmenníka v hornej časti zariadenia
 • výmenník tepla – odvádza energiu do zásobníka
 • hlava kolektora – chráni a izoluje výmenník

Trubicový solárny kolektor má lepší energetický zisk v chladnejšom období vďaka lepšej izolačnej vlastnosti vákua v trubiciach /absorbčná plocha cca 60%/.

solarny system Vaillant MSSSolárne systémy zachytávajú energiu slnka a umožňujú ju využiť

Solárna technológia sa vyznačuje špičkovou kvalitou, efektívnosťou a rafinovanými detailmi. Zariadenia možno použiť jednak na ohrev teplej vody vášho domu či bazénu, rovnako aj na celoročnú podporu vykurovania. Obzvlášť efektívne sú solárne systémy pre hotely, rôzne prevádzky alebo bytové domy, teda tam, kde je teplá voda potrebná celý deň. V týchto prípadoch je pri správnom výbere zostavy návratnosť investície až prekvapivo rýchla (8 rokov). Od požiadavky využitia závisí aj optimálny výber solárneho zásobníka zo širokého sortimentu zahrňujúci konštrukčné varianty 300-1500l.

Výrazné úspory už za relatívne krátky čas môžete dosiahnuť kombináciou vykurovacieho kotla a solárnej techniky. Solárne zariadenie vám v jarných a letných mesiacoch zabezpečí dostatok TÚV. V zimnom období bez slnka sa o ohrev vody postará vykurovací kotol.

Energia slnka

Slnko je náš najväčší dodávateľ energie. Nielen v zahraničí, ale aj u nás sa stále viac kladie dôraz na ochranu prírody a ekologické vykurovanie bez emisií. Inými slovami, využívanie slnka ako zdroja energie sa stalo bežnou záležitosťou.

Dostatok teplej vody a tepla je už dnes považovaný za všeobecný štandard bývania. Komfort mať v každej dennej aj nočnej hodine dostatok tepla a teplej vody je vykúpený znečisťovaním životného prostredia a zvyšujúcimi sa cenami energie.

Kúpa solárnej zostavy je dlhodobá investícia. Ak chceme solárnu energiu optimálne využívať, musia byť všetky komponenty správne zvolené a nainštalované.

Uložiť

Uložiť

Solárny systém Vaillant

Solárny beztlakový drainback systém auroSTEP plus

 • Ohrev teplej vody
 • Beztlakový drain-back systém bez rizika prehriatia /po nahriatí kvapalina stečie do zásobníka/
 • Integrované všetky potrebné prvky systému (čerpadlo, regulátor aj solárna kvapalina)
 • Jednoduchá a rýchla montáž bez odvzdušňovania
 • Nenáročný na priestor – nepotrebuje ďalšie komponenty
 • Variabilné 250 a 350 l zásobníky bivalentné alebo s elektrickým prídavným ohrevom

solarny system Vaillant aurostepBeztlakový solárny systém “Drain-back” s 250l alebo 350l zásobníkom, integrovanou reguláciou a 2 plochými kolektormi VFK 135D (VFK 135VD). Solárny beztlakový “drain-back” systém auroSTEP plus je určený na solárnu prípravu teplej vody pre domácnosti. Výhodou tohto solárneho systému je jeho kompaktnosť. Všetky nutné prvky systému, čerpadlo, bivalentný zásobník a regulátor sú integrované priamo v zásobníku.

Pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia začne čerpadlo dopravovať v rôznych výkonových stupňoch solárnu kvapalinu do panelov, kde preberá tepelnú energiu, ktorú ďalej predáva do teplej vody v zásobníku. Po nahriatí zásobníka dôjde k vypnutiu čerpadla a kvapalina stečie samospádom do solárneho zásobníka. Nedochádza k prehrievaniu teplonosnej kvapaliny v kolektore. Ide o beztlakový drainback systém ovládaný solárnym regulátorom na základe rozdielu teplôt medzi solárnym panelom a teplou vodou.

Správnym výberom všetkých komponentov systému dosiahnete optimálny výkon, ktorý Vám prinesie aj žiadaný finančný efekt: so solárnou technológiou môžete ušetriť až 60% nákladov za energiu pri príprave TÚV, pri podpore vykurovania je to až 30% celoročných nákladov za energiu na teplú vodu a kúrenie.

 

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …