Solárne panely

Slnečné žiarenie, ktoré na zem dopadne za 2 hodiny, by pokrylo spotrebu energie celej planéty na 1 rok. Slnečná energia, ktorá dopadne na územie Slovenska, je asi 200-krát väčšia oproti spotrebe všetkých primárnych energetických zdrojov u nás.

Solárne panely

Slnečná energia, ktorá v našich zemepisných podmienkach dopadá na plochu 3 x 3,3 metra, by pri 100-percentnej účinnosti pokryla celú ročnú spotrebu tepla a teplej vody priemernej domácnosti na Slovensku. Aj keď sa takáto absolútna účinnosť nedá dosiahnuť, uvedené čísla presvedčivo naznačuje potenciál ukrytý v slnečnej energii.

Solárne panely – základné rozdelenie

 • ploché solárne panely /najpoužívanejšie – vysoká odolnosť /
 • trubicové solárne panely /vyšší výkon v chladnejšom období – vákuové trubice sú krehkejšie/

Solárny kolektorPlochý kolektor – skladba

 • krycie solárne sklo – mechanicky chráni kolektor a obmedzuje tepelné straty
 • kovový absorbér a trubkový register povrch absorbéra premieňa slnečnú energiu na teplo, ktoré je odvedené teplonosnou kvapalinou do zásobníka
 • tepelná izolácia a kolektorová vaňa tvoria spodnú časť kolektoru, tepelne izolujú kolektor a chránia ho pred vlhkosťou

Plochý solárny kolektor má v lete vyšší energetický zisk /absorbčná plocha je cca 90% plochy kolektora/.

Trubicový kolektor – skladba

 • vákuová trubica – odvádza teplo do výmenníka v hornej časti zariadenia
 • výmenník tepla – odvádza energiu do zásobníka
 • hlava kolektora – chráni a izoluje výmenník

Trubicový solárny kolektor má lepší energetický zisk v chladnejšom období vďaka lepšej izolačnej vlastnosti vákua v trubiciach /absorbčná plocha cca 60%/.

solarny system Vaillant MSSSolárne systémy zachytávajú energiu slnka a umožňujú ju využiť

Solárna technológia BUDERUS sa vyznačuje špičkovou kvalitou, efektívnosťou a rafinovanými detailmi. Zariadenia možno použiť jednak na ohrev teplej vody vášho domu či bazénu, rovnako aj na celoročnú podporu vykurovania. Obzvlášť efektívne sú solárne systémy pre hotely, rôzne prevádzky alebo bytové domy, teda tam, kde je teplá voda potrebná celý deň. V týchto prípadoch je pri správnom výbere zostavy návratnosť investície až prekvapivo rýchla (8 rokov). Od požiadavky využitia závisí aj optimálny výber solárneho zásobníka zo širokého sortimentu BUDERUS zahrňujúci konštrukčné varianty 300-1500l.

Výrazné úspory už za relatívne krátky čas môžete dosiahnuť kombináciou vykurovacieho kotla a solárnej techniky. Solárne zariadenie vám v jarných a letných mesiacoch zabezpečí dostatok TÚV. V zimnom období bez slnka sa o ohrev vody postará vykurovací kotol.

Energia slnka

intenzita slnecneho ziarenia v zavislosti na svetovej strane

Energetický zisk / postavenie kolektorov

Slnko je náš najväčší dodávateľ energie. Nielen v zahraničí, ale aj u nás sa stále viac kladie dôraz na ochranu prírody a ekologické vykurovanie bez emisií. Inými slovami, využívanie slnka ako zdroja energie sa stalo bežnou záležitosťou.

Dostatok teplej vody a tepla je už dnes považovaný za všeobecný štandard bývania. Komfort mať v každej dennej aj nočnej hodine dostatok tepla a teplej vody je vykúpený znečisťovaním životného prostredia a zvyšujúcimi sa cenami energie.

Kúpa solárnej zostavy je dlhodobá investícia. Ak chceme solárnu energiu optimálne využívať, musia byť všetky komponenty správne zvolené a nainštalované.

Uložiť

Uložiť

Solárny systém Buderus

Plochý kolektor Logasol SKN 4.0

Solárny kolektorKolektor Logasol SKN 4.0 Vás presvedčí najmodernejšou technikou, účinným získavaním tepla a robustným prevedením, ktoré má dlhú životnosť. Atraktívnym pomerom ceny / výkonu a nadčasovým dizajnom získal ocenenie iF Pro.

Solárny kolektor Logasol SKN 4.0 ponúka ekonomicky výhodné riešenie pre solárny ohrev teplej vody, bazénovej vody a je vhodný aj na podporu vykurovania.

Vákuový solárny kolektor buderus SKR10Logasol SKR 10 CPC

Nový vákuový rúrkový kolektor je vhodný pre solárne systémy na prípravu teplej vody a na podporu vykurovania vrátane vyhrievania bazéna.

Vysoká účinnosť vákuového solárneho kolektoru SKR

Kolektor SKR s vákuovými trubicami Logasol SKR je tak účinný, že aj za studených dní s málom slnka dokáže dodávať teplo do vykurovacieho systému. To zabezpečuje vynikajúca tepelná izolácia vákuových trubíc, ktorá zaručuje vysoký stupeň účinnosti aj v studenom ročnom období. Preto je Logasol SKR mimoriadne vhodný na podporu vykurovania.

Podľa veľkosti potreby tepla sa dajú kompletne zmontované moduly so šiestimi vákuovými trubicami flexibilne kombinovať do kolektorových polí rozličnej veľkosti. Dizajn a vyhotovenie sú vhodné pre šikmú strechu, plochú strechu aj na fasádu.

S hmotnosťou iba 18 kg a kompaktnými rozmermi sa dá kolektor ľahko priniesť na miesto montáže a tam namontovať.

Solárny systém Vaillant

Solárny beztlakový drainback systém auroSTEP plus

 • Ohrev teplej vody
 • Beztlakový drain-back systém bez rizika prehriatia /po nahriatí kvapalina stečie do zásobníka/
 • Integrované všetky potrebné prvky systému (čerpadlo, regulátor aj solárna kvapalina)
 • Jednoduchá a rýchla montáž bez odvzdušňovania
 • Nenáročný na priestor – nepotrebuje ďalšie komponenty
 • Variabilné 250 a 350 l zásobníky bivalentné alebo s elektrickým prídavným ohrevom

solarny system Vaillant aurostepBeztlakový solárny systém “Drain-back” s 250l alebo 350l zásobníkom, integrovanou reguláciou a 2 plochými kolektormi VFK 135D (VFK 135VD). Solárny beztlakový “drain-back” systém auroSTEP plus je určený na solárnu prípravu teplej vody pre domácnosti. Výhodou tohto solárneho systému je jeho kompaktnosť. Všetky nutné prvky systému, čerpadlo, bivalentný zásobník a regulátor sú integrované priamo v zásobníku.

Pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia začne čerpadlo dopravovať v rôznych výkonových stupňoch solárnu kvapalinu do panelov, kde preberá tepelnú energiu, ktorú ďalej predáva do teplej vody v zásobníku. Po nahriatí zásobníka dôjde k vypnutiu čerpadla a kvapalina stečie samospádom do solárneho zásobníka. Nedochádza k prehrievaniu teplonosnej kvapaliny v kolektore. Ide o beztlakový drainback systém ovládaný solárnym regulátorom na základe rozdielu teplôt medzi solárnym panelom a teplou vodou.

Správnym výberom všetkých komponentov systému dosiahnete optimálny výkon, ktorý Vám prinesie aj žiadaný finančný efekt: so solárnou technológiou môžete ušetriť až 60% nákladov za energiu pri príprave TÚV, pri podpore vykurovania je to až 30% celoročných nákladov za energiu na teplú vodu a kúrenie.

Poradíme a navrhneme vykurovanie, tepelne cerpadla, vetranie.Využívajte teplú vodu, ktorú nám zohrialo slnko, ušetríte a budete ekologickí.