Tepelné čerpadlá2018-11-05T14:46:17+00:00

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON

Namontujeme vám najvhodnejšie tepelné čerpadlo pre vašu stavbu, ktoré zabezpečí komfortné vykurovanie, chladenie a prípravu TÚV. Správne nadimenzované a dobre namontované tepelné čerpadlo predstavuje spôsob, ako zhodnotiť aj teplo s nízkym potenciálom /exteriér/ a úsporne  ním vykurovať, chladiť či zohrievať TÚV.

Ako tepelné čerpadlá fungujú?

Tepelné čerpadlo odoberá energiu z exteriéru a využíva ju pre potreby domácnosti. Moderné TČ môže v lete pracovať reverzne /opačne/ a interiér ochladzovať. Princíp práce tepelného čerpadla v lete (keď chladí interiér) je rovnaký, ako princíp práce chladničky, odoberá teplo (z vnútra) a odovzdáva ho okoliu (von). V zime, keď je potreba vykurovať, sa systém automaticky otočí a tepelné čerpadlo odoberá teplo z exteriéru a odovzdáva do domu. Štandardne je vykurovací systém nízkoteplotný (do 55 °C) a tvorí ho napríklad teplovodné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Tepelne cerpadlo princip prace

Chladivo získava teplo z primárneho média/vonkajší okruh/a prechádza do kompresoru, kde je stlačené a tým sa zvýši jeho tlak i teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) chladivo odovzdá energiu do interiéru, ochladí sa a prejde do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou. Prechodom cez expanzný ventil chladivo stráca tlak a je prudko ochladené. Vo výparníku odoberie energiu vonkajšiemu prostrediu prechádza do plynného stavu a celý kolobeh sa opakuje.

Ako pracuje tepelné čerpadlo? Princíp práce tepelného čerpadla. PDF – na stiahnutie
Tepelné čerpadlá využívajú ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi, v spodnej vode alebo vo vzduchu.

Aké druhy tepelných čerpadiel poznáme?

Tepelné čerpadlá môžeme rozdeliť podľa toho, odkiaľ čerpadlo odoberá teplo a teda podľa zdroja tepelnej energie na:

Tepelné čerpadlá zem-voda (zem= kolektor -/- voda=rozvody kúrenia)

Tepelné čerpadlá zem-voda plošný kolektor

Tepelné čerpadlo zem-voda využíva ako zdroj energie teplo z pôdy /podložia/. Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka, je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Teplonosná kvapalina cirkuluje a odoberá teplo v nezamŕzajúcej hĺbke pod povrchom pôdy, následne príde do tepelného čerpadla, kde je teplo zhodnotené a predané vykurovaciemu systému.

Hlbinný vrt pre tepelné čerpadloHlbinný vrt – tepelné čerpadlá systému zem-voda môžu odoberať energiu aj z geotermálneho hlbinného vrtu, je to najúčinnejší  spôsob získavania energie tepelnými čerpadlami. Hlbinný vrt má konštantnú teplotu a hĺbku až 120 m. Vyžaduje minimum priestoru, hlbinný vrt je možno previesť aj na najmenších parcelách. Nevýhodou je jeho vyššia zriaďovacia cena.


Tepelné čerpadlá voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Využíva sa hlavne v oblastiach s dostatkom spodnej vody a v oblastiach kde je spodná voda dostupná plytko pod povrchom pôdy.


Tepelné čerpadlá vzduch-vodaTepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú vonkajší vzduch, čím sa vyhnete zásahom do zeme, plošným zemným kolektorom a vŕtaniu studní. Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a pripravovať teplú úžitkovú vodu. Výkonnejšie varianty tepelných čerpadiel tohto typu môžete využiť aj pri riadenom vetraní obytných priestorov. Účinnosť klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je vhodné do oblastí s vyššou priemernou teplotou vzduchu.


Ventilačné a rekuperačné tepelné čerpadláVentilačné a rekuperačné tepelné čerpadlá

Pri riadenom vetraní s využitím tepla obsiahnutého vo vypúšťanom vzduchu (tzv. rekuperácia tepla) sa využíva energia obsiahnutá vo ventilačnom vzduchu, ktorý by bol inak bez úžitku vypustený von. Naviac sa pri rekuperácii využíva aj teplo generované vo vnútri budovy svietidlami, osobami či domácimi spotrebičmi.

Čerstvý vzduch sa do budovy privádza z vonku ventilačnými prieduchmi /možnosť filtrácie/. Prietok vzduchu domom je zaistený buď pod dvermi alebo pomocou systému ventilačných otvorov. Teplý vzduch z miestností (odpadný ventilačný vzduch) je nasávaný do tepelného čerpadla, kde prebieha proces rekuperácie (získavania energie z odpadového tepla). Po prechode tepelným čerpadlom je vzduch vypúšťaný von. Ešte predtým však z neho v procese rekuperácie tepelné čerpadlo odobralo energiu pre ohrev vody.


Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo /heat pump/ je zariadenie ktoré odoberá teplo z chladnejšieho prostredia a odovzdáva ho do priestoru s vyššou teplotou pomocou mechanickej energie /kompresoru/.

V prípade záujmu o tepelné čerpadlo alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poradíme a pomôžeme v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania … kontakt

Tepelné čerpadlo je uzavretý okruh v ktorom cirkuluje chladivo a prenáša energiu z chladnejšieho miesta na teplejšie. Tento prenos prebieha vďaka zmene tlaku kompresor/expanzný ventil a zmene skupenstva chladiva.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Princíp fungovania tepelného čerpadla