Ako zmerať kvalitu vzduchu v dome či byte.

Pocit ťažkého a vydýchaného vzduchu najčastejšie spôsobuje vysoká hodnota CO2 v ovzduší. Hlavne pri vzduchotesne uzatvorených novostavbách, kde neprichádza k samovoľnej výmene vzduchu, je potrebná pravidelná výmena vzduchu.

Kvalita vzduchu v interiéri

Hlavný zdroj oxidu uhličitého v interiéri je dýchanie človeka. Na koncentráciu CO2 vo vzduchu má tiež vplyv varenie na plyne (plameni), prítomnosť zvierat (veľký pes sa v produkcii CO2 vyrovná človeku) a v menšej miere aj izbové rastliny. Koncentráciu oxidu uhličitého meriame v jednotkách ppm (parts per milion). Pocit pohody je možný len pri dostatočnom prísune kyslíka. Rekuperácia predstavuje systém riadeného vetrania. Vzduch privádzaný do interiéru je vyčistený peľovým filtrom a zohriaty pomocou odvádzaného vzduchu. Interiér je vyvetraný čistým vzduchom takmer bez straty tepla.

Vplyv koncentrácie oxidu uhličitého na človeka

Koncentrácia oxidu uhličitého v ppm Koncentrácia oxidu uhličitého v percentách Vplyv koncentrácie CO2 na človeka
300-450 ppm /v mestách aj viac/ 0,035 – 0,045 % koncentrácia CO2 vo vonkajšom prostredí
do 1 000 ppm  ˃ 0,1 % zdravotne vhodná koncentrácia CO2
600 -1 200 ppm  ˃ 0,12 % maximálna akceptovateľná úroveň CO2 v interiéri
1 200 -1 500 ppm 0,12 – 0,15 % pocit vydýchaného vzduchu, začínajú ťažkosti /únava/
1 500 -3 000 ppm 0,15 – 0,3 % znížená koncentrácia, únava, ospalosť
3 000 -5 000 ppm 0,3 – 0,5 % zvýšená srdcová frekvencia, bolesti hlavy
10 000-60 000 ppm 1 – 6 % príznaky otravy a pocit dusenia
60 000-100 000 ppm 6 – 10 % bezvedomie, smrť v priebehu niekoľko minút

Pre zdravý pobyt v interiéri udržujte hladinu CO2 pod 1200 ppm.

meranie co2

Subjektívne hodnotenie kvality vzduchu je veľmi nespoľahlivé, nakoľko koncentráciu CO2 nie sme našimi zmyslami schopní posúdiť. Zdokumentovaných je aj niekoľko smrteľných prípadov intoxikácie oxidom uhličitým v pracovnom prostredí bez monitorovania koncentrácie CO2.

Koncentrácia CO2 v slabo vetraných priestoroch často presahuje 1700 ppm. V menších a uzavretých spálňach bez vetrania môže hodnota CO2 v nočných hodinách presiahnuť aj 2500 ppm. Niektoré zdroje uvádzajú až alarmujúcu hranicu 4000 ppm. Pri takýchto hodnotách si človek nemôže pri spánku odpočinúť a ráno vstať s pocitom sviežosti. 

Priemerné hodnoty CO2 namerané u našich zákazníkov

Merania priemer [ppm]
ráno napoludnie / po príchode z práce večer
pred vetraním po vetraní pred vetraním po vetraní pred vetraním po vetraní
1610 650 1230 620 1520 670

Tabuľku priebežne upravujeme podľa aktuálnych meraní.

Maximálne hodnoty namerané u našich zákazníkov

Podkrovná spálňa (dvaja rodičia), zatvorené okná a dvere, ráno nameraná hodnota: 3600 ppm
Detská izba (jedno dieťa 12r.), zatvorené okná a dvere, ráno nameraná hodnota: 3200 ppm
Stredne veľká kancelária (5 pracujúcich ), popoludní nameraná hodnota: 2800 ppm
Pri týchto hodnotách CO2 nie je možné riadne pracovať, sústrediť sa a ani oddychovať.

Oxid uhličitý CO2 a toxicita

Ak sa zhromaždí veľký počet ľudí v miestnosti, CO2 sa rýchlo zvýši a prispieva k zlej kvalite ovzdušia. Koncentrácie okolo 0,1% CO2 vo vzduchu sú napríklad v zaplnenej prednáškovej miestnosti s nedostatočným vetraním a spôsobujú ospalosť. Pri koncentrácii viac ako 2% sa môžu už vyskytnúť príznaky ako je ťažoba na hrudníku a začína sa prehlbovať dýchanie. Pri koncentrácii viac ako 5% je CO2 toxický priamo a nesúvisí s účinkami, ktoré nastávajú pri nedostatočnom zásobovaní kyslíkom, preto obsah kyslíka vo vzduchu nie je účinným indikátorom možnej intoxikácie. 

Riadené vetranie – REKUPERÁCIA

Dobre nastavená rekuperačná jednotka udrží hladinu koncentrácie CO2 pod 1100 ppm. Zabezpečí stály prísun čerstvého vzduchu a šetrí náklady na vykurovanie. Odhadované prevádzkové náklady systému vetrania sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov). Jednoduchá prevádzka – užívateľ mení iba filtre, ktoré sú ľahko dostupné a rýchlo vymeniteľné.

V prípade záujmu o návrh riešenia a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať: geotherm@geotherm.sk, +421 907 777 636

Vetranie a meranie co2

Oxid uhličitý – CO2

Oxid uhličitý (CO2) je bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu. CO2 je ťažší než vzduch a je rozpustný vo vode.

CO2 rekuperacia

Oxid uhličitý je bežnou súčasťou zemskej atmosféry. Koncentrácia v ovzduší kolíše v závislosti na miestnych podmienkach, na nadmorskej výške a vlhkosti vzduchu.

V dôsledku hlavne priemyslu jeho priemerná koncentrácia vo vzduchu stále rastie. Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Chemický vzorec je CO2. Vzniká ako produkt horenia zlúčenín uhlíka vo vzduchu a ako produkt biologických procesov (napríklad dýchania i kvasenia). Pri normálnom tlaku v neviazanej forme sa vyskytuje vo forme plynu.

Po chemickej stránke je oxid uhličitý veľmi stály a ani pri veľmi vysokých teplotách nad 2 000 °C sa nerozkladá. Vo vode sa ľahko rozpúšťa. V zelených rastlinách je oxid uhličitý asimilovaný v procese nazvanom fotosyntéza za katalytického pôsobenia chlorofylu a slnečnej energie.

Je produktom dýchania väčšiny živých organizmov. Ľudia dýchaním spotrebovávajú kyslík a produkujú oxid uhličitý, preto v slabo vetraných priestoroch dochádza k nárastu koncentrácie CO2. Pre dlhodobý pobyt v uzatvorenom priestore je dôležité pravidelné vetranie a výmena vzduchu. Hladinu  CO2 je dobré udržiavať pod 1200 ppm. Vyššia koncentrácia má negatívny vplyv na človeka a jeho činnosti.

Kvalitná rekuperácia udrží hladinu CO2 pod 1100 ppm. Zabezpečí stálu výmenu vzduchu, pričom vracia tepelnú energiu z odvádzaného do privádzaného vzduchu. Vzduch filtruje a do interiéru privádza vzduch bez prachu a peľov.

Aby domy splnili stále prísnejšie podmienky bude rekuperácia pri novostavbách nutnosť. Od 1. 1. 2021 budú musieť všetky novostavby spĺňať takmer nulovú potrebu energie (energetická trieda A0). Vetraním stráca dom 40% tepla, rekuperáciou stratí ani nie 10%.

Napríklad rekuperačná jednotka recoVAIR môže monitorovať kvalitu ovzdušia pomocou snímačov CO2. Prach, peľ a znečistené ovzdušie neprechádzajú do domu vďaka jemným filtrom. Súčasne sa odpadový vzduch (CO2) a vlhkosť odvádzajú von z domu. Hluk z ulice sa zníži, lebo nemusíte otvárať okná a vetrať. Jednotka recoVAIR odvádza odpadový vzduch z domu, ale nie teplo. Použitý vzduch prúdi cez tepelný výmenník, ktorý z neho prenáša teplo na prichádzajúci čerstvý vzduch bez toho, aby tieto dva typy vzduchu prišli do kontaktu. Tento čerstvý vzduch prúdi už predohriaty do priestoru. To ušetrí náklady na energiu a vykurovanie. Vetracia jednotka recoVAIR využíva až 98 % tepla z odpadového vzduchu aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách až do -7 °C.

Vetranie s rekuperáciou od nás zabezpečí:
• neustále čerstvý vzduch
• zníži koncentráciu CO2 a RADÓNU
• ušetrí až 50 % nákladov na vykurovaní
• odfiltruje prach a peľ zo vzduchu

Filtre do rekuperácie

Filtre do rekuperácie sú nevyhnutnou súčasťou rekuperačných systémov vzduchotechniky, ktoré sa používajú na ventiláciu a výmenu vzduchu v budovách. Ich hlavnou úlohou je zachytávať prach, nečistoty, peľ a ďalšie častice vo vzduchu, aby sa zabránilo ich vstupu do vnútorného prostredia budovy a zabezpečila sa čistota vzduchu. Filtre do rekuperácie – e-shop.

Veranie s rekuperáciou

Rekuperáciu ju možné namontovať do takmer každého domu! Rekuperácia je potrebná pre nízkoenergetické novostavby, ale účinná je aj v starších domoch, kde je vysoká alebo príliš nízku vlhkosť.