Servis tepelných čerpadiel, kotlov a ďalších zariadení

Naše služby staviame na starostlivosti o zákazníka. Začínajúc poradenstvom, návrhom, vybudovaním systémov a pokračujeme servisom zariadení, prípadne dopĺňaní technologických noviniek (ovládanie smartfónom …).

Naši zákazníci oceňujú odborný záručný a pozáručný servis na vysokej úrovni. Pravidelne servisované tepelné čerpadlá môžu pracovať viac ako 25 rokov.

Najstaršie funkčné tepelné čerpadlo dodnes vykuruje radnicu vo švajčiarskom Zürichu.  Konštruktérom tepelného čerpadlo z roku 1928 je Slovák Aurel Stodola. Toto tepelné čerpadlo typu voda/voda odoberá teplo z Zürišského jazera. Je dobre udržiavané a pracuje už viac ako 80 rokov.

Servis tepelných čerpadiel

Servis tepelných čerpadiel

Pri servise tepelných čerpadiel úzko spolupracujeme z výrobcami NIBE, VAILLANT, STIEBEL ELTRON. Niektorí výrobcovia majú záruku až 10 rokov a preto aj záručný servis prebieha podľa špecifických podmienok v prospech zákazníka.

Servis tepelných čerpadielservis Vaillant

Podrobne poznáme plynové kondenzačné kotle. Servis kotlov vieme spraviť rýchlo a odborne.

Každé dlhodobo pracujúce zariadenie potrebuje kvalitný servis: pravidelnú údržbu, kontrolu tesnosti, doplnenie kvapalín, kontrolu tlaku …

Odhalenie závady na vykurovaní a chladení pomocou termovíznej kamery

Naši servisní technici majú k dispozícii moderné vybavenie vrátane termovíznej kamery pre lepšie a rýchlejšie odhalenie problematických miest vykurovania, chladenia a iných rozvodov.

stropné chladenie termovízia

Infra kamerou je možné odhaliť zavzdušnené a nefunkčné časti podlahového kúrenia či stropného chladenia.

Na snímkach je vidieť presná poloha a funkčnosť rozvodov.

Následné riešenie je potom rýchle, presné a s minimálnym zásahom do budovy.

podlahové vykurovanie servis termokameraPoznanie presnej polohy rozvodov umožňuje aj vŕtanie do podlahového vykurovania a stropného chladenia bez zásahu do týchto systémov.

Poškodené a nefunkčné časti je možné odhaliť rýchlo a bez zbytočného poškodenia stavebných častí.

Termovízna kamera odhaľuje:

 • Stav rúrok podlahového vykurovania a stropného chladenia v konštrukciách domu
 • Miesta úniku kvapaliny pri poškodenej (preseknutej/navŕtanej) rúrke
 • Pokrytie a účinnosť podlahového vykurovania
 • Stav rozdeľovača a diagnostika okruhov vykurovania
 • Stav pred a po preplachovaní-čistení teplovodného systému
 • Stav radiátorov, obehového čerpadla a rozvodov

Záručný servis robíme pre všetky nami ponúkané zariadenia a pozáručný servis robíme pre zariadenia: Stiebel Eltron, Nibe, Vaillant, IVT, Buderus, Zehnder a dalšie (informácie o konkrétnych zariadeniach pri osobnom kontakte).

Služby pre modernú správu zariadení

Našim zákazníkom ponúkame vzdialený servis a diagnostiku zariadení. Všetky zariadenia a systémy môžeme pripojiť na vzdialenú správu a informácie o stave systémov majú naši technici skôr ako príde k výpadku vykurovania, vetrania či chladenia.

Vaillant moderné ovládanie

Medzi nové služby, ktoré Vaillant ponúka svojim technikom, patrí video podpora, značné vylepšenia a vylepšenia profiDIALOG – platforma pre vzdialený servis a diagnostiku pre skúsených technikov – a kompletne revidovaná verzia Vaillant’s FachpartnerNET. Webová aplikácia predstavuje nový prírastok v ponuke služieb pre mobilné koncové zariadenia. Vaillant rozširuje svoj špecializovaný softvér planSOFT o ďalšie nové moduly.

Ako by mala vyzerať servisná prehliadka?

Každé dlhodobo pracujúce zariadenie potrebuje kvalitný servis. Raz ročne vykoná servisný technik kompletnú prehliadku a údržbu vášho zariadenia. V prípade potreby môže vymeniť jednotlivé základné komponenty, ktoré podliehajú opotrebovaniu.

Servisná prehliadka tepelného čerpadla vzduch/voda môže vyzerať takto:

Servisný technik v prvom rade vyčistí a skontroluje tepelné čerpadlo. Pomocou prístroja na detekciu plynu zistí, či neuniká chladivo. Potom demontuje kryt a prekontroluje výparník, ventilátor a odtok kondenzátu. Vnútro tepelného čerpadla vyčistí od usadenín a skontroluje odtok tak, že do kondenzátovej vane naleje približne 1 liter vody. Na záver zabezpečí, aby bol vyhrievací drôt zavedený do lievika na odtok kondenzátu. Pri chladivovom okruhu technik zistí, či sú konštrukčné diely a potrubné vedenia čisté a bez korózie. Urobí skúšku tesnosti chladiva a skontroluje, či sú komponenty v okruhu bez poškodení. Výsledok skúšky tesnosti zdokumentuje do servisnej knihy výrobku. Technik preveruje aj elektrické prípojky, vedenie a uzemnenie.

Súčasťou servisnej prehliadky je aj:

 • kontrola tlmiacich nožičiek (či nie sú stlačené, opotrebované)
 • kontrola interiérovej jednotky (technik ju vypne a odpojí z elektriny)
 • kontrola vstupného tlaku expanznej nádoby, kontrola bezpečnostných armatúr
 • kontrola magnéziovej ochrannej anódy
 • kontrola chodu kompresora chladivového okruhu
 • kontrola a úprava plniaceho tlaku vykurovacieho systému
 • doplnenie nemrznúcej kvapaliny (podľa inštalovaného systému)

Nakoniec servisný technik uvedie tepelné čerpadlo opäť do prevádzky. Vykoná prevádzkový test, bezpečnostnú kontrolu a fungovanie systému. „Naši servisní technici majú k dispozícii moderné vybavenie vrátane termovíznej kamery pre lepšie a rýchlejšie odhalenie problematických miest vykurovania, chladenia a iných rozvodov. Poškodené a nefunkčné časti je možné odhaliť rýchlo a bez zbytočného poškodenia stavebných častí. Vyriešenie problému je potom rýchle, presné a s minimálnym zásahom do budovy,“ hovorí Peter Borčány.


Priklad z praxe: Zákazník v regulácii upravil nastavenia tak, že tepelné čerpadlo malo za rok viac štartov kompresoru ako bežné tepelné čerpadlo za 10 rokov. Ak by to kolega/servisný technik pri ročnej kontrole neupravil, kompresor tepelného čerpadla by bola po pár rokoch čakala nutná výmena. Týmto usporil zákazníkovi niekoľko tisíc eur.

Priklad z praxe: Stáva že zákazník nastaví  vyššiu vykurovaciu krivku ako je vhodné a tepelné čerpadlo pracuje s horším COP. Zákazník potom zbytočne platí vyššie faktúry za energie.


Pravidelné servisné prehliadky tepelných čerpadiel vyžadujú všetci výrobcovia tepelných čerpadiel v záručných podmienkach. Skoré odhalenie možného opotrebovania niektorých častí zariadenia môže zabrániť ďalším škodám, prípadne poškodeniu celého systému. Naši technici Vám radi pomôžu s vykonaním prehliadky a nastavia systém do nasledovnej sezóny.

V prípade záujmu o servis nás neváhajte kontaktovať a my spravíme všetko pre to, aby vám vaše zariadenie fungovalo správne a čo možno najdlhšiu dobu.

Kontakt – servis
GEOTHERM Slovakia s.r.o.