Teplonosné kvapaliny do vykurovacích a solárnych systémov

Ponúkame teplonosné a ochranné kvapaliny do systémov chladenia a vykurovania. Teplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla alebo chladu, zvyšujú efektivitu prenosu energie, znižujú opotrebovanie zariadení a ochraňujú systém pred zamrznutím.

Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu a znefunkčneniu systému.

Kvapaliny pre vykurovacie systémy, solárne systémy, čistiace kvapaliny a ochranné kvapaliny.

Kvapalina do vykurovania

E – shop: Teplonosné kvapaliny

Každá rekuperácia pre svoje správne fungovanie potrebuje pravidelnú výmenu filtrov.

Pri moderných vzduchotesných budovách musíme rekuperáciu považovať za nenahraditeľnú výbavu stavby. Vďaka moderným rekonštrukciám a sprísňovaniu stavebných predpisov dochádza k zosilneniu izolácií vonkajších stien, okná a dvere sú stále kvalitnejšie a lepšie izolované. To síce pomáha pri úsporách tepelnej energie, činí však nenahraditeľný systém riadeného vetrania.

Ponúkame Vám kvalitné filtre do rekuperácie aby vaša vetracia jednotka pracovala spoľahlivo. A dlhodobo udržovala klímu vo vašej budove na najlepšej úrovni.

Filter do rekuperácie

E – shop: Filtre do rekuperácie

Pravidelná výmena filtrov

Pre vysokú čistotu vzduchu a dlhú životnosť rekuperačnej jednotky je dôležitá pravidelná výmena filtrov. Bez čistých filtrov nemôže rekuperácia dlhodobo pracovať a privádzať do objektu čistý vzduch. Základnú výmenu filtrov môže vykonať používateľ každých 6 mesiacov a celkovú kontrolu systému vykonáva servisný technik každé 2 roky.

Výmena filtra v rekuperačnej jednotke

Filtre odporúčame vymeniť každých šesť mesiacov a v prípade novostavieb každé štyri mesiace. Pravidelne kontrolujte filtre v rekuperačnej jednotke a v prípade potreby ich môžete očistiť pomocou vysávača tak, aby ste sa nedotkli filtra. Filtre vymieňajte v režime výmena filtra alebo pri vypnutej rekuperačnej jednotke. Nikdy nečistite filtre vodou alebo inou kvapalinou!