Stenové vykurovanie a chladenie REHAU

Stenové vykurovanie kombinuje výhody podlahového vykurovania a stropného chladenia

Vysoký komfort podlahového vykurovania a pružnosť radiátorového vykurovania sa stretávajú v stenovom vykurovaní, ktoré predstavuje nielen efektívne riešenie, ale aj finančnú úsporu. Jedinou podmienkou je včas naplánovať interiér domu či bytu, keďže v miestach stenového vykurovania by nemali byť obrazy ani nábytok.

Stenové vykurovanie

Väčšina ľudí sa rozhodne pre stenové vykurovanie aj v kombinácií s podlahovým vykurovaním, keďže práve týmto spojením sa dosiahne ešte lepšia efektivita. Teplotu vykurovacej kvapaliny je možné znížiť o niekoľko stupňov /možná úspora na vykurovaní až 6% ročne/. Stenové a podlahové vykurovanie nie je teda len modernou výbavou domu či bytu, ale je veľmi rozumným riešením z dlhodobého hľadiska.

Stenové vykurovanie rez

Stenové vykurovanie a chladenie REHAU - mokrý spôsobPrincíp stenového vykurovania je v zásade jednoduchý. Využíva sa najmä sálavý tepelný tok z ohrievanej steny, pričom steny samotné vďaka teplovodným rúrkam sú schopné dosiahnuť vyššiu povrchovú teplotu.

Stenové vykurovanie zabezpečuje rovnomernú teplotu v rámci celej miestnosti. Náš organizmus takéto rozloženie vníma veľmi pozitívne a preto sa v takejto miestnosti cítime veľmi príjemne. Ak by bola potreba zvýšiť teplo v miestnosti prostredníctvom stenového vykurovania, je to možné behom chvíle, keďže tento typ vykurovania na požiadavku veľmi pružne reaguje. Teplota by však nemala presiahnuť 35°C.

Stenové chladenie

Stenové chladenie je ideálne v kombinácii so stenovým vykurovaním. Pre vykurovanie je ideálne podlahové vykurovanie a pre chladenie je ideálne chladenie stropom – ide o vnímanie tepla/chladu človekom (nohy v teple). Pre ľudí je chladenie prievanom /klasická klimatizácia/ najmenej vhodná.  Stenové chladenie/vykurovanie je možnosťou, kde ľuďom nevadí chlad od nôh, teplo od hlavy a ani chladenie prúdom studeného vzduchu. Odporúčame ho ako podporu vykurovania v zimných mesiacoch a na chladenie v letnom období.

Stenové vykurovanie – podomietkový systém

Stenové vykurovanie návrh a inštaláciaPri tomto systéme sa rúrky RAUTHERM S vložia do vodiacej lišty RAUFIX upevnenej na stene. To umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž. Rúrky sa upevnia v rozostupe 5 až 15 cm v upevňovacích lištách na stene.

Pred omietnutím sa musí vykurovacia sústava preskúšať na tesnosť. Systém sa natlakuje v rozsahu 0,2 MPa až 0,4 MPa a v tomto stave musí vydržať minimálne 24 hodín. Dovolený pokles tlaku je 1/3 pôvodnej hodnoty.Ak tlaková skúška preukáže pokles tlaku, je potrebné príčinu lokalizovať, opraviť a opätovne systém natlakovať. O vykonaní tlakovej skúšky sa vystavuje protokol. Tlaková skúška je určená na preverenie tesnosti celého systému.

Pre stenové vykurovacie sú vhodné omietkové malty s pojivom: sadra, cement, vápno/cement, alebo výrobcami odporučené výrobky. Omietky pre stenové vykurovacie systémy musia mať dobrú tepelnú vodivosť, ktorá sa dosahuje vysokou objemovou hmotnosťou vo vysušenom stave. Tepelnoizolačné omietky alebo ľahčené omietky vzhľadom na horšiu tepelnú vodivosť nie sú na stenové vykurovanie vhodné. Omietka na stenovom vykurovaní sa môže uzavrieť obkladom, až po dôkladnom vysušení a vyzretí, najskôr za 28 dní.

Celková hrúbka omietky je cca 40 mm. Vrstva omietky nad rúrkami je 15 mm až 20 mm.  Omietanie steny sa prevádza len pri natlakovanom systéme. Stenové vykurovanie v podomietkovom systéme je použiteľné vo všetkých druhoch budov a na každý účel /základný alebo podporný zdroj tepla/.

Rozmery rúrok: RAUTHERM S 14×1,5.Omietky poznáme klasické aj špeciálne, pričom obe je odporúčané vystužiť aj armovacou sklotextilnou mriežkou.

Stenové vykurovanie – suchý systém

Suché prevedenie je určené najmä pre montované stavby, ktorých steny vznikli suchou výstavbou. Systém pri suchom prevedení je tvorený sadrokartónovými doskami so zapustenými rúrkami, a to v rozstupe 4,5 cm. Treba však priznať, že suchý spôsob je finančne náročnejší.

REHAU sadrokartónové elementy 2000 x 625 alebo 1000 x 625

Elementy stenového chladenia

Sadrokartónová doska zosilnená drevenými vláknami (hrúbka 15 mm) a s integrovanou rúrkou RAUTHERM S 10,1 x 1,1 usporiadaná do registrov pre suchú výstavbu, na rýchlu a jednoduchú montáž. Rozostup uloženia rúrky: 45 mm.

Pri stenovom vykurovaní/chladení nevznikajú mokré rohy a eliminuje sa pleseň z vlhkosti.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Stenové vykurovanie – chladenie montáž

Stenové vykurovanie chladenie