Čo znamená skratka TZB?

TZB budovSkratka TZB znamená technické zariadenie budov, čo je vybraným súborom profesií a zariadení súvisiacich s funkčnosťou budov.

TZB zahŕňa obory:

  • inštalácie (vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, rozvody plynu, vody a kanalizácie, centrálne vysávače)
  • elektrotechnické rozvody (meranie a regulácia, elektrorozvody, zabezpečovacia technika, riadiace systémy, telefónne a počítačové siete, atd.)
  • ďalšie technické zariadenia budov (osvetlenie, výťahy, atd.)

Tieto profesie a zariadenia zabezpečujú „technické fungovanie systémov v budovách“.
Ťažiskom celého oboru sú rozvody a hospodárenie s energiou v budovách.

Technické zariadenie budov /TZB/ rozdeľujeme na:

  • kanalizáciu
  • vodovod
  • plynovod
  • vykurovanie
  • rekuperácia

Skratka TZB označuje súbor technických systémov v budove /zariadení ktoré zabezpečujú technickú funkčnosť budovy/. Patrí k nim vodovod, kanalizácia, vykurovanie a vzduchotechnika, ktorá vetranie, chladenie aj rekuperáciu tepla. Do sekcie technického zariadenia budov patria aj plynové či elektrotechnické rozvody spolu s meraním a reguláciou, zabezpečovacie systémy, telefónne, televízne či počítačové rozvody, hromozvody, ale aj centrálne vysávače.

Na týchto stránkach Vám budeme ponúkať zaujímavé informácie, novinky a celé články o TZB

Rekuperácia /vetrací systém/ s entalpickým výmenníkom

V systémoch rekuperácie výmenník tepla prenáša teplo medzi dvomi prúdmi vzduchu – zimný vonkajší studený vzduch sa ohrieva odvádzaným interiérovým vzduchom. Entalpický výmenník prenáša teplo a súčasne vlhkosť medzi dvomi prúdmi vzduchu. Vďaka tomu stúpa v zime nielen teplota, ale aj vlhkosť vzduchu privádzaného do interiéru. Domy vetrané rekuperáciou môžu v zime trpieť vlhkosťou nižšou ako 30%. Použitím entalpického výmenníka je možné zvýšiť relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu až o 10 % a zabezpečiť vhodnú vlhkosť pre užívateľov objektu.

Kanalizácia

Kanalizácia je systém potrubí, ktoré slúžia na odvod odpadovej vody. inštalácia kanalizácieVnútorná kanalizácia odvádza odpadovú vodu od zariadení v domácnosti von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku verejnej kanalizácie. Minimálny priemer potrubia je 150 mm. Splašková voda je odvádzaná zo zariaďovacích predmetov šikmým potrubím so sklonom minimálne 3°. Malý spád a aj príliš veľký spád by pre pripojovacie potrubie znamenal problém. Pri veľkom spáde by boli splašky odvádzané príliš rýchlo nato a z potrubia ba sa nestihli vyplaviť pevné látky.

Kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U

– je určený na transport dažďovej vody
– priemyselného a komunálneho odpadu
– pri teplotách média do 60°C

Rúry PP Master majú zvýšenú odolnosť:

– chemickú
– mechanickú
– teplotnú až do 95 °C (krátkodobo)
– výrobky sú plne recyklovateľné

Kanalizácia REHAUSystém REHAU RAUPIANO Plus – odhlučnená kanalizácia /znižuje hlučnosť až o 50%/

– oproti bežnej kanalizácii redukuje úroveň hluku až o 50%
– vynikajúca odolnosť  aj pri mínusových teplotách
– vhodné na odvod chemicky agresívnych odpadových vôd, použiteľné až do 95 °C (krátkodobo)
– násuvné hrdlo s tesniacim krúžkom zaručuje trvalé vodorovné spojenie
– výrobky sú plne recyklovateľné

Patentované tlmiace upevnenie príchytiek oddeľuje zvuk šíriaci sa pevným materiálom. Pozostávajúc z opornej a fixačnej príchytky minimalizuje prenos zvuku šíriaceho sa pevným materiálom na izolačnú stenu. Správny uťahovací moment vodiacej príchytky je definovaný praktickým strmeňovým uzáverom a dištančným držiakom.

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je moderný spôsob vykurovania interiérov, ktoré využíva plochu podlahy na prenos tepla. Tento systém vykurovania je integrovaný do podlahovej konštrukcie a zabezpečuje pohodlnú a účinnú distribúciu tepla vo vnútri miestnosti.

Existujú rôzne typy podlahových vykurovacích systémov, ako napríklad teplovodné podlahové vykurovanie a elektrické podlahové vykurovanie. Pri teplovodnom systéme je podlaha vyhrievaná pomocou rozvodov vody, ktorá cirkuluje cez trubky umiestnené pod povrchom podlahy. Elektrické podlahové vykurovanie využíva elektrické vykurovacie rohože alebo fólie inštalované pod povrchom podlahy na vykurovanie miestnosti.

Podlahové vykurovanie ponúka niekoľko výhod, ako je rovnomerné rozloženie tepla po celej miestnosti, čo zaisťuje pohodlnú teplotu vo vnútri miestnosti. Taktiež minimalizuje vírenie prachu v miestnosti a neobsahuje viditeľné vykurovacie prvky, čo prispieva k estetike interiéru. Okrem toho je podlahové vykurovanie bezpečné pre rodiny s deťmi a poskytuje jednoduchú reguláciu teploty.

Tento systém vykurovania sa často využíva v nových stavbách, alebo pri rekonštrukciách existujúcich budov. Poskytuje pohodlný a efektívny spôsob vykurovania interiérov.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …