Čo znamená skratka TZB?

TZB budovSkratka TZB znamená technické zariadenie budov, čo je vybraným súborom profesií a zariadení súvisiacich s funkčnosťou budov.

TZB zahŕňa obory:

  • inštalácie (vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, rozvody plynu, vody a kanalizácie, centrálne vysávače)
  • elektrotechnické rozvody (meranie a regulácia, elektrorozvody, zabezpečovacia technika, riadiace systémy, telefónne a počítačové siete, atd.)
  • ďalšie technické zariadenia budov (osvetlenie, výťahy, atd.)

Tieto profesie a zariadenia zabezpečujú „technické fungovanie systémov v budovách“.
Ťažiskom celého oboru sú rozvody a hospodárenie s energiou v budovách.

Technické zariadenie budov /TZB/ rozdeľujeme na:

  • kanalizáciu
  • vodovod
  • plynovod
  • vykurovanie
  • rekuperácia

Skratka TZB označuje súbor technických systémov v budove /zariadení ktoré zabezpečujú technickú funkčnosť budovy/. Patrí k nim vodovod, kanalizácia, vykurovanie a vzduchotechnika, ktorá vetranie, chladenie aj rekuperáciu tepla. Do sekcie technického zariadenia budov patria aj plynové či elektrotechnické rozvody spolu s meraním a reguláciou, zabezpečovacie systémy, telefónne, televízne či počítačové rozvody, hromozvody, ale aj centrálne vysávače.

Na týchto stránkach Vám budeme ponúkať zaujímavé informácie, novinky a celé články o TZB

Rekuperácia /vetrací systém/ s entalpickým výmenníkom

V systémoch rekuperácie výmenník tepla prenáša teplo medzi dvomi prúdmi vzduchu – zimný vonkajší studený vzduch sa ohrieva odvádzaným interiérovým vzduchom. Entalpický výmenník prenáša teplo a súčasne vlhkosť medzi dvomi prúdmi vzduchu. Vďaka tomu stúpa v zime nielen teplota, ale aj vlhkosť vzduchu privádzaného do interiéru. Domy vetrané rekuperáciou môžu v zime trpieť vlhkosťou nižšou ako 30%. Použitím entalpického výmenníka je možné zvýšiť relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu až o 10 % a zabezpečiť vhodnú vlhkosť pre užívateľov objektu.

Kanalizácia

Kanalizácia je systém potrubí, ktoré slúžia na odvod odpadovej vody. Vnútorná kanalizácia odvádza odpadovú vodu od zariadení v domácnosti von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku verejnej kanalizácie. Minimálny priemer potrubia je 150 mm. Splašková voda je odvádzaná zo zariaďovacích predmetov šikmým potrubím so sklonom minimálne 3°. Malý spád a aj príliš veľký spád by pre pripojovacie potrubie znamenal problém. Pri veľkom spáde by boli splašky odvádzané príliš rýchlo nato a z potrubia ba sa nestihli vyplaviť pevné látky.

inštalácia kanalizácieKanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U

– je určený na transport dažďovej vody
– priemyselného a komunálneho odpadu
– pri teplotách média do 60°C

Rúry PP Master majú zvýšenú odolnosť:

– chemickú
– mechanickú
– teplotnú až do 95 °C (krátkodobo)
– výrobky sú plne recyklovateľné

Kanalizácia REHAUSystém REHAU RAUPIANO Plus – odhlučnená kanalizácia /znižuje hlučnosť až o 50%/

– oproti bežnej kanalizácii redukuje úroveň hluku až o 50%
– vynikajúca odolnosť  aj pri mínusových teplotách
– vhodné na odvod chemicky agresívnych odpadových vôd, použiteľné až do 95 °C (krátkodobo)
– násuvné hrdlo s tesniacim krúžkom zaručuje trvalé vodorovné spojenie
– výrobky sú plne recyklovateľné

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …