Rekuperácia2018-11-02T15:32:24+00:00

Výhody vetrania rekuperáciou

Pri moderných budovách s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť energie, ktorú je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania. Moderné zateplené a vzduchotesne uzatvorené budovy vyžadujú pravidelné a dostatočné vetranie. Pri slabom vetraní je vzduch nekvalitný, znižuje komfort užívania stavby a dlhodobo znehodnocuje stavbu výskytom plesní.

rekuperácia tepla a vetranieVýhody rekuperácie:
– privedenie čerstvého vzduchu
– odvedenie škodlivín a vlhkosti
– ochrana zdravia vyvarovaním sa alergiám (filtre)
– energetická úspora 30-50 %

Rekuperácia je spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla. Podľa použitej technológie rekuperácia ušetrí 30-50 % nákladov na vykurovanie.

Uložiť

Rekuperačná jednotka je zariadenie, ktoré umožňuje využiť teplotu vzduchu odsávaného z priestoru na ohrev chladného privádzaného vzduchu. Tieto dva „vzduchy“ sú od seba oddelené tak, že nemôže dôjsť k ich premiešaniu. Dotykové plochy sú vyrobené z materiálu, ktorý zaručuje maximálny prestup tepla.

Rekuperacna jednotka

Pohľadová rekuperačná jednotka môže byť umiestnená v obytnej časti domu a aj vďaka jej dizajnu spĺňa estetické nároky užívateľov. Tichá prevádzka rekuperačnej jednotky umožňuje inštaláciu bez potreby dodatočného odhlučnenia.

Rekuperačná jednotka
Vetranie rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom období naopak využívame rekuperačnú jednotku na zachovanie ideálnej teploty v obytných priestoroch /rekuperačná jednotka zabraňuje prehrievaniu budovy/.

Odhadované prevádzkové náklady riadeného vetrania – REKUPERÁCIE sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov). Obsluha rekuperačnej jednotky je jednoduchá – užívateľ mení iba filtre, ktoré sú ľahko prístupné a rýchlo vymeniteľné.

Potrebujem rekuperáciu? Alebo ako zmerať kvalitu vzduchu v dome či byte.

Rekuperácia

Vykurovanie i ochladzovanie priestorov prebieha pri zatvorených oknách, to však neznamená, že okná sa nemôžu otvárať. Je len na samotnom užívateľovi, či bude vetrať rekuperáciou /šetriť energiu/ alebo oknami. Rekuperačná jednotka vás vôbec neobmedzuje. Práve naopak, zaisťuje komfort a výrazne znižuje náklady spojené s vykurovaním a ochladzovaním vášho domova. Privádza čerstvý vzduch aj keď nie sme doma (stále vetrané) a bez úniku tepla – stále svieža domácnosť.

Ďalšia výhoda vetrania rekuperáciou je možnosť využitia filtrov pre vyčistenie privádzaného vzduchu od prachov alebo alergénov, ktoré mnohým z nás komplikujú život. Tým je budova vhodná na pobyt aj pre alergikov.

Riadené vetranie

Moderné stavby sú vzduchotesne uzavreté a neustála výmena vzduchu je nežiadúca. U starších domov môže prebiehať prirodzené vetranie cez nedoliehajúce okná a iné stavebné konštrukcie. Pri novostavbách je dôležité inštalovať systém riadeného vetrania aby vzduchotesné priestory bolo možné komfortne a zdravo využívať na odpočinok či iné činnosti.  Pri nedostatočnom vetraní sa v miestnostiach hromadí škodlivý CO2. Koncentrácia oxidu uhličitého sa meria v jednotkách ppm a zdravotne akceptovateľná je koncentrácia CO2 do 1 200 ppm. Pri vyšších hodnotách koncentrácie CO2 sa človek prestáva dlhodobo sústrediť a nemôže si ani v noci odpočinúť a ráno vstať s pocitom sviežosti.

Riadené vetranie s rekuperáciou poskytuje okrem úspory na vykurovaní hlavne stálu výmenu čerstvého vzduchu do interiéru. Moderné domy sú vzduchotesne uzavreté a bez výmeny vzduchu by boli neobývateľné. Nedostatočné je aj nárazové vetranie raz denne. Inštalácia riadeného vetrania sa pohybuje v rozmedzí od 2500 až 5000 eur. Odborne nainštalovaný systém bude pracovať spoľahlivo s údržbou len výmeny filtrov.

Letné vypnutie systému vetrania a rekuperácie

Je to jedna z najzávažnejších chýb, ktoré môžete s riadeným vetraním spraviť. Problémov, ktoré môžete vyvolať takýmto chovaním je viac:

Systém riadeného vetrania je nastavený na určitý kolobeh. Je naprogramovaný tak, aby vzduch a vodná para prúdili z jeden časti do druhej a možná kondenzácia vodnej pary prebieha v mieste na to určenom. Ak by ste systém riadeného vetrania zastavili, môže sa stať, že vzduch bude prúdiť opačným smerom. Filtre nebudú fungovať správne, vodná para môže kondenzovať na mieste, kde je to absolútne nevhodné. Na niektorých miestach sa môže nahromadiť aj niekoľko litrov vody, ktorá bude prinášať ďalšie problémy a začnú vznikať plesne v systéme vetrania. Následné čistenie a výmena častí systému riadeného vetrania výrazne predražia opätovné spustenie rekuperácie.

V prípade záujmu o cenovú ponuku na vybudovanie systému rekuperácie nás neváhajte kontaktovať: geotherm@geotherm.sk, borcany@geotherm.sk, +421 915 800 915

Uložiť

Uložiť