Výhody vetrania rekuperáciou

Pri moderných budovách s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť energie, ktorú je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania. Moderné zateplené a vzduchotesne uzatvorené budovy vyžadujú pravidelné a dostatočné vetranie. Pri slabom vetraní je vzduch nekvalitný, znižuje komfort užívania stavby a dlhodobo znehodnocuje stavbu výskytom plesní.

rekuperácia tepla a vetranieVýhody rekuperácie:
– privedenie čerstvého vzduchu
– odvedenie škodlivín a vlhkosti
– ochrana zdravia vyvarovaním sa alergiám (filtre)
–  účinnosť rekuperácie až 90 %
– energetická úspora na vykurovaní až 50 %

Rekuperácia je spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru, a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla. Podľa použitej technológie rekuperácia ušetrí 30-50 % nákladov na vykurovanie.Uložiť

Rekuperačná jednotka

Rekuperačné jednotky Zehnder sa vyznačujú vysokou účinnosťou rekuperácie, sú energeticky úsporné a s tichou prevádzkou. V ponuke máme rekuperačné jednotky rôzneho výkonu a tvaru. Každá rekuperačná jednotka Zehnder môže byť vybavená entalpickým výmenníkom, ktorý rekuperuje aj vzdušnú vlhkosť a pomáha udržovať priaznivé podmienky v domácnosti. Prevádzka rekuperačných jednotiek Zehnder je bezúdržbová. Užívateľ mení iba filtre, ktoré sú ľahko dostupné a rýchlo vymeniteľné.

rekuperačná jednotka

Rekuperačná jednotka je zariadenie, ktoré umožňuje využiť teplotu vzduchu odsávaného z priestoru na ohrev chladného privádzaného vzduchu. Tieto dva „vzduchy“ sú od seba oddelené tak, že nemôže dôjsť k ich premiešaniu. Dotykové plochy sú vyrobené z materiálu, ktorý zaručuje maximálny prestup tepla.

Rekuperačná jednotka do interiéru.

Pohľadová rekuperačná jednotka môže byť umiestnená v obytnej časti domu a vďaka jej dizajnu spĺňa aj estetické nároky užívateľov. Tichá prevádzka rekuperačnej jednotky umožňuje inštaláciu bez potreby dodatočného odhlučnenia.

Rekuperačná jednotka
Vetranie rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom období naopak využívame rekuperačnú jednotku na zachovanie ideálnej teploty v obytných priestoroch /rekuperačná jednotka zabraňuje prehrievaniu budovy/.

Odhadované prevádzkové náklady riadeného vetrania – REKUPERÁCIE sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov). Obsluha rekuperačnej jednotky je jednoduchá – užívateľ mení iba filtre, ktoré sú dostupné a rýchlo vymeniteľné.

Rekuperácia je spätné získavanie energie z odpadových látok k opätovnému využitiu.

Potrebujem rekuperáciu? Alebo ako zmerať kvalitu vzduchu v dome či byte.

Rekuperácia

Vykurovanie i ochladzovanie priestorov prebieha pri zatvorených oknách. To však neznamená, že okná sa nemôžu otvárať. Je len na samotnom užívateľovi, či bude vetrať rekuperáciou /šetriť energiu/ alebo oknami. Rekuperačná jednotka vás vôbec neobmedzuje. Práve naopak, zaisťuje komfort a výrazne znižuje náklady spojené s vykurovaním a ochladzovaním vášho domova. Privádza čerstvý vzduch aj, keď nie ste doma (stále vetrané) a bez úniku tepla – stále svieža domácnosť.

Ďalšia výhoda vetrania rekuperáciou je možnosť využitia filtrov pre vyčistenie privádzaného vzduchu od prachov alebo alergénov, ktoré mnohým z nás komplikujú život. Tým je budova vhodná na pobyt aj pre alergikov. Aby sa rekuperačná jednotka nezanášala prachom musí mať základnú filtráciu. Do rekuperácie je možné vložiť filtre s vysokou účinnosťou a filtrovať vzduch vhodný aj pre laboratóriá.

Rekuperačná jednotka

  • Lokálna rekuperačná jednotka (decentrálna rekuperácia) – samostatná vetracia jednotka pre jednu miestnosť. Priama výmena vzduchu.
  • Centrálna rekuperačná jednotka – rekuperácia určená pre niekoľko samostatných priestorov. Výmena vzduchu potrubiami.

Riadené vetranie

Moderné stavby sú vzduchotesne uzavreté a neustála výmena vzduchu je nežiadúca. U starších domov môže prebiehať prirodzené vetranie cez nedoliehajúce okná a iné stavebné konštrukcie. Pri novostavbách je dôležité inštalovať systém riadeného vetrania, aby vzduchotesné priestory bolo možné komfortne a zdravo využívať na odpočinok, či iné činnosti.  Pri nedostatočnom vetraní sa v miestnostiach hromadí škodlivý CO2. Koncentrácia oxidu uhličitého sa meria v jednotkách ppm a zdravotne akceptovateľná je koncentrácia CO2 do 1 200 ppm. Pri vyšších hodnotách koncentrácie CO2 sa človek prestáva dlhodobo sústrediť, v noci si nemôže odpočinúť a ráno vstať s pocitom sviežosti.

Rekuperačná jednotka poskytuje okrem úspory na vykurovaní hlavne stálu výmenu čerstvého vzduchu do interiéru. Moderné domy sú vzduchotesne uzavreté a bez výmeny vzduchu by boli neobývateľné. Nedostatočné je aj nárazové vetranie raz denne. Inštalácia riadeného vetrania sa pohybuje v rozmedzí od 2500 až 5000 eur. Odborne nainštalovaný systém bude pracovať spoľahlivo s údržbou len výmeny filtrov.

Letné vypnutie systému vetrania a rekuperácie

Je to jedna z najzávažnejších chýb, ktoré môžete s riadeným vetraním urobiť. Problémy, ktoré môžete vyvolať takýmto chovaním je viac:

Systém riadeného vetrania je nastavený na určitý kolobeh. Je naprogramovaný tak, aby vzduch a vodná para prúdili z jeden časti do druhej a možná kondenzácia vodnej pary prebiehla v mieste na to určenom. Ak by ste systém riadeného vetrania zastavili, môže sa stať, že vzduch bude prúdiť opačným smerom. Filtre nebudú fungovať správne, vodná para môže kondenzovať na mieste, kde je to absolútne nevhodné. Na niektorých miestach sa môže nahromadiť aj niekoľko litrov vody, ktorá bude prinášať ďalšie problémy a začnú vznikať plesne v systéme vetrania. Následné čistenie a výmena častí systému riadeného vetrania výrazne predražia opätovné spustenie rekuperácie.

V prípade záujmu o cenovú ponuku na vybudovanie systému rekuperácie nás neváhajte kontaktovať: geotherm@geotherm.sk, borcany@geotherm.sk, +421 915 800 915

Uložiť

Uložiť

Ako často je potrebné vymeniť vzduchové filtre?

Rekuperačné filtre odporúčame vymeniť každých šesť mesiacov a v nových domoch každé štyri mesiace. Pravidelne kontrolujte filtre, v prípade potreby ich môžete očistiť pomocou vysávača tak, aby ste sa nedotkli filtra. Filtre vymieňajte pri vypnutej rekuperačnej jednotke.

Nikdy nečistite filtre vodou alebo inou kvapalinou!

Pre správne fungovanie a ochranu systému riadeného vetrania je dôležité kontrolovať /v prípade potreby vymieňať/ filtre proti prachu a peľu. Odsávaný aj nasávaný vzduch sa filtrujú pomocou špeciálnych vzduchových filtrov. Filtre musia byť nahradené včas, aby sa zabránilo dodatočnej a zbytočnej údržbe.

Filtre rozdeľujeme podľa filtračnej schopnosti do filtračných tried. Filtračné triedy definujú veľkosť častíc, ktoré filter dokáže zachytiť.

Označenie filtrov – filtračné triedy

G – základné filtre pre hrubý prach
G1 sú určené pre základné čistenie vzduchu, napr. ochrana pred hmyzom, lístím alebo pieskom.
G4 základná filtračná trieda, ktorá filtruje prachové častice a nečistoty >10 mikrónov, zabezpečujú čistotu vzduchových potrubí, slúžia proti znečisteniu klimatizácií, rekuperácií a iných kompaktných prístrojov.

M – vyššia filtračná trieda
M5 filtračná trieda s veľmi dobrou schopnosťou filtrácie prachu (vhodná pre alergikov).

F – filtre pre jemný prach
F7 a F8 – výstupná filtrácia v obytných priestoroch. Filtračná trieda (vhodná pre alergikov, astmatikov a náročných užívateľov), ktorá filtruje drobné prachové častice, spóry, spaliny, popolček a nečistoty s veľkosťou >2 mikróny. Veľmi často sú použité ako koncové filtre v klimatizačných jednotkách.

F8 a F9 – využívajú sa v klimatizačných zariadeniach s vyššími nárokmi na čistotu privádzaného vzduchu. Hlavné využitie nachádzajú ako koncové filtre pre vetracie jednotky vo výrobných priestoroch a laboratóriách.

H – filtre pre mikročastice HEPA filtre
E10, E11, E12, H13 a H14 filtre tejto skupiny sa používajú v priestoroch s vysokými nárokmi na čistotu filtrovaného vzduchu ako sú: laboratóriá, nemocnice, potravinárske výrobne a farmaceutický priemysel.

Špeciálna trieda Active Carbon – filtre s aktívnym uhlím, minimalizujú zápach a toxické látky zo vzduchu, zložka s aktívnym uhlím je kombinovaná s triedou G4.

Od polovice roku 2018 platí nová norma pre filtre ISO 16890

Prachové častice sú rozdelené do kategórii PM tried:
PM10 (≤ 10 μm)
PM2.5 (≤ 2.5 μm)
PM1 (aerodynamický priemer ≤ 1 μm)

ePM klasifikacia filtrovSkratka PM znamená“Particulate Matter”– odlučované častice, napr. jemný prach.

Z tohto rozdelenia prachových častíc vychádza nová klasifikácia. Filtre sú klasifikované do štyroch skupín.

Rozhodujúce pre klasifikáciu je účinnosť separácie odlučovaných častíc vrámci rôznych intervalov podľa veľkosti jemného prachu(≤ 1 μm, ≤ 2.5 μm a≤ 10 μm).

Skupiny filtrov podľa ISO 16890
ISO COARSE (zodpovedá trieda G2, G3, G4)
ISO ePM10 (zodpovedá trieda M5, M6)
ISO ePM2.5 (zodpovedá trieda M6, F7)
ISO ePM1 (zodpovedá trieda F7, F8, F9)

Skupiny ISO ePM sú rozdelené podľa percentuálnej účinnosti separácie do 49 tried. Preto označenie filtračnej triedy M6 a M7 je priradená v dvoch skupinách podľa ISO 16890.

Sady sa vždy skladajú z dvoch filtrov. Jeden filter pre privádzaný vzduch z exteriéru (odstránenie drobných častíc, ochrana výmenníka tepla). Druhý filtruje vzduchu, ktorý je odvádzaný z interiéru (ochrana výmenníka tepla). Oba filtre sa vymieňajú naraz.

Filtre pre nami montované rekuperačné jednotky si môžete zakúpiť u nás. Na objednávku vieme dodať aj vzduchové filtre pre ďalšie modely rekuperácií Vaillant a Zehnder.

Rekuperačná jednotka – ponúkame a montujeme rekuperácie:

Poradíme a navrhneme vykurovanie, tepelne cerpadla, vetranie.