Rekuperácia2018-04-19T12:41:12+00:00

Výhody vetrania rekuperáciou

Pri moderných budovách s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť energie, ktorú je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania. Moderné zateplené a vzduchotesne uzatvorené budovy vyžadujú pravidelné a dostatočné vetranie. Pri slabom vetraní je vzduch nekvalitný, znižuje komfort užívania stavby a dlhodobo znehodnocuje stavbu výskytom plesní.

rekuperácia tepla a vetranieVýhody rekuperácie:
– privedenie čerstvého vzduchu
– odvedenie škodlivín a vlhkosti
– ochrana zdravia vyvarovaním sa alergiám (filtre)
– energetická úspora 30-50 %

Rekuperácia je spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla. Podľa použitej technológie rekuperácia ušetrí 30-50 % nákladov na vykurovanie.

Uložiť

Rekuperačná jednotka je zariadenie, ktoré umožňuje využiť teplotu vzduchu odsávaného z priestoru na ohrev chladného privádzaného vzduchu. Tieto dva „vzduchy“ sú od seba oddelené tak, že nemôže dôjsť k ich premiešaniu. Dotykové plochy sú vyrobené z materiálu, ktorý zaručuje maximálny prestup tepla.

Rekuperacna jednotka

Pohľadová rekuperačná jednotka môže byť umiestnená v obytnej časti domu a aj vďaka jej dizajnu spĺňa estetické nároky užívateľov. Tichá prevádzka rekuperačnej jednotky umožňuje inštaláciu bez potreby dodatočného odhlučnenia.

Rekuperačná jednotka
Vetranie rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom období naopak využívame rekuperačnú jednotku na zachovanie ideálnej teploty v obytných priestoroch /rekuperačná jednotka zabraňuje prehrievaniu budovy/.

Odhadované prevádzkové náklady riadeného vetrania – REKUPERÁCIE sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov). Obsluha rekuperačnej jednotky je jednoduchá – užívateľ mení iba filtre, ktoré sú ľahko prístupné a rýchlo vymeniteľné.

Potrebujem rekuperáciu? Alebo ako zmerať kvalitu vzduchu v dome či byte.

Rekuperácia

Vykurovanie i ochladzovanie priestorov prebieha pri zatvorených oknách, to však neznamená, že okná sa nemôžu otvárať. Je len na samotnom užívateľovi, či bude vetrať rekuperáciou /šetriť energiu/ alebo oknami. Rekuperačná jednotka vás vôbec neobmedzuje. Práve naopak, zaisťuje komfort a výrazne znižuje náklady spojené s vykurovaním a ochladzovaním vášho domova. Privádza čerstvý vzduch aj keď nie sme doma (stále vetrané) a bez úniku tepla – stále svieža domácnosť.

Ďalšia výhoda vetrania rekuperáciou je možnosť využitia filtrov pre vyčistenie privádzaného vzduchu od prachov alebo alergénov, ktoré mnohým z nás komplikujú život. Tým je budova vhodná na pobyt aj pre alergikov.

V prípade záujmu o cenovú ponuku na vybudovanie systému rekuperácie nás neváhajte kontaktovať: geotherm@geotherm.sk, borcany@geotherm.sk, +421 915 800 915

Uložiť

Uložiť