Ochrana pred vytopením REHAU RE.GUARD

Až 30% škôd v domácnostiach spôsobuje vytopenie domu či bytu. K vytopeniu vodou dochádza z poškodených potrubí / pripájacích flexi hadíc, z vodovodných kohútikov, práčok, aj umývačiek riadu. Prasknuté potrubie je až v 40 % prípadov odhalené až po spáchaní väčších škôd. Škoda na majetku sa často vyšplhá na niekoľko tisíc eur.

Škodové udalosti domácností

 • cca 30% škôd spôsobuje vytopenie domu či bytu
 • takmer 17% majú na svedomí živelné udalosti (napr. požiar, blesk, víchrica, záplavy)
 • treťou najčastejšou príčinou škôd sú vlámania
Rehau ochrana pred vytopením

Ako sa najlepšie zabezpečiť proti vytopeniu?

Jednou z možností je inštalovať záplavový senzor do alarmu. Po zaplavení senzoru vás bezpečnostný systém upozorní na zaplavenie priestoru. Takto je možné predísť hlavne dlhšie trvajúcim únikom vody a vytopeniu priestorov.

Druhá možnosť je inštalovať zariadenie na prívode vody, ktoré bude kontrolovať prietok vody v potrubí. Inteligentné zariadenie rozhodne či ide o bežnú potrebu vody, pretekanie WC systému alebo haváriu. Systém vyhodnotí situáciu, pošle upozornenie a uzavrie prívod vody do objektu.

RE.GUARD vás ochráni pred vytopením

Rehau zabezpečenie pred vytopenímModerné zariadenie RE.GUARD sa inštaluje na prívod vody do objektu ihneď za vodomerom. Systém sleduje 24 hodín denne dve merané hodnoty:

 • prietok vody
 • tlak vody v potrubí

Systém dokáže samostatne vyhodnotiť, či nedochádza k nežiadúcemu úniku vody, hoci v minimálnom množstve. Ak sa tak stane, RE.GUARD uzavrie prítok vody a cez aplikáciu upozorní majiteľa o havárii. Pomocou smartfónu je možné kontrolovať prebiehajúci stav a nastavovať zariadenie.

Systém je možné doplniť záplavovým senzorom prítomnosti vody na podlahe pri práčke, v pivnici pod. Vďaka diaľkovému ovládaniu môžete inštalovať RE.GUARD aj na vzdialené objekty napr. chaty.

Spoľahlivá ochrana pred vytopením za každých okolností

Systém RE.GUARD funguje aj úplne nezávisle. Unikajúcu vodu dokáže zariadenie rozpoznať okamžite. Automatické vypnutie funguje aj bez funkčného internetového pripojenia a automaticky uzatvorí prívod pri detekovaní úniku či poškodení potrubia. Vďaka núdzovým batériám funguje ochrana RE.GUARD aj v prípade výpadku elektrického prúdu.
Riadiaca jednotka komunikuje s detektormi vody prostredníctvom rádiového štandardu Z-Wave. Pretože rádiové signály sú menej náchylné na rušenie ako pripojenie Wi-Fi a masívne stropy a steny ich lepšie prepúšťajú. Z-Wave technológii nevadia ani silné múry, preto môže byť RE.GUARD inštalovaný bez problémov aj v pivnici.

Na zistenie poškodenia potrubia používa RE.GUARD inovatívnu ultrazvukovú technológiu na meranie prietoku. Pevnou súčasťou zariadenia sú ultrazvukové senzory, ktoré disponujú dlhou živostnosťou a presnosťou. Tento inovatívny mechanizmus nemá vplyv na prietok vody, takže vás komfort pri sprchovaní ostáva zachovaný.

Inštalácia RE.GUARD je veľmi ľahká a jednoduchá, ale predtým ako začnete zariadenie plne využívať, je potrebné nastaviť systém prevádzky domácnosti. To v praxi znamená, aby RE.GUARD mal nastavené, že nemá vypnúť vodu, keď sa sprchujete, napúšťate bazén alebo máte zapnutú umývačku. V zásade má dva prevádzkové módy: prítomný / neprítomný. Tým je nastavený spôsob „myslenia a správania“ v rôznych situáciách. Vy na začiatku nastavíte hodnoty pre oba režimy, napríklad maximálny neprerušený prietok (napr. Od 1 do 1000 litrov), časový limit na odber vody, nočný režim kedy potrebujete aby sa umyl riad. Zariadenie je možné prepnúť aj do špeciálneho módu – napríklad pre zalievanie záhrady alebo plnenie vonkajšieho bazénu. Ak medzitým mód nezmeníte, automaticky sa po dvoch hodinách prepne do štandardného režimu. Nastaviť si môžete, či vám RE.GUARD pošle na mobil iba varovnú správu alebo ihneď automaticky zareaguje uzavretím prívodu vody.

Raz denne, z výroby je nastavený čas na 3 hodiny ráno, vykoná systém komplexnú kontrolu, zmapuje poklesy tlaku a vyhodnotí, či nedochádza k nečakaným zmenám. Čas možno samozrejme meniť  s ohľadom na prevádzku niektorých spotrebičov. Keď RE.GUARD neregistruje počas niekoľko dní (je možné nastaviť ich počet) odber vody, automaticky sa prepne do režimu neprítomný a jeho správanie a vyhodnocovanie situácií sa zmení.

detektor zaplavenia

V základnom nastavení ponúka RE.GUARD dva módy:

 • prítomný
 • neprítomný

Po inštalácii zariadenia sa pre tieto módy nastavujú upresňujúce parametre, podľa ktorých potom systém vie vyhodnocovať čo sa v potrubí a v dome zrovna deje.

Mód neprítomný

V prípade „neprítomnosti“ je RE.GUARD schopný indikovať nielen prasknuté potrubie ale aj pretekajúce WC či kvapkajúcu armatúru. Pri väčšom úniku sa prívod vody automaticky zavrie a aplikácia na situáciu upozorní.

Sú však rôzne situácie, napríklad keď má užívateľ nehnuteľnosti na záhrade závlahový systém, kedy je možné nastaviť pre daný časový interval určité množstvo vody, ktoré systém povolí odobrať.

Mód prítomný

V móde „prítomný“ sa nastavuje viacero parametrov.

 • maximálny neprerušený prietok
 • časový limit na odber vody (od 1 do 120 minút)
 • nočný režim atď.

Nastavenie je dôležité, aby RE.GUARD vedel vyhodnotiť, kedy voda môže pretekať – pri bežných odberoch (sprchovanie, umývanie riadu, napúšťanie bazénov, prevádzky umývačky atď.) a naopak.

Ovládanie na diaľku – pomocou mobilnej aplikácie

RE.GUARD možno kompletne ovládať na diaľku pomocou aplikácie v telefóne. Raz denne systém zmapuje pokles tlaku a vyhodnotí, či nedošlo k nejakej nenormálne situácii. Ak systém nezaznamená niekoľko dní žiadny odber, nastaví sa automaticky mód „neprítomný“. Systém je vhodný aj pre rekreačné chaty a chalupy. Ak v mieste objektu nie je internetový signál, môže zariadenie pracovať aj bez aplikácie, len sa musí nastaviť pomocou tlačidiel.

re.guard kontrola vody aplikaciaSystém RE.GUARD používa najmodernejšiu a odolnú technológiu na meranie prietoku a tlaku vody:

Ultrazvukové senzory sú odolné voči mechanickým nečistotám a nemajú vplyv na prietok vody. Systém pracuje bez mechanického prietokomeru, čo významne zvyšuje životnosť hlavne v prípade tvrdej a mineralizovanej vody.

Okrem vytopenia a masívnych únikov vody vie RE.GUARD odhaliť aj minimálne priesaky vody. Už niekoľko kvapiek vody z netesniacej batérie alebo slziaci WC splachovač dokáže RE.GUARD odhaliť počas pravidelných nočných meracích cyklov. Aj malé úniky zvyšujú náklady na spotrebovanú vodu, často sú to aj desiatky m3 za krátke obdobie, zároveň vedia zákerne a nenápadne poškodiť stavebné konštrukcie.

Voliteľné detektory zatopenia RE.GUARD signalizujú unikajúcu vodu v mimoriadne kritických bodoch a môžu byť umiestnené kdekoľvek v dome, napr. v kúpeľni alebo pod práčkou. Ich použitie nie je nutné, avšak únik vody zachytia už v počiatku.

Re.guard zabezpečí dom proti vytopeniu

RE.GUARD inteligentný systém kontroly vody v detailoch

Riadiaca jednotka

 • rozoznáva poškodenia potrubí a unikajúcu vodu
 • prípade poškodenia uzavrie vodovodné potrubie
 • monitoruje vašu spotrebu vody
 • umožňuje ručné odomykanie a zamykanie vodovodného potrubia
 •  inštalácia priamo medzi vodomer a domáci vodný filter

RE.GUARD Detektor vody

 • detekuje presakujúcu vodu v kritických oblastiach
 • detektor vody môže byť umiestnený kdekoľvek v dome
 • prostredníctvom bezdrôtového štandardu Z-Wave je spoľahlivo prepojený s reguláciou vody RE.GUARD vrátane predlžovacieho kábla pre obzvlášť ťažko  dostupné miesta

RE.HUB Gateway

 • pripája vaše zariadenie RE.GUARD k internetu
 • je možné ho ľahko pripojiť na Wi-Fi router

RE.GUARD app

 • zobrazuje pokope všetky dôležité informácie
 • pomáha vám strážiť si spotrebu vody

Moderná ochrana proti vytopeniu a zaplaveniu RE.GUARD

Či ide o novostavbu, rekonštrukciu alebo dodatočné vybavenie už existujúcej inštalácie pitnej vody – Inštalácia RE.GUARD je v každom jednom prípade rýchla a nekomplikovaná. Zapojenie je časovo nenáročné a pozostáva len z 5 rýchlych krokov. Užívajte si preto spoľahlivú ochranu s RE.GUARDOM, ktorý môže byť pripojený k akémukoľvek potrubnému systému.

 • Stiahnite si aplikáciu RE.GUARD a postupujte podľa pokynov krok za krokom.
 • RE.HUB bránu prepojte s vašim routerom
 • QR kód na zadnej strane RE.HUB naskenujte a aktivujte pomocou aplikácie.
 • Stlačením tlačidla ovládanie vody prepojíte komponenty medzi sebou
  a prispôsobíte na limitné hodnoty v aplikácii.
 • RE.GUARD reguláciu vody nechať nainštalovať odborníkom medzi
  vodomer a domový filter. Hotovo!
Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …