Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron (ventilačné)

Ventilačné tepelné čerpadlá

Ventilačné tepelné čerpadlá zabezpečujú rekuperáciu vzduchu pričom využívajú tepelnú energiu získanú z vypusteného ventilačného vzduchu na ohrev teplej vody a na vykurovanie.

 • Teplý odpadový vzduch sa privádza do výmenníka tepla, kde svoju tepelnú energiu odovzdá do okruhu chladiva. Ochladený odpadový vzduch sa odvádza z domu
 • Kompresor zvyšuje tlak chladiva, čo má z následok zvýšenie jeho teploty v tepelnom čerpadle.
 • Energia získaná z odpadového vzduchu sa odovzdá do vykurovacieho systému, ktorý zabezpečuje vykurovanie domu a ohrev teplej pitnej vody.
 • V kondenzátore sa chladivo zmení späť na kvapalinu, aby znovu mohlo prijať tepelnú energiu z odpadového vzduchu a cyklus sa opakuje.

Ventilačné tepelné čerpadlo v spojení s podlahovým vykurovacím systémom vám poskytne príjemnú vnútornú teplotu, nízke prevádzkové náklady, dlhú životnosť a minimálnu údržbu systému.

Ventilačné tepelné čerpadlá sú určené pre byty a pre nízkoenergetické a energeticky pasívne rodinné domy.

V interiéri budov rozlišujeme potenciálne rizikové faktory:

 1. Toxické znečistenie spôsobené nebezpečnými chemickými látkami a prachom.
 2. Vplyvy hluku, svetla, pachov, vlhkosti a vnútornej klímy.
 3. Hromadenie mikróbov (baktérií, vírov, pliesní), ktoré môžu spôsobovať infekcie.
 4. Pôsobenie alergénov.

Správna ventilácia,  hygienicky nezávadný vzduch vo vnútri budovy,  je základnou požiadavkou na zdravé prostredie vo vnútri budov.

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron LWZ 304/404 SOL

Systém pre energeticky úsporné domy LWZ 304Tepelné čerpadlo/rekuperačná jednotka LWZ 304 a LWZ 404 predstavujú kompletné systémy centrálneho prívodu a odvodu vzduchu v bytoch a rodinných domoch, centrálnej prípravy teplej vody, vykurovania a chladenia, ktoré boli navrhnuté pre energeticky úsporné domy. Ich úlohou je vykurovanie, chladenie, vetranie a aj zásobovanie teplou úžitkovou vodou. Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron LWZ 304/404 SOL disponuje 235 – litrovým zásobníkom teplej vody. Rekuperácia tepla z odpadového vzduchu prebieha prostredníctvom krížového protiprúdového výmenníka tepla a tepelného čerpadla vzduch-voda. Inteligentný manažment, ktorý je súčasťou čerpadla, dokáže rekuperovať až 90% tepla z odpadového vzduchu a to vďaka modernej technológií  – krížovému protiprúdovému výmenníku tepla. Prídavný výmenník tepla vo vykurovacom okruhu – pre využitie solárnej energie.

Stiebel Eltron LWZ 304/404 SOL

 • Kompaktné zariadenie s funkciami vetrania, vykurovania, prípravy teplej vody a chladenia
 • Jednoduchá intuitívna obsluha vďaka zobrazovaniu nekódovaných hlásení
 • Vetranie so spätným získavaním tepla až do 90 %
 • Možnosť kombinácie so solárnym zariadením
 • Možné diaľkové ovládanie prostredníctvom obslužnej jednotky FES Komfort
 • Stabilná, hlukovo optimalizovaná konštrukcia krytu
 • Zabudované vysoko účinné obehové čerpadlo vykurovania
 • Kvalitná tepelná izolácia
 • Ergonomické usporiadanie obslužnej jednotky
 • Vstavané vysoko úsporné obehové čerpadlo vykurovania
 • Prepravné úchyty na zadnej stene prístroja
 • Integrovaný zásobník teplej vody pre množstvá zmiešanej vody do 375 litrov pri 40 °C
 • Možnosť pripojiť solárne kolektory
 • Prístroj umožňuje aktívne chladenie – Stiebel Eltron LWZ 304/404 SOL

V ponuke aj lacnejší model /bez chladenia/ –  Stiebel Eltron LWZ 304/404 TREND