Zmäkčovač vody bez soli NaturSoft NS3

Pri úprave pitnej vody majú budúcnosť najmä zmäkčovače vody, ktoré fungujú na fyzikálnej báze a nemenia zloženie vody. V súčasnosti sa stále využívajú hlavne zmäkčovače vody na báze soli a výmeny iónov. Táto technológia je účinná, avšak otázkou zostáva, či je chemicky upravenú vodu vhodné piť.

Nový zmäkčovač vody pracuje spoľahlivo, neovplyvňuje kvalitu a zloženie vody. Vápnik z vody sa neodstraňuje, len sa mení jeho forma, aby sa ďalej v rozvodoch studenej i teplej vody neusadzoval a netvoril vodný kameň. Vo vode upravenej novým zmäkčovačom nájdete rovnaké množstvo vápnika i horčíka ako pred úpravou.

Zmäkčovač bez soli NaturSoft NS3

Zmäkčovač NaturSoft NS3 sa umiestňuje na hlavný prívod vody, ktorú upravuje bez nutnosti používať regeneračnú soľ alebo iné chemikálie a ponúka výkon certifikovaný DVGW na 99,6%. Toto zariadenie pracuje s prietokom až 2,3 m3 / hod. (0,63 l / s) a bez dodatočných nákladov na prevádzku. Upravuje vodu v súlade s prírodou a so zdravím ľudí.

Zmäkčovač bez soli NaturSoft NS3

Balenie obsahuje:

  • Sedimentačné filter hrubých nečistôt s náradím pre montáž
  • NaturSoft systém predinštalovaný a pripravený na inštaláciu
  • Obtokový ventil „by pass“ a príslušenstvo (1 „)
  • Inštalačný manuál v českom jazyku

Zmakcovac vody bez soli

Zmäkčovač bez soli NaturSoft NS6 – pracuje s prietokom až 3,4 m3 / hod. (0,95 l / s)

Zmäkčovače vody

Zariadenia na zmäkčovanie vody v domácnosti …