Solárny systém Vaillant MSS

Multifunkčný modulárny zásobníkový systém MSS – solárna podpora vykurovania

MSS centralny zasobnik solarneho systemu a vykurovaniaMSS systém alebo modulárny zásobníkový systém s novým vrstveným akumulačným zásobníkom allSTOR je dokonalým riešením solárnej prípravy teplej vody a solárnej podpory vykurovania. Inteligentné riadenie zásobníka zabezpečuje maximálny solárny zisk, optimálnu životnosť vyhrievacích zariadení a stará sa o vysokú efektivitu. Pôsobí ako „tepelná centrála“, ktorá ukladá energiu z rôznych zdrojov a pripravuje ju podľa potreby. Zdroj tepla pre ohrev zásobníka je tepelné čerpadlo, plynový kotol alebo solárny modul zásobníka vybavený vlastnou reguláciou. Zásobník sa dodáva vo veľkostiach od 300 do 2 000 litrov.

Modulárny zásobníkový systém MSS

Hlavné funkcie:

 • akumulácia tepelnej energie
 • vrstvenie jednotlivých teplotných hladín
 • zabraňuje premiešaniu vody v zásobníku
 • minimálne tepelné straty
 • jednoduché odvzdušnenie systému
 • vylepšená technológia využitia solárnej energie pre prípravu TV a podporu vykurovania
 • vysoká kvalita tepelnej izolácie
 • jednoduchá a rýchla montáž „Plug & Play“ modulov
 • vylepšené funkcie riadenia MSS integrované priamo do novej regulácie auroMATIC VRS 620/3

Výhody:

 • široký rozsah použitia objem 300 l – 2 000 l
 • inštalácia modulov VPM S a VPM W priamo na zásobník
 • 4 predpripravené puzdrá na jednoduchú a rýchlu inštaláciu snímačov

MSS Vaillant, kotol, tepelné čerpadlo, kolektory

Solárna podpora kúrenia a teplej vody

 • Zásobník pre vykurovanie a TÚV
 • beztlakový drainback systém bez rizika prehriatia pri stagnačnej teplote
 • vhodné spojenie s tepelným čerpadlom
 • variabilné modulárne zásobníky allSTOR exclusiv od 300 l do 2 000 l
 • vysokokvalitná odnímateľná izolácia

Solárne zostavy MSS drainback s podporou vykurovaniasolarny system Vaillant MSS

 • dva výkonové typy solárnych modulov auroFLOW plus VPM S drainback pre kolektorové pole od 4 do 30 m²
 • tri výkonové typy modulov pre prípravu teplej vody aquaFLOW exclusiv VPM W s výkonom od 25 do 45l/min
 • solárny ekvitermický regulátor auroMATIC 620 s riadením kúrenia
 • kompletné hydraulické príslušenstvo
 • kompletné upevňovacie príslušenstvo na všetky typy striech
 • možnosť zapájania do kaskády

allSTOR exclusiv
Kompaktný vrstvený multifunkčný zásobník pre kombináciu rôznych zdrojov tepla ako sú tepelné čerpadlá, kotly na drevo, plynové kotly a solárne systémy

 • Príprava teplej úžitkovej vody s voliteľným modulom aguaFLOW exclusiv
 • Voliteľný solárny modul auroFLOW exclusiv pre solárny ohrev vody a vykurovanie
 • Optimálne teplotné vrstvenie vody
 • Vysokokvalitná odnímateľná tepelná izolácia

Inteligentné riadenie zásobníka zaručuje maximálny solárny výkon, optimálne prevádzkové časy vykurovacích zariadení, čo zaisťuje jeho vysokú účinnosť. Napríklad, počas dňa sa akumuluje slnečná energia, ktorá sa neskôr používa pre ohrev úžitkovej vody alebo podporu vykurovania. To znamená, že zásobník allSTOR exclusiv má centrálnu úlohu vo vykurovacích systémoch založených na obnoviteľných zdrojoch energie. Funguje ako tepelná centrála pre ukladanie energie z rôznych zdrojov a dáva ich k dispozícii na vyžiadanie.

aguaFLOW exclusiv
Na ohrev teplej vody je určený modul pre prípravu teplej vody aguaFLOW exclusive. Tento modul pripravuje teplú vodu podľa potreby prietokovým spôsobom prenosom naakumulovaného tepla cez doskový výmenník tepla na pitnú vodu z vodovodnej siete.

auroFLOW exclusiv
K začleneniu solárneho systému slúži solárny modul auroFLOW exclusive. Tento modul zaisťuje transport tepla z kolektorového poľa do akumulačného zásobníka. Súčasťou solárneho modulu je integrovaný regulátor a podsvietený displej, ktorý slúži k zobrazeniu základných prevádzkových parametrov a solárneho zisku.

auroTHERM VFK 135 D/VD
Plochý kolektor pre beztlakové solárne systémy. Použitím ušľachtilých materiálov a novej laserovej technológie zvárania sa dosiahla vysoká schopnosť absorpcie slnečného žiarenia a z toho vyplývajúca vysoká účinnosť zariadenia. Toto riešenie ponúka užívateľovi úsporu 60 až 70% nákladov na prípravu teplej vody.

Poradíme a navrhneme vykurovanie, tepelne cerpadla, vetranie.