Veselé Vianoce a veľa pracovných i osobných úspechov Vám v roku 2018 praje kolektív GEOTHERM Slovakia s.r.o.

PF 2018 Geotherm

Do Nového roku
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa lásky, lebo jej je málo
a veľa všetkého, čo by za to stálo.

Praje kolektív GEOTHERM Slovakia s.r.o.