Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Tepelným čerpadlom ušetríte energiu aj financie pri vykurovaní domu a ohreve teplej úžitkovej vody. Náklady na vykurovanie môžete znížiť až o 75%, aj keď táto hodnota závisí od viacerých faktorov, napríklad na spotrebe TÚV, lokalite, na veľkosti domu, ale aj použití systému na chladenie.

Investičné náklady na tepelné čerpadlo vzduch-voda sú pomerne nízke, pretože TČ vzduch-voda, na rozdiel od tepelného čerpadla zem-voda, nepotrebuje žiadne geotermálne vrty ani kolektory.

Účinnosť moderných tepelných čerpadiel je vysoká /NIBE F2120 pracuje s účinnosťou SCOP>5, tepelné čerpadlo aroTHERM Split COP 4,8/ čo sa odráža na jeho ekonomickej prevádzke a návratnosti investície.

Návrh a cena pre tepelné čerpadlo

Základné rozdelenie tepelných čerpadiel

 • tepelné čerpadlo vzduch-voda /vzducháč/, ochladzuje vonkajší vzduch/zohrieva vykurovaciu kvapalinu
 • tepelné čerpadlo voda-voda, ochladzuje vodu zo studne/zohrieva vykurovaciu kvapalinu
 • tepelné čerpadlo zem-voda, ochladzuje zemný kolektor/zohrieva vykurovaciu kvapalinu

Vykurovanie tepelným čerpadlom cena

Tepelné čerpadlo vykurovanie cenaTepelné čerpadlo dokáže zabezpečiť nielen úsporné vykurovanie domu a TÚV, ale aj letné chladenie domu ekologickým spôsobom.
Najúspornejší je systém tepelné čerpadlo – podlahové vykurovanie – zateplený dom.

Vykurovanie tepelným čerpadlom je kompexný systém, ktorý musí byť správne navrhnutý a odborne namontovaný.

Do tepelného čerpadla sa oplatí investovať s pohľadom do budúcnosti. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vrátia sa na znížených prevádzkových nákladoch. Najlepšie je zapracovať systém vykurovania tepelným čerpadlom už pri navrhovaní projektu domu.“ toto sú slová odborníka z našej spoločnosti GEOTHERM. Ing. Peter Borčány.

Porovnanie vykurovania rodinného domu 150 m2 s ročnou potrebou tepla na vykurovanie 18 400 kWh. Elektrické
vykurovacie
rohože
Elektrokotol Plynový kotol Tepelné
čerpadlo
vzduch-voda
Tepelné
čerpadlo
zem-voda
Odovzdávanie tepla – teplovodná podlahovka 0 € 4 300 € 4 300 € 4 300 € 4 300 €
Zdroj tepla (rohože, elektrokotol, plyn. kotol, TČ) 6 050 € 1 600 € 3 000 € 10 000 € 12 500 €
Príprava TÚV (okce120/obsahuje) 1 000 € 1 000 € Áno Áno Áno
Náklady – komín + prípojka plynu Nie Nie 2 000 € Nie Nie
Náklady na vykurovací systém 7 050 € 6 900 € 9 300 € 14 300 € 16 800 €
COP vykurovací faktor/účinnosť 0,99 0,99 1 3,8 5
Ročná spotreba elektriky/plynu(kWh) 18 585,86 18 585,86 17 523,81 4 842,11 3 680,00
Ročné náklady na vykurovanie a TÚV 2 328 € 2 328 € 996 € 624 € 420 €
Mesačné náklady 194 € 194 € 83 € 52 € 35 €
Podlahové chladenie Nie Nie Nie Áno Áno
Možnosť výmeny zdroja tepla/chladu Nie Áno Áno Áno Áno
Záruka (roky) 2 2 2 5 10
Možná dotácia Nie Nie Nie – 3 700 € – 3 700 €
Celkové náklady na 15 rokov 41 970 € 41 820 € 24 240 € 19 960 € 19 400 €


Tepelné čerpadlo tiché a výkonné

Moderné vzducháče sú tiché a už pri vzdialenosti 1m klesá hlučnosť len na úroveň 39dB(A), čo predstavuje hluk pokojného vidieckeho prostredia.
Vďaka modernému dizajnu Tepelné čerpadlo aroTHERM Split získalo prestížne ocenenia IF Design Award 2019 a Red Dot Award 2018.

Odborný návrh a cenová ponuka ...

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie.

Ako obstojí tepelné čerpadlo vzduch-voda v porovnaní s tradičnými elektrokotlami?

Jednoducho povedané, sú trikrát až päťkrát účinnejšie! Pri použití bežných kotlov vzniká z 1 kWh vstupnej energie cca 1 kWh výstupnej energie. Pri použití tepelného čerpadla vzduch-voda sa z 1 kWh vstupnej energie priemerne využije 3 kWh výstupnej energie.

Nižšia spotreba energie TČ vzduch-voda sa prejavuje na prevádzkových nákladoch a dopade na životné prostredie. Inštaláciou tepelného čerpadla môžete prakticky znížiť emisie CO2 z vašej domácnosti na polovicu. Pri vykurovaní domu tepelným čerpadlom neprebieha žiadne spaľovanie. Tepelné čerpadlo umožňuje využiť energiu, ktorá sa prirodzene vyskytuje vo vonkajšom vzduchu, na teplo pre vykurovanie objektov a ohrev teplej úžitkovej vody. TČ má oveľa nižšie emisie CO2 ako akékoľvek vykurovacie systémy na fosílne palivá a to je tiež dôvod, prečo sú tepelné čerpadlá zaradené medzi obnoviteľné zdroje energie.

Tepelné čerpadlo NIBE F2120 Tepelné čerpadloNIBE vzduch-voda

 • Nízke prevádzkové náklady.
 • Tepelné čerpadlá NIBE vzduch-voda sa ľahko ovládajú a udržujú.
 • Je možné ich inštalovať prakticky kdekoľvek na Slovensku.
 • Možno ich kombinovať s mnohými rôznymi zdrojmi energie.
 • Netreba žiadny prívod zemného plynu, ventiláciu ani komín.
 • Sú ideálne pre podlahové vykurovanie.
 • Tepelné čerpadlá domácnosť vykurujú, zohrievajú TÚV, v lete chladia a môžu zohrievať bazén.
 • Tepelné čerpadlá NIBE vzduch-voda prinášajú čisté a ekologické vykurovanie.
 • Majú kvalitnú konštrukciu, takže môžete očakávať roky cenovo výhodného a bezproblémového vykurovanie.

princip prace tepelneho cerpadlaPrincíp práce tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Kolobeh prebieha zjednodušene takto: tepelné čerpadlo použije chladivo s teplotou exteriéru /teplota vody, pôdy, vzduchu/. Kompresor stlačí chladivo na vysoký tlak a tým ho zohreje – teplo sa využije pre vykurovanie, ohrev vody a pod. Následne chladivo prejde expanzným ventilom, kde sa tlak uvolní a expandovaním sa chladivo ochladí na teplotu nižšiu ako teplota exteriéru. Chladivo sa vo výmenníku /exteriér/ zase zohreje na teplotu okolia. A proces sa opakuje.

Porovnávanie výkonu tepelných čerpadiel – výkonové číslo tepelného čerpadla COP

COP nám ukazuje pomer medzi vloženou energiou a získanou energiou na vykurovanie.Ak dodáme 1 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 5 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje. Na COP má vplyv aktuálny príkon TČ, výstupná teplota aj teplota okolia z ktorého odoberáme energiu. Pri COP musia byť definované podmienky práce tepelného čerpadla. Pri porovnávaní COP tepelných čerpadiel je veľmi dôležité poznať podmienky pri stanovení tohto parametra, predovšetkým teplota vonkajšieho vzduchu, teplotu vykurovacej vody, príkon ventilátora, spotrebu energie pre rozmrazovanie atď.

COP – Coefficient Of Performance (koeficient účinnosti)

Tepelné čerpadlá je najlepšie porovnávať cez výkonové číslo COP – pričom ale musí byť stanovené pre rovnaké podmienky jednotlivých tepelných čerpadiel.

Spoznajte výhody nových tepelných čerpadiel vzduch voda

 • Jednoduchá montáž
 • Tri funkcie v jednom
  Vykurovanie, chladenie aj príprava TÚV.
 • Výnimočne tichá prevádzka
 • Ovládanie cez smartfón
  Systém vykurovania môžete ovládať aj pomocou internetu /aplikácia multiMATIC/.

Kedy sa tepelné čerpadlo neoplatí

Návratnosť inštalácie tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov. Ale zjednodušene môžeme povedať, že pri vysokoteplotnom rozvode vykurovania radiátormi je vhodnejšie použiť plynový kotol ako tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo pri príprave vysokej teploty do kúrenia stráca svoju účinnosť a investícia do TČ je za hranicou jeho návratnosti.

Pre presnú kalkuláciu návratnosti tepelného čerpadla kontaktujte našich odborníkov.

Odborný návrh a cenová ponuka ...

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie.

Tepelné čerpadlo Vaillant a NIBE patria medzi svetové špičky vo výrobe tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá prinášajú:

 • lacné vykurovanie domu, ohrev teplej vody, ohrev bazéna, vetranie, chladenie
 • zníženie nákladov na vykurovanie až o 80%
 • realizujeme tepelné čerpadlá „na kľúč“
 • sú vhodné pre novostavby aj staršie domy
 • záruka až 10 rokov
 • ponúkame záručný aj pozáručný servis
 • dodávame aj kompletné príslušenstvo
 • ponuku vypracujeme vždy ZADARMO

Prečo tepelné čerpadlo od GEOTHERM Slovakia?

 1. Zdarma vypracujeme odborný návrh celého systému s dôrazom na úspornú a dlhodobú prevádzku
 2. Zaistíme profesionálnu inštaláciu a spustenie celého systému
 3. Špecializujeme sa na kvalitné značky NIBE a Vaillant
 4. Disponujeme kvalifikovanými odborníkmi s 25-ročnou praxou
 5. Zaisťujeme servis a všetky potrebné prehliadky
 6. Konzultácia a technická pomoc je ZADARMO
Odborný návrh a cenová ponuka ...

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie.