Dotácie na výmenu kotlov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť finančnú podporu a implementáciu opatrenia na zníženie emisií prachových častíc do ovzdušia otvára možnosť použitia prostriedkov Kohézneho fondu vo výške 30 mil. EUR na podporu výmeny starých kotlov na tuhé palivo za nové plynové kotly v domácnostiach a vyhlásenia takto zameranej výzvy.

Podmienka poskytnutia: náhrada pôvodného kotla na tuhé palivo za nový kotol na zemný plyn.

Primárnym účelom príspevku bude zníženie emisií prachových častíc, ako znečisťujúcich látok, ktoré domácnosti produkujú pri spaľovaní tuhého paliva.Výmena plynového kotla za účinnejší plynový kotol nebude podporovaná, t.j. je nevyhnutné, aby došlo k zmene palivovej základne z tuhého paliva na zemný plyn.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán OP KŽP, v súčasnosti pripravuje znenie výzvy a nastavenie podmienok poskytnutia príspevku pre domácnosti, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.op-kzp.sk

Kotlíkové dotácie – 55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné. Podrobné informácie budú zverejnené začiatkom roka 2020.

Informácia pre domácnosti k 55. výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Predkladať žiadosti v rámci vyhlásenej 55 výzvy zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) môžu štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a vyššie územné celky, ktoré budú následne poskytovať dotácie domácnostiam na zabezpečenie náhrady pôvodných kotlov na tuhé palivo (napr. drevo a uhlie) za kotle na zemný plyn.

Konkrétny mechanizmus poskytovania podpory, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku domácnostiam v súčasnosti nie sú známe. Tieto informácie budú zverejnené až po schválení projektov predložených v rámci 55. výzvy.

Zdroj: https://www.op-kzp.sk