Referencie – tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda
vzduch – voda
Tepelné čerpadlá voda-voda
voda – voda
Tepelné čerpadlá zem-voda
zem – voda

Tepelné čerpadlo NIBE F2120, lokalita Galanta

Rodinný dom je vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE F2120 vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody.


Tepelné čerpadlo Vaillant aro THERM VWL 150/5 AS Split, lokalita Trnava

Rodinný dom je vykurovaný tepelným čerpadlom Vaillant aroTHERM VWL 105/5 AS Split vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody. V technickej miestnosti je inštalovaný hydraulický modul VWL 127/5 IS Split.


Tepelné čerpadlo 5x NIBE F2040-16, bytový dom Sládkovičovo

Technológia: 5x NIBE F2040-16, systém vzduch-voda, Tepelná strata 65 kW
Riadiaca jednotka SMO 40, 700l akumulačný zásobník, 60kW elektrický kotol – záložný zdroj
2x 1000l zásobník teplej vody OKC 1000 NTR/HP, podlahové vykurovanie/chladenie


Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12, lokalita Devín

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE Split-12 vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody.
Vonkajšia jednotka AMS 10-8/12, vnútorná jednotka jednotka HK200 S, regulácia SMO40.


Tepelné čerpadlo Vaillant, lokalita Pezinok

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom Vaillant vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody.


Tepelné čerpadlo NIBE F2120 vzduch-voda, lokalita Hlohovec

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE F2120 vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody.


Tepelné čerpadlo NIBE F2040 vzduch-voda, lokalita Hlohovec

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE F2040 vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody.


Tepelné čerpadlo NIBE F 2120 vzduch-voda, lokalita Kľačany

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE F2120 vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody.


Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12, Baka (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12 je v tomto rodinnom dome zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a ohrev teplej vody vo vnútornej jednotke NIBE ACVM270.  


Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL23 cool, Smolenice (vzduch-voda)

Vykurovanie a chladenie firemných priestorov v Smoleniciach s približnou tepelnou stratou 14,40kW zabezpečuje od roku 2014 tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 23 cool. Teplo a chlad sa akumuluje v nádrži STIEBEL ELTRON SBP 400 cool.


Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12, Borinka (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12 je v tomto rodinnom dome zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a ohrev teplej vody vo vnútornej jednotke NIBE ACVM270.


Tepelné čerpadlo NIBE F 2040, Bohdanovce nad Trnavou (vzduch-voda)

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE F2040 vzduch-voda.
Novostavba rodinného domu. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev TÚV.


Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL10 AC, Rakúsko (vzduch-voda)

Ako zdroj kúrenia a chladenia v rodinnom dome v Kittsee (Rakúsko) slúži vzduchové tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 10 AC. V dome s približnou tepelnou stratou 4,85kW je nainštalovaný zásobník teplej vody STIEBEL ELTRON SBB 300 basic. Zásobník STIEBEL ELTRON SBP 200 cool slúži na akumuláciu tepla a chladu. Vetranie a rekuperáciu tepla zabezpečuje zariadenie STIEBEL ELTRON LWZ 170 plus.


Tepelné čerpadlo NIBE F 2040 vzduch-voda, lokalita Madunice

Dom vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE F2040 vzduch-voda. Tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a ohrev teplej vody vo vnútornej jednotke NIBE AVC.


Tepelné čerpadlo IVT AIR X 130 vzduch-voda, Bratislava – mestská časť Vajnory (vzduch-voda)

Elektrokotol bol po 6 rokoch používania vymenený za tepelné čerpadlo IVT AIR X 130 vzduch-voda.
Dôvodom na výmenu boli vysoké prevádzkové náklady elektrokotla.


Tepelné čerpadlo VAILLANT aroTHERM VWL 155/2 A a rekuperácia VAILLANT recoVAIR VAR 360/4, Edelstal, Rakúsko (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo VAILLANT aroTHERM VWL 155/2 A zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je exteriérový vzduch nasávaný do tepelného čerpadla. Výmenu vzduchu zabezpečuje rekuperácia VAILLANT recoVAIR VAR 360/4.


Tepelné čerpadlo VAILLANT aroTHERM, Holíč (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo VAILLANT aroTHERM VWL85/2 je v tomto rodinnom dome zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie/chladenie je zabezpečené podlahovým vykurovaním/chladením a ohrev teplej vody v externom zásobníku VIH RW 300.


Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL18 E, Devínske jazero (vzduch-voda, vnútorná inštalácia)

Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL18 E (vnútorná inštalácia) je v tomto rodinnom dome zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie a ohrev TUV. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný cez mriežku na fasáde do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené kombinovaným vykurovaním a ohrev teplej vody v externom zásobníku STIEBEL ELTRON SBB 302 WP.


Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12, Zvolen (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12 je v tomto polyfunkčnom objekte zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie/chladenie je zabezpečené podlahovým vykurovaním/chladením a ohrev teplej vody vo vnútornej jednotke NIBE ACVM270. 


Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL23 E, Bratislava (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL23 E je v tejto administratívnej budove zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a ohrev teplej vody v externom zásobníku STIEBEL ELTRON SBB 302 WP. 


Tepelné čerpadlo Nibe Split-16, Trnava (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-16 je v tomto polyfunkčnom objekte zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný priamo do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené radiátorovým vykurovaním. Systém tepelného čerpadla pozostáva z vonkajšej jednotky NIBE AMS 10-16, vnútorného hydroboxu NIBE HSB 11-16A a doplnkového zdroja NIBE HE 30.


Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL23 cool, Trenčín (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 23 cool systému vzduch-voda slúži na vykurovanie a chladenie rodinného domu v Trenčíne s približnou tepelnou stratou 11,90kW od roku 2014. Na ohrev teplej vody slúži s objemom 400 litorv zásobník teplej vody STIEBEL ELTRON SBB 400 basic. Akumuláciu tepla a chladu zabezpečuje akumulačný zásobník STIEBEL ELTRON SBP 400 cool.


Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12, Hradec (vzduch-voda), inštalácia v roku 2010

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT-12 je v tomto rodinnom dome zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie, ohrev teplej vody a ohrev sezónneho bazénu. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný do tepelného čerpadla. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a ohrev teplej vody vo vnútornej jednotke NIBE ACVM270. Tepelné čerpadlo pracuje dlhodobo od roku 2010.


Tepelné čerpadlo NIBE F2025-14, rodinný dom (vzduch-voda), inštalácia v roku 2009

Tepelné čerpadlo NIBE F2025-14 je v tomto rodinnom dome zdrojom, ktorý zabezpečuje vykurovanie a ohrev TÚV v kombinácii s kotlom na tuhé palivo. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je vonkajší vzduch nasávaný do tepelného čerpadla. Ohrev TÚV v externom kombinovanom zásobníku NADO750/250. Tepelné čerpadlo pracuje dlhodobo od roku 2009.


Vo viac ako 1 000 budovách sme inštalovali tepelné čerpadlá … a ďalšie môže byť vaše … ponuka zdarma


Vykurovanie tepelným čerpadlom je:

  • ekologické – spotrebuje min. o 2/3 menej energie ako pri klasickom vykurovaní
  • komfortné – sofistikované ovládanie (už aj cez smartfón)
  • úsporné – nízke prevádzkové náklady