Nemrznúca kvapalina

nemrznuca kvapalinaZariadenia v exteriéri pracujúce s kvapalinou v našich podmienkach vyžadujú, aby použitá kvapalina bola nemrznúca. Ďalšie vhodné vlastnosti kvapaliny môžu zvyšovať jej hodnotu, zlepšovať funkčnosť zariadenia a predlžovať životnosť.

Naše nemrznúce kvapaliny sú určené pre systémy vykurovania, chladenia a solárne zariadenia. Slúžia k prenosu tepla resp. chladu používaného vo vopred určenom teplotnom rozsahu. Zabezpečujú ochranu zariadení pred zamrznutím, pred vnútornou koróziou a predlžujú životnosť vykurovacieho systému. Nemrznúca kvapalina má znížený bod tuhnutia, ktorý závisí na riedení kvapaliny. Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu a znefunkčneniu systému.

Teplonosná kvapalina /nemrznúca zmes/

Výrobca nami ponúkaných kvapalín AGRIMEX išiel dôsledne cestou špeciálne pripravených teplonosných kvapalín pre kúrenársky sektor.

⇑ Životnosť kvapalín až 10 rokov – pri niektorých kvapalinách je cyklus výmeny až 10 rokov.
⇑ Rýchle dodanie – pri kvapalinách ktoré máme skladom je možný okamžitý odber.
⇑ Kvalita kvapalín – ponúkame len kvapaliny osvedčených výrobcov s ktorými máme dlhoročné obchodné skúsenosti.

kvapaliny pre podlahové vykurovanie a tepelné čerpadlá