Tepelné čerpadlá Nibe (vzduch-voda)

Zdrojom tepla pre TČ vzduch – voda je vonkajší vzduch.
Inštalácia systému je bez realizácie vrtov, studní či plošných kolektorov.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda pracuje počas celého roka a dokáže pokryť väčšinu nárokov na vykurovanie. Pri silných mrazoch nad – 20 C je ale potreba doplnkového zdroja tepla. Elektrické výhrevné teleso je súčasťou tepelného čerpadla.  Doplnkový zdroj môže byť aj váš súčasný kotol alebo krbová vložka.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda NIBE

Tepelné čerpadlo vzduch-vodaTepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú teplotu vzduchu v exteriéri /nevyžadujú plošné-zemné kolektory ani vrty/.

Zriaďovacia cena je nižšia ako pri tepelných čerpadlách zem – voda.

Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a pripravovať TÚV /teplú úžitkovú vodu/.

Účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

NIBE Tepelné čerpadlá vzduch / voda – jedinečná úroveň účinnosti!


Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré nemajú k dispozícii veľký pozemok (pre plošný kolektor).

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda

  • Nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia, bez nárokov na veľkosť pozemku
  • Nízke prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním
  • Jednoduché využitie pre chladenie v letnom období
  • Nízka potreba obsluhy v porovnaní s kotlami na drevo alebo uhlie

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda

  • Vyššia spotreba elektriny ako u tepelných čerpadiel zem/voda s plošným kolektorom nebo vrtom (cca o 30 %)
  • Znížený výkon a výstupná teplota vykurovacej vody pri nízkych vonkajších teplotách
  • Kratšia životnosť kompresoru ako u tepelných čerpadiel zem/voda
  • U niektorých SPLIT systémov môžu byť povinné ročné revízie chladiaceho okruhu
  • Vyššia hlučnosťou vonkajšej jednotky

Hlavné rozdelenie tepelných čerpadiel vzduch/voda

Monoblok – tepelné čerpadlo má uzavretý chladivový okruh vo vonkajšej jednotke. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou potrubia s vykurovacou vodou.

Split – chladiaci okruh tepelného čerpadla spája vonkajšia a vnútornú jednotku. Plní sa chladivom až v mieste inštalácie. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou chladivového potrubia. Pre inštaláciu SPLIT systémov je nutná odborná chladiarenská zručnosť.

Odborný návrh a cenová ponuka

Vypracujeme Vám návrh aj cenovú ponuku.
Návrh, inštalácia a servis

NOVINKA tepelné čerpadlo NIBE S2125