Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron (zem-voda | voda-voda)

Tepelné čerpadlá zem-voda

Tepelné čerpadlá zem voda

Tepelné čerpadlo zem-voda využíva ako zdroj energie teplo z povrchovej vrstvy pôdy. Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Tepelné čerpadlo dáva k dispozícii ako zdroj energie pôdu. Teplo získané z energie okolitého prostredia sa podľa príslušného tepelného čerpadla môže využívať na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Okrem uvedeného sa chlad z pôdy môže v lete využívať na príjemné temperovanie obytných miestností.
Hlbinný vrt pre tepelné čerpadloHlbinný vrt – tepelné čerpadlá systému zem-voda môžu odoberať energiu aj z geotermálneho hlbinného vrtu, je to najúčinnejší spôsob získavania energie tepelnými čerpadlami. Hlbinný vrt má konštantnú teplotu a hĺbku až 120 m. Vyžaduje minimum priestoru, hlbinný vrt je možno previesť aj na najmenších parcelách. Nevýhodou je jeho vyššia zriaďovacia cena.

Tepelné čerpadlá voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Tepelné čerpadlo voda-voda využíva prakticky nezmenšujúci sa zdroj energie. Sprístupnenie zdroja je dvoma studňovými vrtmi. Keďže podzemná voda vykazuje po celý rok relatívne konštantné teploty, pracuje tepelné čerpadlo s nepretržito vysokým výkonnostným číslom.