Hlavná téma májového čísla Quarku je Aurel Bohuslav Stodola – Otec parných turbín.

Slovenský rodák Aurel Stodola stál pri zrode novej generácie rotačných tepelných strojov – parných a plynových turbín, čo znamenalo koniec parnému stroju dominujúcemu v 19. storočí. Aurel Stodola bol presvedčený, že piestové parné stroje musia nahradiť oveľa výkonnejšie motory – parné turbíny. Jeho predpoveď, že aj lietadlá budú poháňať turbíny, sa nakoniec splnila.

Aurel Stodola stojí aj za konštrukciou prvého tepelného čerpadla. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody (z jazera). Aurel Stodola patrí medzi významné osobnosti vedy a techniky, ktorých objavy a vynálezy využívajú milióny ľudí po celom svete. Tento rok si pripomíname jeho 160. výročie narodenia.

Zdroj: http://www.quark.sk/

aurel stodola