Najbližšie 6. kolo bude venované podpore zariadení na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vyhlásené by malo byť v 1. štvrťroku. Ďalšie mimobratislavské kolá budú vyhlásené po preplatení poukážok z predchádzajúcich kôl. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace.

Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.