SIEA dotácie Zelená domácnostiam

30. októbra 2023

Zelená domácnostiam nové kolo dotácií
Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu

Dotácia aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach. Podmienky zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra 30. októbra 2023.

Zelená domácnostiam - dotácie

Poradíme a pomôžeme vám s registráciou a s vybavením dotácie.

Výška dotácií je až 3 800 €, o poukážku je možné žiadať aj spätne.

Do zoznamu oprávnených zariadení bolo od augusta zaregistrovaných vyše 1300 zariadení. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú uvedení dodávatelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok obsahujúcu aj povinnosti pri zabezpečovaní podporovaných inštalácií.

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začína 30. októbra 2023. Od kedy je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte. Druhá fáza, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané bude spustená v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém.

Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj.

Poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. V prípade tepelných čerpadiel je podporovaný výkon do 10 kW a pri zohľadnení zvýhodnenia je maximálny príspevok 4370 eur. Pri slnečných kolektoroch s výkonom 4 kW je najvyšší príspevok 2300 eur. Pri kotloch na biomasu, ktorých sa zvýhodnenie o 15 % netýka, zostáva maximálny príspevok na 10 kW v sume 1500 eur.

Podrobné informácie o možnostiach využiť podporu z projektu Zelená domácnostiam budú prezentované na seminári, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2023 v sídle SIEA v Bratislave. Zabezpečený bude online prenos z podujatia a neskôr bude k dispozícii aj videozáznam. V prípade záujmu o osobnú účasť je potrebné sa zaregistrovať vopred prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke siea.sk.

 

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *  
  Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2 000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk