Kde ste nás už mohli stretnúť začiatkom tohto roka?

Aquatherm Nitra

V dňoch 7. – 10. februára 2023 sme sa zúčastnili na odbornom veľtrhu na Slovensku Aquatherm Nitra. Išlo o medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tejto akcii a odprezentovať naše technické riešenia pre moderné domy.

ISH Frankfurt

V dňoch 13. – 17. marca 2023 sme boli pozrieť najnovšie trendy a technológie na ISH Frankfurt. Potešilo nás aj milé stretnutie s riaditeľom NIBE Industries. Získali sme nové pohľady na úsporné energetické zariadenia moderných domov. ISH Frankfurt je najkomplexnejším prehľadom stavebnej a energetickej techniky vrátane klimatizácie a vetrania, ako aj skúseností z kúpeľní s jej inštalačnými technikami. Najnovšie produkty prezentovalo viac ako 2 400 medzinárodných vystavovateľov z približne 65 krajín a na ploche približne 260 000 metrov štvorcových.

CONECO racioenergia

V dňoch 22. – 25. marca 2023 sme sa zúčastnili na najväčšom veľtrhu CONECO racioenergia. Radi sme ponúkli návštevníkom naše rady a skúsenosti s vykurovaním, chladením a vetraním pre moderné domy. Najnovšie trendy v stavebníctve a bývaní v bratislavskej Inchebe každoročne prezentuje medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO doplnený veľtrhom energetickej efektívnosti Racioenergia.

Ponúkame vám všetky naše vedomosti a skúsenosti pre výstavbu moderného bývania. Vypracujeme vám odborný návrh na inteligentné a úsporné systémy vykurovania, vetrania i chladenia domu.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …