Víri sa prach vykurovaním? Radiátory / podlahové vykurovanie

Vo vykurovacom období je v domácnosti prach unášaný prúdom teplého vzduchu. Je to negatívny jav a hovoríme mu vírenie prachu. V prachu žijú roztoče, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a alergie.

Ideálne je znížiť množstvo prachu v domácnosti napr. vetraním s rekuperáciou, ktorá automaticky filtruje privádzaný vzduch do interiéru.

Množstvo prachu v domácnosti závisí od vykurovania: radiátor a krb na tuhé palivo víri prach podstatne viac ako podlahové kúrenie, ktoré vykuruje celú plochu s nízkou teplotou, ako popisujeme nižšie.

Podlahové kúrenie

Víri prach podlahové vykurovanie alebo radiátory?
Čím je väčší rozdiel teplôt na vykurovacích telesách, tým je výraznejšie a silnejšie prúdenie vzduchu a teda aj väčšie vírenie prachu.

Víri sa prach pri radiátoroch?

Radiátory v zime fungujú zväčša s teplotným spádom 65-55 °C a na malej ploche vzniká veľký teplotný rozdiel.
Z radiátorov stúpa teplý vzduch smerom hore, pri strope sa ochladí a postupne smerom dolu teplota vzduchu klesá. Veľkým teplotným rozdielom vzniká silný prúd vzduchu, ktorý unáša prachové častice. Prach voľne rozptyľuje v interiéri.

Víri sa veľmi prach pri podlahovom kúrení?

Podlahové vykurovanie je vďaka veľkej ploche zohrievané len na 23-28 °C.
Prúd vzduchu nie je dostatočne silný na to, aby zdvihol prach od zeme. Prach sa hromadí hlavne v kútoch miestností a pod posteľami.

Pri podlahovom kúrení sa môže zdať, že prachu je viacej, lebo je zhromaždený v chuchvalcoch pod nábytkom a kútoch miestnosti. Prachu v domácnosti je rovnako, len je viac na zemi a je menej rozvírený vo vzduchu.

V interiéri s podlahovým vykurovaním sa menej využívajú koberce a to môže tiež zvýrazňovať množstvo viditeľného prachu na zemi.

Jednoznačne je väčšie vírenie prachu v domácnosti s radiátormi.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …