Vykurovacia krivka – ekvitermická regulácia

Ekvitermická regulácia spočíva v nastavení teploty vykurovacej kvapaliny v závislosti od vonkajšej teploty. Podľa vykurovacej krivky má vykurovanie nastavené, ako má reagovať na zmeny vonkajšej teploty. Ekvitermická regulácia je najmodernejší systém regulácie vykurovacieho systému.

Vykurovacia krivka zabezpečuje, aby vykurovací systém vytváral vždy dostatok tepla aj pri nízkych vonkajších teplotách. Nesprávne nastavená krivka môže to spôsobiť nedostatočné alebo nadmerné zásobovanie teplom. Pri  nízkom výkone kotla sa stavba nevykúri dostatočne a pri vysokom výkone sa zvyšujú náklady na vykurovanie.

Vykurovacia krivka

Ak sú tepelné straty budovy veľké, musí byť výkon kotla pri klesajúcich vonkajších teplotách podstatne vyšší – strmšia vykurovacia krivka.

Keď je budova dobre izolovaná, vplyv vonkajšej teploty na tepelné straty klesá. Aj keď je vonku mrazivo, stačí aj nžšia výstupná teplota vykurovania. Pri moderných dobre izolovaných stavbách je dobré nastaviť plochú krivku.

Cieľom je plochá a nízka krivka, ktorá je úsporná, ale zabezpečuje dostatok tepla aj pri nízkych teplotách

Aby sa spotrebovalo podľa možnosti čo najmenej energie na vykurovanie, mala by byť vykurovacia krivka podľa možnosti plochá a nízka. Pretože toto nastavenie zabezpečuje nízke výstupné teploty, nižší výkon kotla a úspornú prevádzku. Najlepšie je doladiť nastavenie krivky až pri teplotách nižších ako päť stupňov Celzia.

Pre úsporné vykurovanie je dôležité presné nastavenie.  V zásade platí, že čím je krivka rovnejšia, tým menej energie zariadenie potrebuje. S nastavením vám ochotne pomôže váš kúrenár.

Optimálny sklon závisí od klimatických podmienok vo vašej lokalite,ako je dom izolovaný a či sú v dome radiátory alebo podlahové vykurovanie.

Ekvitermická regulácia pracuje na základe interiérovej teploty, vonkajšej teploty teploty a vykurovacej kvapaliny. Zaistí tak dokonalejšie a plynulejšie kúrenie. Vyžaduje snímač vonkajšej teploty. Vďaka nemu dokážu ekvitermické regulácie udržať stabilnú teplotu aj pri prudkých zmenách počasia.

Výhody

  • Stabilná teplota interiéru
  • Zníženie prevádzkových ročných nákladov (až o 6%)
  • Rýchla návratnosť investície (cca 2 roky)

Nevýhody

  • Vyššia cena ako pri klasických regulátoroch a termostatoch

Úlohou ekvitermickej regulácie je regulovať teplotu vykurovacej vody podľa predpísanej závislosti od vonkajšej teploty. Vonkajší snímač teploty je vhodné umiestniť na severnú (resp. málo slnečnú) stranu domu. Počas prevádzky zdroja tepla je neustále meraná teplota vykurovacieho média, vonkajšia teplota a prípadne aj teplota v miestnosti. Pomocou týchto údajov je udržiavaná teplota v miestnosti na úrovni, ktorá bola vami vopred naprogramovaná na určené časové úseky. Program možno nastaviť zvlášť na každý deň v týždni.

Iná vykurovacia krivka sa volí pre radiátory a iná pre podlahové vykurovanie. Radiátory vyžadujú vyššiu teplotu vykurovacej kvapaliny.

Pri systémoch podlahového vykurovania by mala byť  max. teplota na výstupe nastavená medzi 35 a 45°C.
Chladenie podlahou musí byť obmedzené: nastavená min. teplota na výstupe aby sa zabránilo kondenzácii.

Nastavenie ekvitermickej regulácie

Pred zadaním nového nastavenia počkajte 24 hodín,aby teplota v miestnosti bola stabilizovaná.
Ak je vonku chladno a teplota v miestnosti je príliš nízka, zvýšte sklon krivky v menu o jeden prírastok.
Ak je vonku chladno a teplota v miestnosti je príliš vysoká, znížte sklon krivky v menu o jeden krok.
Ak je vonku teplo a teplota v miestnosti je príliš nízka, zvýšte posun krivky o jeden prírastok.
Ak je vonku teplo a teplota v miestnosti je príliš vysoká, znížte posun krivky o jeden prírastok.

Príliš vysoko zvolená vykurovacia krivka znamená vysokú teplotu vo vykurovacom zariadení a vyššiu spotrebu energie. Ak je vykurovacia krivka zvolená príliš nízko, tak sa požadovaná úroveň teploty dosiahne až po dlhšom čase alebo sa nedosiahne vôbec.