Kúrenie v dome, alebo aký typ kúrenia vybrať pre vašu stavbu

V našich domácnostiach platíme ročne za energie nemalé poplatky. Hlavne pri novostavbe a prerábaní objektu je dôležité vybrať správny typ vykurovania. Vybraný spôsob kúrenia musí spoľahlivo pracovať po dlhý čas. Pri problematických a neefektívnych inštaláciách vie poriadne znepríjemniť život.

Rozdelenie nákladov za energie v bežnej domácnosti:

  • vykurovanie (kúrenie) cca 60%
  • príprava teplej úžitkovej vody 25%
  • varenie 5%
  • ostatné 10%

Priemerné spotreba energie na vykurovanie v bežnej domácnosti RD

Približná ročná potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je 16 800 kWh
Priemerná ročná potreba tepla na TÚV je cca 6 800 kWh

Druh vykurovaniaPribližné ročné náklady na vykurovaniePríprava TÚV z palivaPríprava TÚV z el. energieMožnosť chladenia
Tepelné čerpadlo zem-voda450120120áno
Palivové drevo600150350
Zemný plyn kondenzačný kotol700170350
Drevené brikety850190350
Uhlie900210350
Plynový koton na propán1800320350
Elektrický kotol2100350350

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj energie teplo z okolitého prostredia (zo vzduchu, zeme, povrchovej alebo podzemnej vody). Teplo s nižšou teplotou dokáže premeniť na užitočné teplo využívané v domácnosti.

Do spotreby treba započítať aj obehové, prípadne studňové čerpadlá, ventilátor a iné elektrické zariadenia.
Pri spotrebe 1 kWh energie tepelné čerpadlo vyprodukuje 2 až 5 kWh tepla.

Tepelné čerpadlo a kondenzačný kotol pracujú najefektívnejšie = najúspornejšie v nízkoteplotnom režime (35 – 45°C).  Ak chceme dosiahnuť vysokú úsporu energie je potrebné aby aj systém odovzdávania tepla patril medzi nízkoteplotné a aby vytvorili nízkoteplotnú zostavu vykurovania. Podlahové vykurovanie patrí medzi nízkoteplotné vykurovacie systémy.

Nevýhodou inštalácie tepelných čerpadiel sú vyššie investičné náklady v porovnaní s ostatnými zariadeniami na výrobu tepla. Ročné prevádzkové náklady sú porovnateľné, alebo nižšie s kvalitnými kondenzačnými kotlami. Paradoxom je, že pri dome s veľmi nízkou potrebou tepla sa návratnosť investície do tepelného čerpadla predĺži. Pre pasívne domy je TČ relatívne drahá investícia.

Ak využívate na vykurovanie elektrický kotol, mali by ste pouvažovať nad jeho výmenou za tepelné čerpadlo. Úspora prevádzkových nákladov je min. 60% za spotrebovanú elektrinu.

Drevo a uhlie

Kotly spaľujúce drevo a uhlie sú síce na ústupe, ale pre veľa ľudí je tento spôsob vykurovania výhodnejší. Vyžadujú pravidelnú obsluhu a čistenie. Drevo je aj veľmi ekologickým palivom a často sa využíva aj ako palivo v mimosezónnych zdrojoch tepla. Dnešné kotly na pevné palivo sú technicky vyspelé a sú vybavené automatickou reguláciou.

Plyn

Vykurovanie zemným plynom sa považuje najrozšírenejší typ vykurovania. Moderné kondenzačné kotly vyhrievajú vykurovaciu vodu ktorá prechádza výhrevnými telesami alebo podlahovým vykurovaním. Moderné plynové kotly majú zabudované priestorové programovateľné regulátory s týždennými, rôzne odstupňovanými programami režimu.

Doplnkové zdroje – Kozub

Kozub alebo kozubová vložka sú vyhľadávanou alternatívou pre možnosť spojiť príjemnú atmosféru s vykurovaním. Kozub odovzdáva veľkú časť tepla na vyhrievanie a môže byť prepojený prieduchmi do ďalších miestností. Ak chcete hospodárne spaľovať drevo, jeho vlhkosť by nemala byť vyššia ako 30 %. Takú vlhkosť drevo dosiahne pri vonkajšom skladovaní približne za dva roky. Čerstvé drevo môže mať viac ako 50 % vlhkosť.

Dva kilogramy suchého dreva alebo štyri kilogramy mokrého dreva majú približne rovnakú výhrevnosť, ako m3 zemného plynu.

Pri rozhodovaní o budúcom zdroji tepla pre stavbu je potrebné poznať aj obstarávacie náklady a celkové náklady na vykurovací systém. Obstarávacie a prevádzkové náklady majú vypovedaciu hodnotu o celkovej návratnosti systému.