Kolektív GEOTHERM Slovakia s.r.o.
Vám praje krásne vianočné sviatky,
teplo domova v kruhu svojich blízkych
a úspešný nový rok 2020.