Tepelné čerpadlá Vaillant (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú teplotu vzduchu v exteriéri, čím sa vyhnete zásahom do zeme /plošným zemným kolektorom a  studniam/. Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a taktiež aj pripravovať teplú úžitkovú vodu. Niektoré varianty tepelných čerpadiel tohto typu môžete využiť aj pri riadenom vetraní obytných priestorov. Účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Video popisujúce tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM s hydraulickým modulom uniTOWER