Tepelné čerpadlá Vaillant (zem-voda | voda-voda)

Tepelné čerpadlá zem-voda

zem-kolektor
voda-rozvody kúrenia
Tepelné čerpadlá zem voda

Tepelné čerpadlo zem-voda využíva ako zdroj energie teplo z povrchovej vrstvy pôdy. Teplonosná kvapalina cirkuluje v plošnom zemnom kolektore. Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka, dlhú životnosť, je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Nevýhodou sú vyššie investičné náklady a rozsiahle podzemné práce pri vybudovaní  kolektoru.

Tepelné čerpadlá voda-voda

voda-spodná voda
voda-rozvody kúrenia
Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Voda zo studne prechádza do výmenníka tepelného čerpadla a po ochladení vrátená späť do vsakovacej studne. Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Využitie tepelného čerpadla voda-voda je možné iba v lokalitách s dostatkom spodnej vody. Náklady zvyšuje servis zariadení a čerpadla studne.