Tepelné čerpadlá Vaillant (zem-voda | voda-voda)

Tepelné čerpadlá zem-voda

zem-kolektor / voda-rozvody kúrenia
Tepelné čerpadlá zem voda

Tepelné čerpadlo zem-voda využíva ako zdroj energie teplo z povrchovej vrstvy pôdy. Teplonosná kvapalina cirkuluje v plošnom zemnom kolektore.

Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka, dlhú životnosť, je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.

Nevýhodou sú vyššie investičné náklady a rozsiahle podzemné práce pri vybudovaní  kolektoru.

Tepelné čerpadlá voda-voda

voda-spodná voda / voda-rozvody kúrenia
Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody.

Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Voda zo studne prechádza do výmenníka tepelného čerpadla a po ochladení vrátená späť do vsakovacej studne.

Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Využitie tepelného čerpadla voda-voda je možné iba v lokalitách s dostatkom spodnej vody. Náklady zvyšuje servis zariadení a čerpadla studne

Tepelné čerpadlo voda-voda

Podzemná voda je najvýdatnejším zdrojom tepla. Vďaka konštantnej teplote 7-12 °C počas celého roka je možné dosiahnuť najvyššie hodnoty odberu tepla v porovnaní so všetkými ďalšími systémami.

Ak je podzemná voda k dispozícii v dostatočnom množstve, teplote a kvalite a pokiaľ je v malej hĺbke, môže sa veľmi hospodárne využívať s tepelným čerpadlom voda/voda. Ako zdroj podzemnej vody do tepelného čerpadla sa používa ponorné čerpadlo v sacej studni. Toto odoberá teplo z podzemnej vody, a potom vracia ochladenú vodu znovu do podzemnej vody cez vsakovaciu studňu. Vo väčšine oblastí je možné ochladenie podzemnej vody až na cca 5 °C. Sacie a vstrekovacie studne sa inštalujú vo vzdialenosti približne 15 m. Riešenie s podzemnou vodou je obzvlášť vhodné pre väčšie budovy a v oblastiach s dostatkom spodnej vody.