Tepelné čerpadlo zem voda a voda voda

Tepelné čerpadlá zem-voda a voda-voda

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla zem-voda a voda-voda je tá istá. Líšia sa hlavne v zdroji získavania energie a spôsobe inštalácie.

Tepelné čerpadlá zem-voda

(zem-kolektor / voda-rozvody kúrenia)Tepelné čerpadlá zem voda
Tepelné čerpadlo zem-voda využíva ako zdroj energie teplo z povrchovej vrstvy pôdy. Teplonosná kvapalina cirkuluje v plošnom zemnom kolektore.

Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka, dlhú životnosť, je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.

Nevýhodou sú vyššie investičné náklady a rozsiahle pozemné práce pri vybudovaní kolektoru. Zemný kolektor by mal mať minimálne 2-krát až 3-krát väčšiu plochu ako je vykurovaná plocha domu. Dĺžku, priemer potrubia a počet jednotlivých okruhov Vám navrhnú naši odborníci.

Zemný kolektor pozostáva z potrubia – rúrok, ktoré je vedené vodorovne približne 20-30 cm pod mrazovou čiarou podložia. Vo väčšine oblastí je limit ochrany pred mrazom v hĺbke 1,0-1,5 m. V hĺbke 1,3-1,8 m je prevažujúca priemerná ročná teplota približne 5 °C. Táto teplota závisí od ročného obdobia.

Povrch nad potrubím sa nesmie uzavrieť ani zastavať, pretože zem absorbuje teplo z dažďovej vody a slnečného žiarenia.

Geotermálny vrt – tepelné čerpadlo zem-voda

Jedna alebo viacero sond (hĺbka 80-160m), ktoré sa zapustia zvisle do zeme, využívajú geotermálnu energiu. Priemerná teplota do 15m hĺbky je približne 10 °C. Táto teplota ďalej narastá o 1 °C približne na každých 30 metrov hĺbky. Hĺbka vrtov pre tepelné čerpadlá sa  pohybuje v rozmedzí 50 – 150 m, výnimočne môže dosahovať hĺbku 200 m. Sezónne výkyvy teploty zeme sa znižujú so zväčšujúcou sa hĺbkou.

Do vrtu sa umiestni sonda v tvare U (zvyčajne dvojitá sonda v tvare U). Cez tieto sondy prúdi v uzatvorenom okruhu nemrznúca kvapalina. Kvapalina, ktorá prúdi pomocou tepelného čerpadla, je chladnejšia ako stena potrubia alebo zem, ktorá obklopuje sondu (napr. 7 °C), takže pri prúdení smerom dole a hore dochádza k odoberaniu tepla zo zeme. Teplota kvapaliny sa zvyšuje, napr. zo 7 °C na 9 °C, a dosiahne povrch s touto teplotou.

Tepelné čerpadlá voda-voda

(voda-spodná voda / voda-rozvody kúrenia)
Tepelné čerpadlo voda-vodaTepelné čerpadlo využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody.

Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Voda zo studne prechádza do výmenníka tepelného čerpadla a po ochladení vrátená späť do vsakovacej studne.

Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Využitie tepelného čerpadla voda-voda je možné iba v lokalitách s dostatkom spodnej vody. Náklady zvyšuje servis zariadení a čerpadla studne.

Podzemná voda je najvýdatnejším zdrojom tepla. Vďaka konštantnej teplote 7-12 °C počas celého roka je možné dosiahnuť najvyššie hodnoty odberu tepla v porovnaní so všetkými ďalšími systémami.

Tepelné čerpadlo voda-voda  – výhodné riešenie pre budovy v oblastiach s dostatkom spodnej vody

Ak je podzemná voda k dispozícii v dostatočnom množstve, teplote a kvalite, a pokiaľ je v malej hĺbke, je ideálne využívať tepelné čerpadlo voda/voda. Ako zdroj podzemnej vody do tepelného čerpadla sa používa ponorné čerpadlo v sacej studni. Toto odoberá teplo z podzemnej vody, a potom vracia ochladenú vodu znovu do podzemnej vody cez vsakovaciu studňu. Vo väčšine oblastí je možné ochladenie podzemnej vody až na cca 5 °C. Sacie a vstrekovacie studne sa inštalujú vo vzdialenosti približne 15 m. Riešenie s podzemnou vodou je obzvlášť vhodné pre väčšie budovy a v oblastiach s dostatkom spodnej vody.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …